Mayo County Council logo

The Register of Electors for County Mayo was published on 1st February, 2013. The Register will be in force from 15th February, 2013 to 14th February, 2014.

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Mayo County Council

CLÁR NA dTOGHTHÓIRÍ, 2013/2014

 D’fhoilsíodh Clár na dToghthóirí do Chontae Mhaigh Eo ar an 1ú Feabhra, 2013.  Beidh an clár i bhfeidhm ón 15ú Feabhra, 2013 go dtí an 14ú Feabhra, 2014.

 Tá an clár ar fail le hiniúchadh ag an bpobal in Oifigí an Phoist, Stáisiúin na nGardaí agus Leabharlanna i gContae Mhaigh Eo.  Is féidir breathnú air in Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh  Eo ar fud an chontae, ag Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh agus ag oifigí an Chláraitheora Contae, Teach na Cúirte, Caisleán an Bharraigh le linn gnáth-uaireanta oibre.

 Tá an Clár agus gach foirmeacha iarrtais ar fáil go leictreonach chomh maith, is féidir teacht air, ar shuíomh idirlín na Comhairle Contae Mhaigh Eo www.mayococo.iewww.checktheregister.ie.

FORLÍONADH DO CHLÁR NA dTOGHTHÓIRÍ, 2013/2014

 Is é an lá ar nó roimh an gceathrú lá déag (gan Domhnaigh) roimh na lá vótaíochta chun iarratas ar ainm a chur san fhorlíonadh do Chlár na dToghthóirí, 2013/2014.

 Is é an lá is deireanaí chun iarratas ar ainm a chur san Fhorlionadh do Liosta na bPostvótálaithe agus na Vótálaithe Speisíalta a bheith faighte ná dhá lá tar éisdháta lánscor na Dál i gcás olltoghcháin agus dhá lá tar éis an

 t-ordú um lá vótaíochta a bheith déanta i gcás chorrthoghchán Dála nó Thoghchán Uachtaráin, Eorpaigh nó Áitiúil nó i gcás Reifrinn.

 S. de Condúin, Rúnaí an Chontae.

 

REGISTER OF ELECTORS, 2013/2014

The Register of Electors for County Mayo was published on 1st February, 2013.  The Register will be in force from 15th February, 2013 to 14th February, 2014.

 The Register is available for public inspection at Post Offices, Garda Stations and Libraries in County Mayo.  It may also be inspected at Mayo County Council Offices throughout the county, at Áras an Chontae, Castlebar and at the offices of theCountyRegistrar, Courthouse, Castlebar during normal office hours.

 The Register and all application forms are also available electronically and can be accessed using Mayo County Council’s Website www.mayococo.ie or www.checktheregister.ie.

SUPPLEMENT TO REGISTER OF ELECTORS, 2013/2014

 The latest date for receipt of applications for entry in the Supplement to the Register of Electors, 2013/2014 is on or before the fourteenth day (Sundays excluded) before polling day.

 The latest date for receipt of applications for entry in the Supplement to the Postal and Special Voter’s Lists is two days after the dissolution of the Dáil at a General Election and two days after the Polling Day Order is made in the case of a Dáil Bye-Election, Presidential, European or Local Election or Referendum.

 J. Condon, County Secretary.Posted: 04/02/2013
Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

  More Mayo County Council and Local Government Websites