Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE:

Is deis iontach í seo do chuid Gaeilge a chleachtadh agus aithne a chur ar dhaoine eile a oibríonn i gCaisleán an Bharraigh agus i mBéal an Átha a bhfuil suim acu sa teanga.  Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta.

  • Castlebar - Thursday, 18 February in Moka, Linenhall St., from 1-2 | Caisleán an Bharraigh - Déardaoin, 18 Feabhra i Moka, Sráid Halla an Línéadaigh ó 1-2
  • Ballina - Thursday 25 February in Quattro, from 1-2 | Béal an Átha - Déardaoin, 25 Feabhra i Quattro, ó 1-2

This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers working in Castlebar & Ballina.

Oifig na Gaeilge:        T: 087 697 2922       R: gaeilge@mayococo.ie       I: http://www.mayococo.ie/ga/NaSeirbhisi/OifignaGaeilge/
MAIDIN CAIFE | COFFEE MORNING

Maidin Gaeilge sa Linenhall, Caisleán an Bharraigh Dé Céadoin seo chugainn (17ú Feabhra) ó 11-12. 'Séard atá i gceist ná cúpla daoine ag teacht le chéile chun Gaeilge a labhairt, Dé Céadaoin seo, agus gach Céadaoin amach anseo.

Coffee Morning in the Linenhall, Castlebar next Wednesday (17th February) from 11-12. The Coffee Morning is a weekly get-together of Irish speakers, next Wednesday & every Wednesday at 11.

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie          Is Leor Beirt