Seachtain Oidhreachta | Heritage Week 2010

Tá Seachtain Oidhreachta Náisiúnta comhordanáidithe ag an gComhairle Oidhreachta le tacaíocht na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Aitiúil, agus is cuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa í, a cheiliúrtar i mbreis is 40 tír ar fud na hEorpa.

Seachtain Oidhreachta 2010 - Clár na nImeachtaí i Maigh Eo