Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Language Courses for Adults

CÚRSA GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA SAN EACHLÉIM | IRISH LANGUAGE COURSES FOR ADULTS

Cúrsa Gaeilge do Dhaoine Fásta san Eachléim an Samhradh seo

Tá Gael Linn ag eagrú cúrsa seachtaine Gaeilge agus Cultúir i nGaeltacht na hEachléime, Co. Mhaigh Eo an samhradh seo. Is meánchúrsa Gaeilge a bheidh i gceist leis na ranganna Gaeilge agus beidh léachtaí agus ceardlanna ar oidhreacht Gaeltacht na hEachléime, amhránaíocht ar an sean-nós, crosanna Bhríde, máistriú im-tíre agus déantús boxty! Beidh an cúrsa ar siúl ón 01 Lúnasa go dtí 06 Lúnasa 2010. Tá áiteanna teoranta ar an gcúrsa seo mar sin moltar áirithint luath a dhéanamh.

Is é €240 an duine táille an chúrsa seo.Socraíonn foghlaimeoirí a gcuid lóistín féin. Tugtar lascaine do ghrúpaí de 5 nó níos mó a chláraíonn le chéile ar an gcúrsa áirithe seo.

Má tá suim agat freastal ar an gcúrsa déan teagmháil le Gael Linn ar; (01)6751200 nó seol r-phost chuig eolas@gael-linn.ie

This course is an Irish language and cultural course for adults held in the Erris Gaeltacht. The course will be totally conversational and will cater for intermediate level learners. Participants will be given a taste of the Gaeltacht, its culture and surrounding area through lectures, trips, workshops and social events. The course will be held from the 1st August - 6th August, 2010. Early booking is advised as places on the course are limited.

The course costs €240. Students make their own accommodation arrangements. Discounts will be given to groups of 5 or more who register together.

Gael Linn           T: 01 675 1200         R: eolas@gael-linn.ie        I: www.gael-linn.ie
RANGANNA GAEILGE TEG: IRISH CLASSES FOR ADULTS

Ar mhaith leat Gaeilge a fhoghlaim ón tús nó dul chun cinn a dhéanamh leis an méid atá agat agus cailíocht aitheanta a bhaint amach?  Tá sé i gceist ag Comhar Dún Chaocháin Teo, i gcomhar le hIonad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus Údarás na Gaeltachta cúrsaí gaeilge a eagrú sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg i mí Meán Fómhair d'fhoghlaimeoirí fásta.  Bunaithe ar na ranganna agus ar na himeachtaí teanga eile a chuirfear ar fáil i rith an chúrsa, beidh deis ag daoine scrúdú a dhéanamh chun Teastas Eorpach na Gaeilge a bhaint amach.  Ranganna neamhfhoirmiúla atá i gceist leis an bhéim ar an nGaeilge labhartha agus na focail choitianta a úsáidtear sa ghnáthchaint.  De réir a chéile cuirfidh an cúrsa le do mhuinín i dtuiscint agus i labhairt na teanga. 

Would you like to learn Irish from the beginning or improve on the amount you already have and obtain a recognised qualification in the process?  Comhar Dún Chaocháin Teo, in conjunction with The Languages Centre, University College Maynooth and Údarás na Gaeltachta intends to organise Irish language courses in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg in September to cater for adult learners.  Based on the classes and on other language activities which are organised during the course, participants will have an opportunity to undertake an exam to obtain the European Certificate in Irish.  Classes are informal with an emphasis on spoken Irish and common phrases used in everyday conversation.  The course will add to your confidence in understanding and speaking the language.  Congratulations to the learners on the Irish language course TEG Level A2 who undertook their exams on 8th May. 

Comhar Dún Chaocháin        T: 097 88082         R: dunchaochain1@eircom.net