Mayo County Council logo

MAYO COUNTY COUNCIL, REGISTER OF ELECTORS, 2018/2019

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Mayo County Council


CLÁR NA dTOGHTHÓIRÍ, 2018/2019

 

Foilsíodh Clár na dToghthóirí do Chontae Mhaigh Eo ar 1 Feabhra 2018.  Beidh an clár i bhfeidhm ó 15 Feabhra 2018 go dtí 14 Feabhra 2019.

 

Tá an clár ar fáil le scrúdú  ag an bpobal i Oifigí an Phoist, Stáisiúin na nGardaí agus Leabharlanna i gContae Mhaigh Eo.  Is féidir breathnú air in Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fud an chontae, in Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh agus in oifigí an Chláraitheora Contae, Teach na Cúirte, Caisleán an Bharraigh le linn gnáth-uaireanta oibre.

 

Tá an Clár agus gach foirm iarrtais ar fáil go leictreonach chomh maith, agus is féidir teacht orthu ar shuíomh www.checktheregister.ie nó idirlín Chomhairle Contae Mhaigh Eo www.mayococo.ie.

 

 

S. de Condúin, Stiúrthóir Seirbhísí.

 

REGISTER OF ELECTORS, 2018/2019

 

The Register of Electors for County Mayo was published on 1st February, 2018.  The Register will be in force from 15th February, 2018 to 14th February, 2019.

 

The Register is available for public inspection at Post Offices, Garda Stations and Libraries in County Mayo.  It may also be inspected at Mayo County Council Offices throughout the county, at Áras an Chontae, Castlebar and at the offices of the County Registrar, Courthouse, Castlebar during normal office hours.

 

The Register and all application forms are also available electronically and can be accessed using www.checktheregister.ie or Mayo County Council’s Website www.mayococo.ie.

 

 

J. Condon, Director of Services.Posted: 01/02/2017
Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

  More Mayo County Council and Local Government Websites