You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2009 Newsletters > Lúnasa 2009

Lúnasa 2009


Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Is deis iontach í an ciorcal comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeigle ag an am céanna. Everyone is welcome, regardless of what level of Irish you have, every Wednesday @ 10 in McCarthy's Pub, Castlebar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Siúlóidí | Walks


CLUB SIÚLÓIDE THUAR MHIC ÉADAIGH: Dé Céadaoin, 5ú Lúnasa ag tosnú ag Halla Thaur Mhic Éadaigh ag 7:20. Cuirfear fáilte roimh chách. Wednesday, 5th August, the walk begins at Halla Thuar Mhic Éadaigh at 7:20. Everyone is welcome.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Féile Lúnasa Chill Chomáin


FÉILE LÚNASA CHILL CHOMÁIN: Tionólfar Féile Lúnasa Chill Chomáin, mórfhéile tuaithe ag comóradh oidhreacht, cultúir agus traidisiúin spóirt Chill Chomáin, in ionaid éagsúla ar fud an pharóiste idir an 26ú Iúil agus an 9ú Lúnasa. Féile Lúnasa Chill Chomáin, a community festival celebrating the heritage, culture and sporting tradition of Kilcommon, will be held in various venues throughout the parish between the 26th July and 9th August 2009.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Lúnasa Chill Chomáin

Ceol na Locha ∙ Tuar Mhic Éadaigh


CEOL NA LOCHA - SCOIL CHEOIL, CHULTÚIR & TEANGA: Beidh Féile na Locha ar siúl Dé Luain 10ú Lúnasa - Dé hAoine 14ú Lúnasa '09. I measc na himeachtaí móra a bhéas ag tarlú beidh Seisiúin Ceoil gach Oíche ∙ Lá Margaidh ∙ Siúlóid Stairiúil ∙ Leacht Chuimhneacháin Fr. Pat Lavelle á nochtú ∙ Seisiúin Ceoil sa halla le daltaí Cheol na Locha Féile na Locha '09 will take place Monday 10th August - Friday 14th August, events include a Music Session every night ∙ Country Market ∙ Historical Walk ∙ Unveiling of Memoiral to Fr. Pat Lavelle ∙ Music Session with the participants of Ceol na Locha

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol na Locha ∙ Tuar Mhic Éadaigh

Cruinniú Bádóirí Acla | Achill Yawl Sailing Festival


CRUINNIÚ BÁDÓIRÍ ACLA '09 | ACHILL YAWL SAILING FESTIVAL '09: Tá Cumann Bádóirí Acla ag iarraidh cultúir agus traidisiúin seoltóireachta an yawl a chosaint agus a leanú amach. Beidh béim dhá chur ar labhairt na Gaeilge insna himeachtaí seo. Le cúpla bliain anuas tá uimhir na mbád árdaí ó 3 go nios mó na 20. 'Sé an cuspóir atá againn ná cur leis an bhfás iontach seo. Cumann Bádóirí Acla are engaged in an ongoing campaign to foster and promote traditional yawl sailing through the medium of our native tongue. We have seen the population of yawls rise from 3 just a few years ago to over 20 yawls this year. We intend to build on this great yawl revival.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cruinniú Bádóirí Acla | Achill Yawl Sailing Festival

Féile na hEachléime


FÉILE NA hEACHLÉIME: 3ú Lúnasa, Aifreann Inis Gé 3:00 ∙ 7ú Lúnasa, Siúlóid Dúlra Ionad Deirbhile ∙ 8ú Lúnasa, Damhsa Crosbhothar 9:30i.n. ∙ 9ú Lúnasa, "Gray Family" Ionad Deirbhile ∙ 12ú Lúnasa, Léacht ar Imirce 1800 anuas ∙ 16ú Lúnasa, Rásaí na gCurrach, Fód Dubh 2:00i.n. & Aifreann Tobar Deirbhile 5:30i.n. ∙ 23ú Lúnasa, Oíche Sean Nós Analú in Ionad Deirbhile/Tigh Úna agus Ceoil, craic & Spóirt Cuisleán, Trá Tearmann.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile na hEachléime

Taispeántais | Exhibitions


AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA: Taispeántas Nua ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards


COMÓRTAS SCRIPTE | SCRIPT COMPETITION Leis an duaischiste is mó sa tír ó thaobh na scríbhneoireachta de, beidh muintir na Taibhdheirce ag súil go dtabharfaidh Gradam Scríbhneoireachta Bháitear Uí Mhaicín spreagadh do ghlúin nua peann a chuir le pár. With the largest writing award of its kind in Ireland, the Walter Macken Playwriting Award, An Taibhdhearc is hoping to inspire a new generation of writing for theatre in the Irish language.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards

Deiseanna | Opportunities


DEIREADH SEACHTAINE DO CHEARDLANNA DO SCRÍBHNEOIRÍ ÓGA | WEEKEND WORKSHOP FOR YOUNG WRITERS: Tá Ealaín na Gaeltachta i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaín, ag eagrú deireadh seachtaine de cheardlanna do scríbhneoirí óga a bhfuil féith na scríbhneoireachta léirithe acu. Is é aidhm ata leis na ceardlanna, grúpa scríbhneoirí Gaeilge idir 18 agus 25 bliain d'aois a thabhairt le chéile faoi stiúir scríbhneoirí aitheanta, agus an deis a thabhairt dóíbh díriú ar shaothar a fhorbairt i measc na gcomhpháirtithe, i dtimpeallacht chuidiúil spreagúil. Ealaín na Gaeltachta in conjunction with the Arts Council are organising a weekend workshop for young writers who can demonstrate that they have a flair for writing. The aim of the workshop is to bring a group of young Irish writers between 18-25 years of age under the supervision of a well-known writer, to hone their skills along with their colleagues in a helpful, inspiring environment.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Maoiniú | Funding


SCÉIM DEONTAS CHOLMCILLE | COLMCILLE GRANT AID SCHEME: Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. The Colmcille grant aid scheme is open. Application are invited which strengthen Irish Gaelic and Scottish Gaelic, and which foster links between communities speaking Irish and Scottish Gaelic.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: