Scéalta Eile | Other Stories

REILIG PHOLL a t'SÓMAIS | GRAVEYARD SURVEY

Tá Uinsíonn Mac Graith, thar ceann Comhar Dún Chaocháin Teo, i mbun suirbhé ar shean-reilig Pholl a’ tSomáis chun na huaigheanna uilig a mharcáil ar phlean agus stair na reilige a bhreacadh síos.  Tá sé beartaithe an t-eolas a fhoilsiú i bhfoirm leabhair, cosúil leis an leabhar a foilsíodh ar Theampall Chill Ghallagáin anuraidh.  Má tá eolas nó grianghraif agat de do mhuintir atá curtha sa reilig déan teagmháil le Uinsíonn led’ thoil ag 087 7928865.

Uinsíonn Mac Graith, on behalf of Comhar Dún Chaocháin Teo, is carrying out a survey of the old graveyard at Poll a’ tSómais to mark the graves on a plan and record the history of the graveyard.  It is intended to compile the information in a book similar to the Teampall Chill Ghallagáin book which was published last year.  If you have information or photographs of deceased relatives who are buried in the graveyard, and would like to have them included in the book please contact Uinsíonn on 087 7928865. 

Comhar Dún Chaocháin Teo.            R: dunchaochain1@eircom.net         T: 087 792 8865
MARGADH FEIRMEOIRÍ IORRAIS | ERRIS FARMERS MARKET

Beidh Margadh Feirmeoirí Iorrais ar bun i gCearnóg Chartúir i mBéal an Mhuirthead óna 10.00 r.n. go 2.00 i.n. chuile Shatharn ar feadh an tSamhraidh. Tá réimse leathan bia atá úr, séasúrach agus caighdeánach ó cheantar Iorrais le fáil sa mhargadh - glasraí, uibheacha circe agus lachan, ábhar bácála, iasc, luibheanna agus plandaí beaga, táirgí feamainne agus miasa réamhullmhaithe san áireamh.  Tá fáilte roimh chuile dhuine teacht, ábhar bácála a bhlaiseadh agus labhairt leis na feirmeoirí agus na táirgeoirí áitiúla. 

Margadh Feirmeoirí Iorrais (Erris Farmers Market) will be held in Carter Square, Béal an Mhuirthead from 10.00 a.m. go 2.00 p.m. every Saturday during the summer months.  The market offers a variety of fresh, seasonal produce from the Erris area including vegetables, free range hen and duck eggs, home baking, fish, herbs & small plants, seaweed products and prepared dishes.   Why not come along, sample the produce on offer and get to know the local farmers and producers.

Margadh Feirmeoirí Iorrais gach Satharn i mBéal an Mhuirthead