Leabhair & Litríocht | Books & Literature

GRÚPA SCRÍBHNEOIREACHTA CRUTHAITHEACHA | CREATIVE WRITING GROUP

Ar mhaith leat léargas a fáil ar scileanna ceapadóireachta, carachtar agus forbairt plota, nó do shaothar féin a phléigh nó a léamh os gcomhair grúpa? Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheacha gach Aoine i dTuras Siar.

Would you like to get an insight to the skills of composition, character and plot development, or discuss your own work, or share it with a group of aspiring writers? Creative Writing Group every Friday in Turas Siar.

Turas Siar           T: 097 85011             R: turas.siar@yahoo.ie           
CLUB LEABHAR | BOOK CLUB

Is é Cúpla Focal  le hAnna Huessaff leabhar mhí Bhealtaine ar ClubLeabhar.com. Tá an leabhar seo le fáil i Leabharlanna Mhaigh Eo, brúigh anseo.

Úrscéal grá agus suirí i stí éadrom spórtúil ó údar cáiliúil Bás Tobann. Imeachtaí aon tráthnóna amháin, ach ansin is iomaí insint ar eachtraí an aon lae. Oiriúnach d'fhoghlaimeoirí fásta agus mar scíthléitheoireacht.

Grá agus místéir. Scéalta faoi rún. Sa rang Gaeilge do dhaoine fásta, níl gach rud á rá amach os ard. Tá Caoimhe ag éirí cairdiúil leis an múinteoir, Neasán. Ach tá aird ar leith ag Neasán ar Aisling, is cosúil. In imeacht aon tráthnóna amháin, tá ceachtanna crua le foghlaim faoi dhóchas, bhriseadh croí agus chumhacht ghuagach na bhfocal.

le hAnna Heussaff

Is féidir an leabhar a cheannach ar siopa.ie ar €18 (móide postas) agus tuairimí maidir leis na scéalta a chur in iúl ar fhóram ClubLeabhar.com.

Cé nach bhfuil Clubleabhar.com ar an bhfód ach le mí anuas, tá os cionn 300 ball ag an gclub leabhar atá dírithe ar chainteoirí Gaeilge ar fud an domhain. D’fhógair an club níos túisce sa tseachtain go mbeidh comórtas speisialta á reáchtáil ar an suíomh gréasáin as seo amach ina dtabharfar an deis do scríbhneoirí léirmheas a fhoilsiú san iris mhíosúil Beo!

Mar chuid den chomórtas, bronnfar duais €60 gach mí ar an léirmheas is fearr a scríobhfar mar gheall ar leabhar na míosa sin.
Cuirfear léirmheas an bhuaiteora i gcló an mhí dár gcionn san iris mhíosúil Beo!, rud a fhágfaidh go léifidh na mílte duine é, i ngach cearn den domhan.

Chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo, déan do léirmheas a chur sa rannóg ‘Léirmheasanna ar leabhair na míosa’ ar ClubLeabhar.com agus seol é chuig eolas@clubleabhar.com freisin.

Caithfidh an léirmheas a bheith scríofa i nGaeilge agus níor cheart go mbeadh níos mó ná 600 focal ann.

Gaelchultúr           T: 01 484 5220             I: www.clubleabhar.com  
LÉAMH FILÍOCHTA | POETRY READING

Cuireann Poetry Ireland i gcomhar le Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo léamh filíochta le Tony Curtis i láthair.

Dé Máirt, 4 Bealtaine @ 6.30i.n. | Leabharlann Chontae Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh Rugadh Tony Curtis i mBaile Átha Cliath i 1955; rinne sé staidéar ar an litríocht ag Ollscoil Essex agus ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Is iad a chuid cnuasaigh filíochta ná The Shifting of Stones (1986), Behind the Green Curtain (1988), This Far North (1994), Three Songs of Home (1998) agus What Darkness Covers (2003). Bronnadh gradam an Poetry Ireland/Friends Provident National Poetry Competition ar a dhán The Dowser and the Child i 1993 agus bhuaigh These Hills an Book Stop Poetry Prize. Rinne sé eagarthóireacht ar As the Poet Said (1997), cnuasach athfhriotal as colún rialta Dennis O’Driscoll sa Poetry Ireland Review. I 2003 bronnadh ánracht malartaithe an Varuna House chun na hAstráile air.

Leabharlann Chontae Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh

 Poetry Ireland in association with Mayo County Council Arts Service presents a reading by Tony Curtis.

Tuesday, May 4th  @ 6.30 pm | Mayo County Library, Castlebar  

Tony Curtis was born in Dublin in 1955; he studied literature at the University of Essex and Trinity College, Dublin. His collections of poetry are The Shifting of Stones (1986), Behind the Green Curtain (1988), This Far North (1994), Three Songs of Home (1998) and What Darkness Covers (2003). In 1993, his poem The Dowser and the Child won the Poetry Ireland/Friends Provident National Poetry Competition, while These Hills won the Book Stop Poetry Prize. He also edited As the Poet Said (1997), a selection of quotations from Dennis O'Driscoll's regular column in Poetry Ireland Review. In 2003 he was awarded the Varuna House Exchange Fellowship to Australia.

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo             T: 094 904 7558         R: mayoarts@mayococo.ie