Leabhair & Litríocht | Books & Literature

NUALA NÍ DHOMHNAILL - SCRÍBHNEOIR CÓNAITHE MHAIGH EO 2010 | MAYO COUNTY COUNCIL WRITER IN RESIDENCE 2010

Tá áthas mór ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo Nuala Ní Dhomhnaill a fhógairt mar Scríbhneoir Cónaithe Mhaigh Eo 2010. Beidh Nuala ag obair le go leor Grúpaí Scríbhneoirí agus scoileanna ar fud an chontae thar thréimhse coicíse. 

Bíonn éileamh mór ar Nuala i gcónaí chun a cuid filíochta a aithris go poiblí. Chomh maith leis an líon mhór cheardlanna a mbeidh á stiúir aici le grúpaí scríbhneoirí agus scoileanna fud fad an Chontae, beidh deis ag muintir Mhaigh Eo Nuala a fheiceáil ag léamh a gcuid filíochta i Leabharlann Bhéal an Átha, Déardaoin 3ú Meitheamh ag 1.15 agus Ceardlann Scríbhneoireachta in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha ó tráthnóna Dé hAoine 4ú Meitheamh ó 7 go dtí 9.

Tá rath mór ar an gClár Cónaitheachta seo atá á reáchtáil ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo le 21 bliain anuas. Tagann Nuala sna sála ar chuid de na scríbhneoirí is fearr agus is bisiúla sa tír a chaith tréimhse mar scríbhneoir cónaithe i Maigh Eo; Ré Ó Laighléis, Seán Lysaght, Máire Holmes, John Breen, Paddy Bushe agus Éilís Ní Dhuibhne  ina measc.

 nuala ní dhomhnaill

Mayo County Council Arts Office is delighted to announce Nuala Ní Dhomhnaill as Writer in Residence 2010. Nuala will be working with a number of Writers Groups and schools throughout the county during the month of May and June.   

It would be practically impossible to list the many prizes, awards and honours which have been bestowed on Ní Dhomhnaill at home and abroad; she is truly internationally renowned and is among the few Irish-language writers well known to the general Irish public. She will be reading in Ballina library Thursday 3 June at 1.15 and she will lead a workshop in Ballina Arts Centre from 7 'till 9 on Friday 4th June.

Mayo County Council Arts Office has a strong history of writers in residence over its 21 years of service. Previous writers who have held residencies in Mayo include Ré Ó Laighléis, Sean Lysaght, Máire Holmes, John Breen, Paddy Bushe and Éilís Ni Dhuibhne.

Oifig Ealaín Mhaigh Eo         T: 094 904 7558         R: mayoarts@mayococo.ie
GRÚPA SCRÍBHNEOIREACHTA CRUTHAITHEACHA | CREATIVE WRITING GROUP

Ar mhaith leat léargas a fáil ar scileanna ceapadóireachta, carachtar agus forbairt plota, nó do shaothar féin a phléigh nó a léamh os gcomhair grúpa? Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheacha gach Aoine i dTuras Siar.

Would you like to get an insight to the skills of composition, character and plot development, or discuss your own work, or share it with a group of aspiring writers? Creative Writing Group every Friday in Turas Siar.

Turas Siar           T: 097 85011             R: turas.siar@yahoo.ie           
CIORCAL LÉITHEOIREACHTA GAEILGE

Tá Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge Chaisleán an Bharraigh ag cur tús le Ciorcal Léitheoireachta Gaeilge, má tá suim agat san Ciorcal Léitheoireachta Gaeilge seo is féidir leat teagmháil a dhéanfadh le 094-90-22444/087-9781166.

Conradh na Gaeilge       T: 094 9022 444       R: eolas@conradhmhaigheo.ie
CLUB LEABHAR | BOOK CLUB

Is é Ar Muir is ar Sliabh le Dermot Somers leabhar mhí an Mheithimh ar ClubLeabhar.com.

Is láithreoirí teilifíse iad Brian agus Lise, iad sna fichidí, aclaí agus dathúil. Tá neart dúshlán i ndán dóibh agus iad páirteach i sraith nua eachtraíochta atá á scannánú amuigh faoin aer. Tá na tréithe agus na buanna acu, áfach, a bheidh ag teastáil le dul i ngleic leis na fadhbanna go léir a thiocfaidh chun cinn agus lucht féachana a mhealladh.

Tá Brian ar a shuaimhneas ar tír nó san aer, ach is fearr le Lise bheith ar an uisce. Cuireann an tsraith faoi bhrú iad beirt agus tá an stiúrthóir Marcas ar a dhícheall ag iarraidh smacht a fháil ar chúrsaí.

***

Brian and Lise are the presenters of a new television adventure series in the making. Twenty-somethings, athletic, good-looking, they have all the combined talents to engage in the rigorous challenges of the outdoors and present them to a television audience.

Brian is at home in the air and on land, while Lise is a water-woman. The series presents challenges to both in their boundaried adventures. Marcas, the director is the manipulator, seemingly calling the shots.

ar muir is ar sliabh

Is féidir an leabhar a cheannach ar siopa.ie ar €12 (móide postas) agus tuairimí maidir leis na scéalta a chur in iúl ar fhóram ClubLeabhar.com.

Cé nach bhfuil Clubleabhar.com ar an bhfód ach le mí anuas, tá os cionn 300 ball ag an gclub leabhar atá dírithe ar chainteoirí Gaeilge ar fud an domhain. D’fhógair an club níos túisce sa tseachtain go mbeidh comórtas speisialta á reáchtáil ar an suíomh gréasáin as seo amach ina dtabharfar an deis do scríbhneoirí léirmheas a fhoilsiú san iris mhíosúil Beo!

Mar chuid den chomórtas, bronnfar duais €60 gach mí ar an léirmheas is fearr a scríobhfar mar gheall ar leabhar na míosa sin.
Cuirfear léirmheas an bhuaiteora i gcló an mhí dár gcionn san iris mhíosúil Beo!, rud a fhágfaidh go léifidh na mílte duine é, i ngach cearn den domhan.

Chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo, déan do léirmheas a chur sa rannóg ‘Léirmheasanna ar leabhair na míosa’ ar ClubLeabhar.com agus seol é chuig eolas@clubleabhar.com freisin.

Caithfidh an léirmheas a bheith scríofa i nGaeilge agus níor cheart go mbeadh níos mó ná 600 focal ann.

Gaelchultúr           T: 01 484 5220             I: www.clubleabhar.com