You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2011 Newsletters > Meán Fómhair 2011

Meán Fómhair 2011


September Sessions i gCluain Cearbán | Louisburgh\n\n


September Sessions sa Bhun Abhainn i gCluain Cearbán - 9, 10 & 11 Meán Fómhair...September Sessions in the Bun Abhainn Louisburgh - 9, 10 & 11 September

Tuilleadh eolais/Read the full story: September Sessions i gCluain Cearbán | Louisburgh

Féile an Fhómhair 2011 - Béal an Mhuirthead\n\n


Tá Craobh Chlann Lir, ‘sé sin an craobh áitiúil de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann i mBéal an Mhuirthead, ag reáchtáil Féile an Fhómhair -deireadh seachtaine de ceol traidisiúnta le seisiúin, ceardlanna agus ceolchoirm...The Erris branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Chlann Lir, are holding 'Féile an Fhomhair', a weekend of traditional music, featuring sessions, workshops and a concert.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile an Fhómhair 2011 - Béal an Mhuirthead

Oíche Chultúir 2011 | Mayo Culture Night\n\n


Tá an tráth sin den bhliain buailte linn arís agus eagraíochtaí agus grúpaí cultúrtha ag obair go cruógach go mbeidh gach rud réidh le haghaidh 23 Meán Fómhair, an oíche a osclófar na doirse do phobal atá ag tnúth go mór leis na taitneamhachtaí a bheidh á nochtadh dóibh ann...It’s that time of year again, when Cultural organisations and groups are busily preparing to throw open their door to audiences who eagerly anticipate the delights that await on September 23rd.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Oíche Chultúir 2011 | Mayo Culture Night

Clubanna Óige | Youth Clubs


Cineclub na nÓg | Club Sathairn na Cille Móire | Cumann na bhFiann i gCaisleán an Bharraigh...Cinema Club | Saturday Club | Cumann na bhFiann in Castlebar

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcal Comhrá do dhéagóirí | Ciorcail Chomhrá i mBéal an Átha, i gCaisleán an Bharraigh, i gCathair na Mart agus i gCoillte Mach...Conversation Group for teenagers | Conversation Groups in Ballina, Castlebar, Westport and Kiltimagh

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Lá Éigse Éireann | All Ireland Poetry Day


Is ar 6 Deireadh Fómhair 2011 a thiteann an Lá Éigse Éireann i mbliana, agus is mór ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus an tSeirbhís Leabharlainne a fhógairt go mbeidh an deis ag scríbhneoirí Mhaigh Eo páirt a ghlacadh sna ceardlanna Poetry Snack a bheidh ar siúl an lá sin i Leabharlann Chaisleán an Bharraigh...All Ireland Poetry Day this year takes place on October 6th 2011 and Mayo County Council Arts Office & Library Service are delighted to announce that on the day mayo writers will have the opportunity to take part in Poetry Snack workshops at Castlebar Library on the day.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Éigse Éireann | All Ireland Poetry Day

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song


Ceolchoirm saor in aisce i Mainistir Bhaile an Tobair | Whistleblast Quartet | Mike Nielsen Quartet | Ranganna Ceoil Gheimhridh | Scoil Damhsa Redmond...Ian Wilson's Still Life in Green & Red - Free Concert in Ballintubber Abbey | Winter Music Lessons | Redmond Dance School

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus Cathair na Mart...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Westport. Bia Blasta agus Caint 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Deiseanna | Opportunities


Folúntais Reatha le UISCE | Taithí Oibre le Gnó Mhaigh Eo | Dámhachtainí Gaeilge Fulbright | Splanc!.... Current Vacancies with UISCE | Work Placement with Gnó Mhaigh Eo | Fulbright Irish Language Scholar Award

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Nuacht d\'Fhoghlaimeoirí | News for Learners


An Teastas Eorpach sa Ghaeilge i gCeathrú Thaidhg & in Ionad Deirbhile | BunGhaeilge do Thuismitheoirí & Feighlithe Leanaí | Eolas úsáideach d'fhoghlaimeoirí | Turas go hInis Toirc...The European Certificate in Irish in Ceathrú Thaidhg & Ionad Deirbhile | Basic Irish Phrasebook for Parents & Childminders | Useful information for learners | Trip to Inis Turk

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nuacht d'Fhoghlaimeoirí | News for Learners

Maoiniú | Funding


Gradaim Drámaíochta Amaitéirí...Amateur Drama Awards...Colmcille - Éireann is Alba: Deiseanna Maoinithe | Funding Opportunities

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say


Gradam na Gaeilge - Pearsa na Bliana Mhaigh Eo(Rehab)2011 | Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha na hÉireann | Tá Plean Straitéiseach 2012-2016 á fhorbairt ag an gComhairle Oidhreachta | Cuireadh ón tSeirbhís Cúirteanna chun Aigheachtaí a dhéanamh ...'Gradam na Gaeilge' Mayo Rehab People of the Year Awards | A National Landscape Strategy for Ireland | The Heritage Council is developing its Strategic Plan 2012-2016 | Courts Service seek Submissions

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Teampall Chill Chomháin - Leabhar nua | Ceardlanna do Scríbhneoirí Gaeilge | Tionscnamh Pobail d'Fhir | Aonach Ceardaíochta | Club Scannán Iorrais | Muintir Mhaigh Eo | Comórtas Ealaín do na Gaeil thar lear | CultureFox.ie | Íoslódáil eLeabhair Saor in Aisce ón Idirlíon | Deireadh seachtaine Gaeilge agus cultúrtha i nGaeltacht Ráth Chairn | Oideachas Ceoil na hÉireann | Cuimhneacháin do Mharthanóirí Mí-Úsáide in Institiúidí...Cill Chomáin Graveyard Book | Writing Workshops for Irish Language Writers | Men's Community Initiative | Craft Fair | Erris Film Club | www.mayo.ie | Art Competion for Irish Speakers Abroad | CulutreFox.ie | Download eBooks for Free | Weekend of Irish Language and Culture in the Ráth Chairn Gaeltacht | Irish Music Education | Memorial for Survivors of Institutional Abuse

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: