Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE:

Is deis iontach í seo do chuid Gaeilge a chleachtadh agus aithne a chur ar dhaoine eile i mBaile an Róba agus i mBéal an Átha a bhfuil suim acu sa teanga.  Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta.

  • Ballinrobe - Thursday, 13 May in Flannery's, from 1-2 | Baile an Róba- Déardaoin, 13 Bealtaine i Flannery's
  • Ballina - Thursday 27 May in Quattro, from 1-2 | Béal an Átha - Déardaoin, 27 Bealtaine i Quattro, ó 1-2

This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers in Ballinrobe & Ballina.

Oifig na Gaeilge:        T: 087 697 2922       R: gaeilge@mayococo.ie       I: http://www.mayococo.ie/ga/NaSeirbhisi/OifignaGaeilge/
MAIDIN CAIFE | COFFEE MORNING

Is Leor Beirt.

Creideann Conradh na Gaeilge nach bhfuil slua de dhíth le daoine a chur ag labhairt i nGaeilge i ngach cearn den tír - is leor beirt!

Tá tús curtha againn leis an chéad ghréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá faoi theideal an fheachtais Is Leor Beirt i gcomhar le Scéimeanna Phobail Gaeilge timpeall na tíre. Tá sé an-éasca grúpa nua Is Leor Beirt a bhunú - níl ag teastáil ach go mbuailfidh grúpa beag le chéile i gcaife áitiúil nó sa bhialann san ionad oibre le comhrá le chéile i nGaeilge ar bhonn rialta. Cuireann beirt chainteoir Gaeilge fáilte roimh dhaoine eile le spéis sa teanga ag gach ionad a ghlacann páirt i scéim an Chonartha gach seachtain nó gach mí.

Níl aon chostas nó am breise de dhíth chun páirt a ghlacadh i ngréasán Gaeilge Is Leor Beirt, ó seo am lóin nó sos caife a bheadh á ghlacadh ag daoine ar aon nós, ach beidh sé á ghlacadh acu i suíomh éagsúil anois i dteannta daoine eile sa suim sa teanga.

Tabharfaidh scéim nua an Chonartha deis labhartha Gaeilge don ghnáthphobal agus cinnteoidh go mbeidh an Ghaeilge le cloisteáil go poiblí in ionaid éagsúla timpeall na tíre. Ní hamháin go mbeidh pointe teagmhála á chruthú ag an scéim do dhaoine lasmuigh de phobal na Gaeilge ar an dóigh seo, ach cabhróidh Is Leor Beirt go mór le daoine ar an gcúpla focal an easpa muiníne agus an eagla roimh úsáid na Gaeilge a dhíbirt i gcomhluadar cairdiúil, neamhfhoirmeálta.

Is Leor Beirt gach Céadaoin san Linenhall ón 11-00 – 12.00, mile fáilte roimh chách.

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie          Is Leor Beirt