You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2011 Newsletters > Nollaig 2011

Nollaig 2011


Íoslódáil eLeabhair Saor in Aisce ón Idirlíon | Download eBooks for Free


Is bealach iontach é seo ábhar léitheoireachta a bhreith leat ar saoire gan toirt a chur le do mhála (agus táillí breise a íoc dá bharr!) Tig leat éisteacht le do leabhair ar an eitleán, ar thraein, nó sa charr – níl teorainn leis na féidearthachtaí!...Because more than one person can borrow an eAudiobook title at a time, loans are far more flexible. You can have up to ten eAudiobooks downloaded at a time and keep access to them for the usual library three week loan period.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Íoslódáil eLeabhair Saor in Aisce ón Idirlíon | Download eBooks for Free

Liosta Vótálaithe Poist & Speisialta | Special & Postal Voters List


Ullmhaítear Clár na dtoghthóirí nua gach bliain agus tá tús curtha leis an gClár anois agus beidh sé i bhfeidhm ó 15ú Feabhra, 2012...A new Register of Electors is prepared each year and preparatory work has now commenced on the Register which will come into force on 15th February, 2012.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Liosta Vótálaithe Poist & Speisialta | Special & Postal Voters List

Oíche Chultúir 2011 | Mayo Culture Night


Tá an tráth sin den bhliain buailte linn arís agus eagraíochtaí agus grúpaí cultúrtha ag obair go cruógach go mbeidh gach rud réidh le haghaidh 23 Meán Fómhair, an oíche a osclófar na doirse do phobal atá ag tnúth go mór leis na taitneamhachtaí a bheidh á nochtadh dóibh ann...It’s that time of year again, when Cultural organisations and groups are busily preparing to throw open their door to audiences who eagerly anticipate the delights that await on September 23rd.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Oíche Chultúir 2011 | Mayo Culture Night

Féile an Fhómhair 2011 - Béal an Mhuirthead


Tá Craobh Chlann Lir, ‘sé sin an craobh áitiúil de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann i mBéal an Mhuirthead, ag reáchtáil Féile an Fhómhair -deireadh seachtaine de ceol traidisiúnta le seisiúin, ceardlanna agus ceolchoirm...The Erris branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Chlann Lir, are holding 'Féile an Fhomhair', a weekend of traditional music, featuring sessions, workshops and a concert.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile an Fhómhair 2011 - Béal an Mhuirthead

September Sessions i gCluain Cearbán | Louisburgh


September Sessions sa Bhun Abhainn i gCluain Cearbán - 9, 10 & 11 Meán Fómhair...September Sessions in the Bun Abhainn Louisburgh - 9, 10 & 11 September

Tuilleadh eolais/Read the full story: September Sessions i gCluain Cearbán | Louisburgh

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i mBéal an Átha, i gCaisleán an Bharraigh, i gCathair na Mart agus i gCoillte Mach...Conversation Groups in Ballina, Castlebar, Westport and Kiltimagh

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song


Ranganna Ceoil Gheimhridh | Féile Ceoil ar Chliara | Féile an Fhómhair...Winter Music Lessons | Clare Island Féile Ceoil

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus Cathair na Mart...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Westport. Bia Blasta agus Caint 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes


Ranganna Gaeilge fud fad an Chontae | Irish Language Classes Countywide

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

Deiseanna | Opportunities


Scéim Sparánachta sna hEalaíon 2011 - Forbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Nocht do Thuairim | Have your Say


Tá Plean Straitéiseach 2012-2016 á fhorbairt ag an gComhairle Oidhreachta | Cuireadh ón tSeirbhís Cúirteanna chun Aigheachtaí a dhéanamh | Caighdeán Uisce Snámha - Aighneachtaí á lorg...The Heritage Council is developing its Strategic Plan 2012-2016 | Courts Service seek Submissions | Bathing Water Quality - Invitation for Comments

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Cruinniú Chinn Bhliana de Chonradh na Gaeilge Teampall Chill Chomháin - Leabhar nua | 2 Leabhar Nua ó Chló Mhaigh Eo | Aonach Ceardaíochta | CultureFox.ie | BunGhaeilge do Thuismitheoirí agus Feighlithe Leanaí | Oideachas Ceoil na hÉireann...Conradh na Gaeilge AGM | Cill Chomáin Graveyard Book | 2 New Books from Cló Mhaigh Eo | Craft Fair | Basic Irish Phrasebook for Parents & Childminders | CulutreFox.ie | Irish Music Education

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: