You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2010 Newsletters > Feabhra 2010

Feabhra 2010


Rith 2010


Rith 2010 to see hundreds running through Mayo Tiocfaidh an Rith go Maigh Eo ar an 16 Márta, beidh na céadta daoine ag rith ó Chaisleán an Bharraigh tríd Chathair na Mart ar an mbealach go dtí teorann contae na Gaillimhe. Beidh oíche mhór i Matt Molloy's i gCathair na Mart ar an 16ú Márta dóibh siúd ar ghlac páirt sa rás. The Rith will arrive in Mayo on the 16th March, hundreds of participants will run from Castlebar through Westport and on to the Galway border. Weary runners will recover in “Club Rith” in Matt Molloy’s, Westport.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Rith 2010

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA GAEILGE I MAIGH EO & AR-LÍNE | IRISH LANGUAGE CLASSES IN MAYO & ON-LINE: Ranganna Gaeilge i gCeathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris Irish Language Classes in Ceathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Castlebar, Ballina, Claremorris

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Ciorcail Chomhrá i mBéal Átha na Muice, i gCaisleán an Bharraigh, An Cartúr, Cathair na Mart Conversation Groups in Swineford, Castlebar, An Cartúr, Westport

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn | Irish Classes for Students


RANGANNA GAEILGE do MHIC LÉINN MEÁNSCOILE | IRISH CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile fud fad an Chontae. COTHÚ Tá Cothú an scéim iarscoile do na bunscoileanna uilig in Acaill ar ais arís in Áras Forbairt Acla gach Déardaoin ó 4 go dtí 5. Fáilte roimh gach éinne. Cothú the afterschool scheme for all of the primary schools in Achill is back again in Áras Forbairt Acla every Thursday from 4 'till 5. Everyone is welcome.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn | Irish Classes for Students

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


OÍCHE MHAIGH EO sa BUTTON FACTORY Beidh Oíche Mhaigh Eo le Mick Lally, Laoise Kelly, Mary Staunton, Emer Mayock agus John Hoban Dé Máirt, 9ú Feabhra sa Button Factory i mBaile Átha Cliath. Oíche Cheoil i dTeach Finan i mBaile an Chathail Déardaoin 18ú Feabhra, fáilte roimh gach éinne. Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta uair sa choicís gach ré Mháirt ag tosú ag 8. Beidh oíche cheoil anseo i Turas Siar ar an 16 Feabhra le brainse Iorrais de Chomhaltas Ceóltóirí Éireann, tá Joe Byrne le bheith í láthair chun tafadh a dhéanamh don chlár a bhíonn aige gach oíche Dé Máirt idir 10 agus 1 ar Mid West Radio.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Drámaíocht | Drama


FÉILE SCOIL DRÁMAÍOCHTA ACLA 'Chuile bhliain eagraíonn Coiste Scoil Drámaíochta Acla féile de dhrámaí as Gaeilge. I mbliana tá muid ag ceiliúradh 30 bliain ar an bhfód. FÉILE DRÁMAÍOCHTA MHAIGH EO Beidh Féile Drámaíochta Mhaigh Eo ar siúl ar an 23, 24 mí Feabhra i Scoil Raifteirí i gCaisleán an Bharraigh

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

Scoláireachtaí do Choláistí Shamhraidh | Scholarships for Summer Colleges


SCÉIM SCOLÁIREACHTA do BHAILL IMPACT | GAELTACHT SCHOLARSHIP SCHEME FOR CHILDREN OF IMPACT MEMBERS Tá 80 deontas de €150 á gcur ar fáil do pháistí ball IMPACT chun freastal ar Chúrsaí Shamhraidh sa Ghaeltacht i mbliana. 80 grants of €150 each are available to assist children of IMPACT members to attend Irish Language courses in Gaeltacht areas this year. Tá scoláireachtaí de luach €15,000 ar fáil anois do Choláiste UISCE. Cuir isteach ar líne ANOIS ar www.uisce.ie €15,000 worth of scholarships are now available for Coláiste UISCE. Apply for the scholarships online NOW on www.uisce.ie

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scoláireachtaí do Choláistí Shamhraidh | Scholarships for Summer Colleges

Deiseanna | Opportunities


Oifigeach Forbartha - Tuar Mhic ÉadaighIRISEOIR TÁIRGTHE le FOINSE FOLÚNTAS san IONAD AISTRIÚCHÁIN i LUSCAMBURG | VACANCY in the TRANSLATION UNIT in LUXEMBOURG DEISEANNA FOSTAÍOCHTA do GHAEILGEOIRÍ i gCEANADA | JOB OPPORTUNITIES for IRISH SPEAKERS in CANADA DEIS D'FHÍSEALAÍONTÓIR LE GAEILGE LÍOFA

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scoil Acla ag Ceiliúradh 100 bliain ar an bhFód | Scoil Acla 100 Celebration


SCOIL ACLA AG CEILIÚRADH CÉAD BLIAIN AR AN bfFÓD: Seolfar clár ceiliúradh Céad Bliain Scoil Acla ar an Satharn 20ú Feabhra, ag 9 i dteach Ted Lavelle’s, Caiseal, Oileán Acla.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scoil Acla ag Ceiliúradh 100 bliain ar an bhFód | Scoil Acla 100 Celebration

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE: Tá an Lón Gaeilge ar ais...The Lón Gaeilge is back!!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Maoiniú | Funding


Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | FundingOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: