You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2011 Newsletters > Eanáir 2011

Eanáir 2011


Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i gCaisleán an Bharraigh, An Cartúr, Cathair na Mart... Conversation Groups in Castlebar, An Cartúr, Westport...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Clubanna Óige | Youth Clubs


Clubanna Óige i mBéal an Átha, Acaill agus Caisleán an Bharraigh Youth Clubs in Ballina, Achill and Castlebar

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBéal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


Ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, socláirí bunscoile agus scoláirí meánscoile ar fud Mhaigh Eo Irish classes for adults and primary and secondary school students all over Mayo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Deiseanna | Opportunities


Deiseanna le Claremorris Community Radio | Post d'Eagarthóir Cúnta á fhógairt ag CIC | Scoláireachtaí Chumann Merriman | Féile Scannán an Daingin ag tairiscint duais airgid €5,000 don mholadh is fearr le haghaidh gearrscannán Gaeilge | Aighneachtaí a lorg le haghaidh Taispeántas Físealaíne Opportunities with Claremorris Community Radio | Cumann Merriman Scholarships | Dingle Film Festival offers €5,000 cash prize for Irish language Short Film Proposal | Submission sought for open Visual Arts Exhibition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scéalta Eile | Other Stories


Seachtain na Gaeilge 2011 - Cláraigh d'imeacht anois | Cruinniú Cinn Bhliana de Chonradh na Gaeilge |Scoil Gheimhridh Mherriman | Oiliúint sa Tiomsaíochta d'Eagraíochtaí Ealaíona sa Ghaeltacht | Féile Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - tabhair buntáiste don dalta | Oideachas Ceoil na hÉireann 2011 | Pointe teagmhála cultúrtha | Bliain Eorpach na hOibre Deonaí Seachtain na Gaeilge - Register your event now | Conradh na Gaeilge AGM | Merriman Winter School | Fundraising Training for Gaeltacht Arts Organisations | Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - give students an advantage | Irish Music Education | Cultural Contact Point 2011 | European Year of Volunteering

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Maoiniú | Funding


Dámhachtain Sparánacht na Comhairle Ealaíon | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis | Maoiniú d'Aistriúcháin Liteartha Arts Council Bursary Award | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis | Literary Translation Funding

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Foras na Gaeilge: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Tá Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais do na scéimeanna seo a leanas: | Foras na Gaeilge is accepting applications for the following schemes:

Tuilleadh eolais/Read the full story: Foras na Gaeilge: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: