You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2011 Newsletters > Deireadh Fómhair 2011

Deireadh Fómhair 2011


September Sessions i gCluain Cearbán | Louisburgh


September Sessions sa Bhun Abhainn i gCluain Cearbán - 9, 10 & 11 Meán Fómhair...September Sessions in the Bun Abhainn Louisburgh - 9, 10 & 11 September

Tuilleadh eolais/Read the full story: September Sessions i gCluain Cearbán | Louisburgh

Féile an Fhómhair 2011 - Béal an Mhuirthead


Tá Craobh Chlann Lir, ‘sé sin an craobh áitiúil de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann i mBéal an Mhuirthead, ag reáchtáil Féile an Fhómhair -deireadh seachtaine de ceol traidisiúnta le seisiúin, ceardlanna agus ceolchoirm...The Erris branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Chlann Lir, are holding 'Féile an Fhomhair', a weekend of traditional music, featuring sessions, workshops and a concert.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile an Fhómhair 2011 - Béal an Mhuirthead

Oíche Chultúir 2011 | Mayo Culture Night


Tá an tráth sin den bhliain buailte linn arís agus eagraíochtaí agus grúpaí cultúrtha ag obair go cruógach go mbeidh gach rud réidh le haghaidh 23 Meán Fómhair, an oíche a osclófar na doirse do phobal atá ag tnúth go mór leis na taitneamhachtaí a bheidh á nochtadh dóibh ann...It’s that time of year again, when Cultural organisations and groups are busily preparing to throw open their door to audiences who eagerly anticipate the delights that await on September 23rd.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Oíche Chultúir 2011 | Mayo Culture Night

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i mBéal an Átha, i gCaisleán an Bharraigh, i gCathair na Mart agus i gCoillte Mach...Conversation Groups in Ballina, Castlebar, Westport and Kiltimagh

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes


Ranganna Gaeilge fud fad an Chontae | Irish Language Classes Countywide

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

Íoslódáil eLeabhair Saor in Aisce ón Idirlíon | Download eBooks for Free


Is bealach iontach é seo ábhar léitheoireachta a bhreith leat ar saoire gan toirt a chur le do mhála (agus táillí breise a íoc dá bharr!) Tig leat éisteacht le do leabhair ar an eitleán, ar thraein, nó sa charr – níl teorainn leis na féidearthachtaí!...Because more than one person can borrow an eAudiobook title at a time, loans are far more flexible. You can have up to ten eAudiobooks downloaded at a time and keep access to them for the usual library three week loan period.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Íoslódáil eLeabhair Saor in Aisce ón Idirlíon | Download eBooks for Free

Siúlóidí | Walks


Tugtar cuireadh duit páirt a ghlacadh sa bhfeachtas ‘Siúlóid Phobail Mhaigh Eo in Aghaidh Gorta’ chun airgead a bhailiú le haghaidh na daoine atá ag fáil bháis leis an ocras in oirthear na hAfraice. Éagrófar siúlóid urraithe Dé Domhnaigh an 11ú Meán Fómhair a thógfaidh isteach tírdhreach agus radharcanna maorga Cheathrú Thaidhg (Lúb Chlann Lir)...You are invited to join the ‘Mayo Community Walk Against Hunger’ initiative to raise much needed funds for those suffering the current famine in east Africa. A sponsored walk will take place on Sunday 11th September along the dramatic and beautiful coastline at Ceathrú Thaidhg (the Clann Lir loop).

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song


Ranganna Ceoil Gheimhridh | Féile Ceoil ar Chliara | Féile an Fhómhair...Winter Music Lessons | Clare Island Féile Ceoil

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus Cathair na Mart...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Westport. Bia Blasta agus Caint 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

www.mayo.ie | Muintir Mhaigh Eo


Suíomh idirlín úr, nuálach is ea suíomh idirlín Mhuintir Mhaigh Eo...The Mayo Diaspora website is a new and exciting website...check it out now!

Tuilleadh eolais/Read the full story: www.mayo.ie | Muintir Mhaigh Eo

Deiseanna Oideachais | Educational Opportunities


Taithí Oibre le Gnó Mhaigh Eo | Léiriúchan Ilmheán le Gaeilge i Ros Dumhach | Cúrsa Ríomhaireachta i gCeathrú Thaidhg | Céim nua i nGaeilge Fheidhmeach (ar-líne) - Seisiún Eolais i gCaisléan an Bharraigh | Scoláireachtaí €500 ó UCC | Teastas Náisiúnta i nEalaíon don Aos Óg | Teastas i Múineadh na Gaeilge d'Aosaigh.... Work Placement with Gnó Mhaigh Eo | Multi Media Production with a Specialism in Irish in Ros Dumhach | Computer Course in Ceathrú Thaidhg | Certificate in Youth Arts Practice | New Online Degree in Applied Irish - info night in Castlebar | €500 Scholarships with UCC

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna Oideachais | Educational Opportunities

Liosta Vótálaithe Poist & Speisialta | Special & Postal Voters List


Ullmhaítear Clár na dtoghthóirí nua gach bliain agus tá tús curtha leis an gClár anois agus beidh sé i bhfeidhm ó 15ú Feabhra, 2012...A new Register of Electors is prepared each year and preparatory work has now commenced on the Register which will come into force on 15th February, 2012.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Liosta Vótálaithe Poist & Speisialta | Special & Postal Voters List

Maoiniú | Funding


Deontais um Fheasacht Frithbhruscair | Scéim Taifid Ceoil | DEIS | Scéim na bhFéilte Beaga 2012 ...Anti-Litter Awareness Grants | Music Recording Scheme | DEIS | Small Festivals Scheme 2012

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say


Tá Plean Straitéiseach 2012-2016 á fhorbairt ag an gComhairle Oidhreachta | Cuireadh ón tSeirbhís Cúirteanna chun Aigheachtaí a dhéanamh | Caighdeán Uisce Snámha - Aighneachtaí á lorg...The Heritage Council is developing its Strategic Plan 2012-2016 | Courts Service seek Submissions | Bathing Water Quality - Invitation for Comments

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Teampall Chill Chomháin - Leabhar nua | 2 Leabhar Nua ó Chló Mhaigh Eo | Aonach Ceardaíochta | Seimineár Oibre ar Phleanáil sa Phobal | Club Scannán | Cineclub na nÓg | CultureFox.ie | Recording and Archiving Folklore and Local History - Ceardlann Traenála | Lascaine 25% don Schoilbhliain nua ó Chló Iar-Chonnacht | BunGhaeilge do Thuismitheoirí agus Feighlithe Leanaí | Comhdháil - Glaoch ar Pháipéir | Comórtas Scríbhneoireachta Mhanchain | Reel Art 2011 | Deireadh seachtaine Gaeilge agus cultúrtha i nGaeltacht Ráth Chairn | Oideachas Ceoil na hÉireann | Tréimhse Cónaithe ar fáil i gCill Rialaig | Cuimhneacháin do Mharthanóirí Mí-Úsáide in Institiúidí...Cill Chomáin Graveyard Book | 2 New Books from Cló Mhaigh Eo | Craft Fair | Working Seminar on Language Planning | Recording and Archiving Folklore and Local History - Training Workshop | 25% Back to School Discount | Basic Irish Phrasebook for Parents & Childminders | Conference - Call for Papers | CulutreFox.ie | Manchester Irish Language Writing Prize | Reel Art 2011 | Weekend of Irish Language and Culture in the Ráth Chairn Gaeltacht | Irish Music Education | Residencies at Cill Rialaig | Memorial for Survivors of Institutional Abuse

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: