Mayo County Council logo

Draft Register of Electors, 2016/2017

Draft Register of Electors, 2016/2017

 

The Draft Register of Electors, 2016/2017 for CountyMayo is now published.

Members of the public are invited to examine them with a view to ensuring that their names are properly recorded therein. 

The Draft now published, as amended, will become the Register of Electors and will be effective from 15th February, 2016 to 14th February, 2017.  Any person may claim to have a name added to or deleted from this Draft Register which is available for inspection at Post Offices, Garda Stations and Libraries, Area Offices throughout the County, as well as Mayo County Council Offices, Áras an Chontae, Castlebar or can be checked online at www.mayococo.ie.

TO BE REGISTERED AS AN ELECTOR, A PERSON MUST BE:-

(a)           18 years or over on the 15th February, 2016;

(b)           Ordinarily resident in the State on the 1st September, 2015.

Claim Forms for the purpose of making corrections to the Draft Register may be obtained from all locations mentioned above and from the undersigned with whom all such claims should be lodged on or before 25th November, 2015.

The Draft Edited Register has also been published and this contains the names and addresses of persons who have indicated that their details can be used for a purpose other than electoral or statutory use, e.g.: for direct marketing use by a commercial or other organisation and this can also be inspected by contacting the Franchise Section, Mayo County Council Offices, Áras an Chontae, Castlebar at (094) 9047353 or 9047313.

J. CONDON, COUNTY  SECRETARY, ÁRAS  AN  CHONTAE, CASTLEBAR.

 

COMHAIRLE    CONTAE    MHAIGH    EO

MAYO    COUNTY    COUNCIL

 

Dréachtchlár na dToghthóirí, 2016/2017

 

Tá Dréachtchlár na dToghthóirí, 2016/2017 - Chontae Mhaigh Eo foilsithe anois.

Cuirfear fáilte roimh an bpobal a gcuid ainmneacha a sheiceáil chun a chuinntiú go bhfuil siad cruinn agus ceart.

Beidh an Dréacht leasaithe in úsáid mar Chlár na dToghthóirí, agus beidh sé i bhfeidhm ón 15 Feabhra, 2016 go dtí an 14 Feabhra, 2017.  Is féidir le duine ar bith iarratas a dhéanamh chun a ainm a chur leis an Dréachtchlár, nó, chun é a bhaint den Dréachtchlár. Is féidir an Dréachtchlár a sheiceáil in Oifigí an Phoist, Stáisiúin na nGardaí, Oifigí Cheantair Chomhairle Contae Mhaigh Eo nó i Leabharlanna Phoiblí ar fud an Chontae., chomh maith le hÁras an Chontae, Caisleán an Bharaigh nó arlíne ag www.mayococo.ie.

 

LE BHEITH CLÁRAITHE MAR THOGHTHÓIR, BA CHEART GO mBEADH:-

 

(a)           an duine 18 bliain d’aois nó os a chionn ar an 15 Feabhra 2016;

(b)           gnáth-chónaí ar an duine sa Stáit ar an 1 Meán Fómhair, 2015.

 

Tá foirmeacha éilimh chun an Dreáchtchlár a leasú ar fáil sna hOifigí thuasluaite. Tá siad le fáil chomh maith ó Rúnaí an Chontae, caithfear na foirmeacha seo a chur isteach chuige ar, nó roimh 25 Samhain, 2015

 

Tá Clár Atheagraithe na dToghthóirí foilsithe chomh maith, tá ainmneacha agus seoltaí na ndaoine a chuir in iúl gur féidir a gcuid sonraí a úsáid chun críocha eile seachas críocha toghchánaíochta nó críocha reachtúla m.sh. margaíocht dhíreach ag eagraíochtaí tráchtála nó eile. Téigh i dteagmháil leis an Rannóg Díolúine más mian leat an Clár seo a fheiceáil: An Rannóg Díolúine, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh ag (094) 9047353 nó 9047313.

 

J. CONDON, RÚNAÍ AN CHONTAE, ÁRAS AN CHONTAE, CAISLEÁN AN BHARRAIGH

 Posted: 04/11/2015
Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

  More Mayo County Council and Local Government Websites