Scoláireachtaí do Choláistí Shamhraidh | Scholarships for Summer Colleges

SCÉIM SCOLÁIREACHTA do BHAILL IMPACT | GAELTACHT SCHOLARSHIP SCHEME FOR CHILDREN OF IMPACT MEMBERS

Tá 80 deontas de €150 á gcur ar fáil do pháistí ball IMPACT chun freastal ar Chúrsaí Shamhraidh sa Ghaeltacht i mbliana. Tá gach eolas faoin scéim seo, le fáil anseo: Scoláireachtaí Ghaeltachta

80 grants of €150 each are available to assist children of IMPACT members to attend Irish Language courses in Gaeltacht areas this year. Information about this scheme is available here: Scoláireachtaí Ghaeltachta

IMPACT         T: 01 817 1544               R: rnolan@impact.ie
SCOLÁIREACHTAÍ  - COLÁISTE UISCE | COLÁISTE UISCE - SCHOLARSHIPS

Tá scoláireachtaí de luach €15,000 ar fáil anois do Choláiste UISCE. Cuir isteach ar líne ANOIS ar www.uisce.ie

€15,000 worth of scholarships are now available for Coláiste UISCE. Apply for the scholarships online NOW on www.uisce.ie

Scoláireacht Dháibhdhe Mac Suibhne - Scéim scoláireachta do dhéagóirí Iorrais.

Cé hé Dáibhdhe?
Tháinig Dáibhdhe go hUISCE don chéad uair nuair a bhí sé 13 bliana d’aois. Tógadh ar an bhFód Dubh é agus ón gcéad lá bhí tuiscint an-mhaithe aige ar an bhfarraige. Ag an tús, ní raibh aige ach seanchulaithe uisce caite a bhí greamaithe le chéile le gliú. Gan mhoil bhain sé amach ardchaighdeán i marcaíocht toinne, seoltóireacht agus caigheacadóireacht. Oileadh mar theagascóir é sna heachtraí seo i ndiaidh dó cúpla bliain a chaitheamh in UISCE. Bhí Dáibhdhe an-éifeachtach agus ábalta mar theagascóir eachtraí uisce agus mar mhúinteoir Gaeilge. Bhí stíl dearfach, réamhchúiseach agus dearfach aige. Chuaigh sé i gcion go mór ar na scoláirí agus na Múinteoirí araon. I mí an Bhealtaine 2004 chailleadh Dáibhdhe agus é 24 bliana d’aois. Le linn a thinneas léirigh sé dea shampla dúinn lena mheon dearfach misniúil. Chuir Dáibhdhe go mór le cúrsaí in UISCE agus maireann a spriorad linn i gcónaí. Dá bharr tá UISCE sásta an scoláireacht seo a chur ar fail do dhéagóirí Iorrais in urraim agus in onóir dó.

Cad é Scoláireacht Dáibhdhe?
Tabharfaidh an scéim seo deis do dhéagóirí áitiúla freastal ar na ranganna eachtraí uisce i gColáiste UISCE saor in aisce. Beidh deis ag na scoláirí seo cáilíochtaí náisiúnta a bhaint amach sna heachtraí uisce. Beidh spás i gcóir beirte ar gach cúrsa agus daoine ar na gcúrsaí Splash a mbíonn á rith againn le linn an tSamhraidh.

Riachtanais
Ní mór don iarratasóir foirm iarratais a líonadh amach agus aiste 400 focail a scríobh faoi cheantar Iorrais. Is do mhuintir Iorrais amháin atá os cionn 14 bliain d’aois an scéim scoláireachta seo.

Scoláireacht Traenála UISCE - ‘The Student becomes the Teacher”

Is scéim scoláireachta chun breis scileanna múinteoireacht a bhaint amach. Tá an scéim dírithe ar daoine atá suim acu traenáil mar leasmhúinteoirí eachtraíochta agus ardchaighdeáin a bhaint amach sna heachtraí uisce. Beidh an leasmhúinteoir ag fáil taithí praiticiúla faoi conas tabhairt faoin mhúinteoireacht ar bhonn laethiúla.
Cuireann UISCE ciste de €5,000 ar fáil chun maoiniú a thabhairt do dhaoine cúrsa traenála a dhéanamh.

Riachtanais
Ní mór duit foirm iarratais a líonadh amach agus litir a scríobh faoin gcúis a bhfuil scoláireacht tuillte agat.

Is do fhoireann Coláiste UISCE nó daoine a bhfuil ag iarraidh post teagascóir i gColáiste UISCE amháin an scéim scoláireachta seo.

UISCE           T: 097 82111            R: eolas@uisce.ie            I: www.uisce.ie