Ceol/Amhránaíocht/Rince | Music/Song/Dance

RANGANNA CEOIL GHEIMHRIDH | WINTER MUSIC CLASSES

Beidh Ranganna Ceoil an Gheibhridh ar siúl gach Céadaoine go dtí 24ú Samhaine agus beidh an rang deireanach Dé Luain, 6ú Nollaig. Tá ranganna amhránaíochta ar siúl ag 4.00in. Tá teagasc den scoth le fáil sa ghiotár, mhéarchlár, fhidil, fheadóg agus sa bhosca ceoil ag 7.00in agus tá ranganna ardleibhéal ag 8.00i.n.

Winter Music classes contiue every Wednesday until November 24, with the final class of the season taking place on Monday, December 6. Singing classes commence at 4.00pm. Expert tuition in guitar, keyboard, fiddle, tin whistle and accordion at 7.00pm, with intermediate/advanced students' classes at 8.00pm.

Áras Inis Gluaire        T: 097 81079             R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie            I: www.arasinisgluaire.ie
RANGANNA RINCE i gCOILTE MACH | DANCE CLASSES IN KILTIMAGH

Beidh ranganna ar siúl gach Déardaoin ag 9 sa Park Hotel, Coilte Mach. Gach sórt damhsa - damhsa ar an sean nós, rince céilí, rince seit. Costas €5.

Dancing classes will be held every Thursday at 9 in the Park Hotel Kiltimagh. All kinds of dance - sean nós dancing, céilí dancing, set dancing. Cost €5.

Ranganna Rince        T: 087 9816 578         R: kerryset@eircom.net

Taispeántas Ardáin i dTuar Mhic Éadaigh

A special night of culture in Tuar Mhic Éadaigh 

urraithe ag Údarás na Gaeltachta

ar siúl i

Halla Pobail Thuar Mhic Éadaigh

 Dé Sathairn 20 Samhain 2010 @ 7.30 i.n.

Taispeántas de cheol, damhsa, amhráin, agallamh beirte, sceitse agus srl a bheas ar siúl i rith an tráthnóna. Beidh gach taispeántas as Gaeilge. 

Beidh Grúpaí as Tuar Mhic Éadaigh, Corr na Móna, Eachléim, Ceantar na nOileán agus Baile Clár na Gaillimhe páirteach ar an oíche, chomh maith le taispeántas ó Cór Chois Fharraige. 

Fáilte roimh chuile dhuine! Bigí ann.

Cead Isteach Saor in aisce! Admission Free 

Tuilleadh eolais | Further Info: 094 9544 295 nó eolas@tourmakeady.com