Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn | Irish Classes for Students

RANGANNA GAEILGE do MHIC LÉINN MEÁNSCOILE | IRISH CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile fud fad an Chontae. 

Crois Mhaoilíona  ∙ ag tosú Dé Luain 1ú Feabhra i Leabharlann Chrois Mhaoilíona ó 4-5, is cúrsa 6 seachtaine atá i gceist ar chostas €60

Starting Monday 1st February in Crossmolina Library from 4-5, this is a 6 week course, costing €60 ∙ Crossmolina

Caisleán an Bharraigh ∙ ag tosú Dé Máirt 2ú Feabhra in Oifig Chonradh na Gaeilge, Sráid Ellison, cúrsa 10 seachtaine ar chostas €100

Starting Tuesday 2nd February in Conradh na Gaeilge Offices, Ellsion St., this is a 10 week course, costing €100 ∙ Castlebar

Baile Chathail ∙ ag tosú Dé Máirt 9ú Feabhra @7.15, ionad le cinntiú.

Starting Tuesday 9th February @ 7.15, venue to be confirmed ∙ Charlestown

Bí i dteagmháil le Brídín , má tá suim agat féin, nó má tá aithne agat ar éinne eile a mbeadh suim acu sa ghrúpa Comhrá seo.

Please contact Brídín, if you, or anyone you know, is interested in attending.

Conradh na Gaeilge      T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie           Ranaganna Meánscoileanna
COTHÚ

Tá Cothú an scéim iarscoile do na bunscoileanna uilig in Acaill ar ais arís in Áras Forbairt Acla gach Déardaoin ó 4 go dtí 5. Fáilte roimh gach éinne.

Cothú the afterschool scheme for all of the primary schools in Achill is back again in Áras Forbairt Acla every Thursday from 4 'till 5. Everyone is welcome.

C.F.Á.A.                 T: 098 43292                     R: maire@acaill.com                 I: www.acaill.com
SCANNÁN DON ÓIGE

Léiritear scannán le haghaidh páistí bunscoile an cheantair sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg chuile Deardaoin ag tosnú ag 8.00 i.n.   Tugann sé deis don aoisghrúpa seo teacht le chéile go sóisialta i dtimpeallacht thaitneamhach agus spraoi a bhaint as an ocáid. 

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net