Ranganna Teanga | Irish Language Classes

RANGANNA GAEILGE AR FUD MHAIGH EO | IRISH LANGUAGE CLASSES ACROSS MAYO

Beidh Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge, Caisleán an Bharraigh ag reáchtáil Ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, scoláirí bunscoile agus scoláirí meánscoile ar fud Mhaigh Eo ag tosú i mí Dheireadh Fómhair 2010. Téigh i dteagmháil le Brídín ó Chonradh na Gaeilge le haghaidh tuilleadh eolais.

Togra Mhaigh Eo of Conradh na Gaeilge, Castlebar are organising Irish language classes for adults and primary and secondary school students across Mayo, starting in October 2010. Contact Brídín from Conradh na Gaeilge for further information.

Conradh na Gaeilge            T: 094 9022 444 nó 087 978 1166          R: eolas@conradhmhaigheo.ie
TEASTAS EORPACH na GAEILGE | EUROPEAN CERTIFICATE in IRISH

Tá an cúrsa Teastas Eorpach na Gaeilge faoi lánsheol in Ionad Seirbhísí Teanga na Seanscoile i gCeathrú Thaidhg.  Tá cúrsa B1 ar bun faoi láthair chuile oíche Dé Máirt óna 7.00 go 8.30 i.n.  Tá sé beartaithe cúrsa a eagrú le haghaidh tosaitheoirí (A1) chomh maith ag brath ar éileamh.   

The European Certificate in Irish course is underway in Ionad Seirbhísí Teanga na Seanscoile (Language Centre) in Ceathrú Thaidhg.  Level B1 is held on Tuesday nights from 7.00 to 8.30 p.m.  It is also proposed to organise a course for Beginners (A1) pending sufficent demand.  Déan teagmháil le Vincent ag 087 7557244 nó le Comhar Dún Chaocháin Teo ag 097 88082 le haghaidh tuilleadh eolais. 

Comhar Dún Chaocháin          T: 097 88082            R: dunchaochain1@eircom.net
RANGANNA GAEILGE do MHIC LÉINN MEÁNSCOILE | IRISH CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile fud fad an Chontae. Bí i dteagmháil le Brídín , má tá suim agat féin, nó má tá aithne agat ar éinne eile a mbeadh suim acu sa ghrúpa Comhrá seo.

Please contact Brídín, if you, or anyone you know, is interested in attending.

Conradh na Gaeilge      T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie           Ranaganna Meánscoileanna
COTHÚ

Tá Cothú an scéim iarscoile do na bunscoileanna uilig in Acaill ar ais arís in Áras Forbairt Acla gach Déardaoin ó 4 go dtí 5. Fáilte roimh gach éinne.

Cothú the afterschool scheme for all of the primary schools in Achill is back again in Áras Forbairt Acla every Thursday from 4 'till 5. Everyone is welcome.

C.F.Á.A.                 T: 098 43292                     R: maire@acaill.com                 I: www.acaill.com