You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2009 Newsletters > Bealtaine 2009

Bealtaine 2009


Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Is deis iontach í an ciorcal comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeigle ag an am céanna. Everyone is welcome, regardless of what level of Irish you have, Thursday 7th May, Mellett's Pub, Swineford at 8.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


CAMPAÍ SAMHRAIDH GAEILGE: Tá Togra Mhaigh Eo ag reáchtáil Campaí Samhraidh Gaeilge ar fud Mhaigh Eo an Samhraidh seo, le haghaidh páistí idir 7-13 bliain d'aois. Togra Mhaigh Eo are organising Irish Language Summer Camps all over Mayo during the Summer, the camps are aimed at children aged betwenn 7 and 13.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Litríocht | Literature


CIORCAL LÉITHEOIREACHTA: Beidh an chéad teacht le chéile eile ag an gCiorcal Léitheoireachta Gaeilge ar an Déardaoin 14ú Bealtaine ag 8. The next get together of the Book Club Gaeilge will be Thursday 14th May at 8 o'clock.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Litríocht | Literature

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


FÉILE CHOIS CUAIN, 1ú Bealtaine - 4ú Bealtaine: Deireadh Seachtaine Amhránaíochta, Ceoil & Damhsa i gCluain Cearbán, Co. Mhaigh Eo. Tá clú agus cáil ar Fhéile Chois Cuain de bharr na seisiún bríomhar neamhfhoirmeálta a bhíonn le cloisteáil ar na sráideanna agus sna tithe leanna - bí linn má tá amhrán le rá agat, port le casadh nó damhsa sna cosa agat! Nó bí inár gcuideachta le blaiseadh den saibhreas cultúir sin.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Siúlóidí | Walks


TURAS STIÚRAITHE THART AR NA SUÍOMHANNA STAIRIÚLA IN ACHADH GHOBHAIR: Tá Muintir Chathair na Mart ag eagrú turas treoraiteh thart ar na suíomhanna stairiúla in Achadh Ghobhair, oíche Mháirt 5 Bealtaine.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Féile Bealtaine 2009


Ceiliúradh na Cruthaitheachta sa Seanaois

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Bealtaine 2009

Cúrsaí Gaeltachta do Dhaoine Fásta | Gaeltacht Courses for Adults


CÚRSAÍ SAMHRAIDH SAN EACHLÉIM DO FHOGHLAIMEOIRÍ FÁSTA: This course is an Irish language and cultural course for adults held in the Erris Gaeltacht. The course will be totally conversational and will cater for different levels of ability - total beginners, intermediate level and those who are relatively fluent already.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cúrsaí Gaeltachta do Dhaoine Fásta | Gaeltacht Courses for Adults

Deiseanna/Nuacht | Opportunities/News


AISTRITHEOIRÍ Á LORG AG GNÓ MHAIGH EO: Tá Gnó Mhaigh Eo ag lorg aistritheoirí le Céim sa nGaeilge, Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí Gaeilge, Cáilíochtaí Aistriúcháin nó ar a laghad bliain taithí aistriúcháin.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna/Nuacht | Opportunities/News

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: