Oíche Chultúir 2011 | Mayo Culture Night

OÍCHE CHULTÚIR 2011 | MAYO CULTURE NIGHT
(english version below)

Saibhreas cultúrtha Mhaigh Eo  á cheiliúradh ar an Aoine 23ú Meán Fómhair

Oíche Chultúir 2011  

Cuirfidh 25 ionad ar fud Mhaigh Eo rochtain ar fáil ar shraith d’imeachtaí cultúrtha oíche saor in aisce ar an 23ú Meán Fómhair don teaghlach uile agus is féidir libh an clár iomlán a fheiceáil ar www.mayococo.ie . Beidh beagnach 70 imeacht saor in aisce ar siúl ar fud an chontae ag freastail ar ghach aoisghrúpa, mar sin bí cinnte go mbeidh rud éigin a bhainfidh gach uile dhuine taitneamh as ann ag an Oíche Chultúir! Is í seo an Oíche Chultúir is mó go dáta le 30 réigiúin dhifriúla ar fud an chontae ag tógáil páirte agus táthar ag súil go bhfreastalóidh os cionn leath mhilliún duine ó cheann ceann na tíre air ar an 23ú Meán Fómhair.

Tá clár álainn éagsúil ag ionaid Mhaigh Eo a léiríonn saibhreas na ngníomhaíochta cultúrtha atá ar fáil sa chontae. Réimsíonn amanna oscailte ón 3.30in. go dtí deireanach san oíche! Téigh i dteagmháil leis na hionaid indibhidiúla maidir le na huaireanta oscailte sa tráthnóna.

Acaill

Beidh Scoil Acla (7.30-9.30in) ag tógáil páirte san Oíche Chultúir don chéad uair i 2011. Tá Scoil Acla ag tabhairt cuiridh do dhaoine chun páirt a thógáil i gceardlann cheoil le difríocht chun an oíche a cheiliúradh. Má bhí ar intinn agat uirlís a chasadh riamh, seo do sheans! Tabhair leat é go dtí Naíonra Naomh Sheosaimh i mBun an Churaigh ar an Oíche Chultúir áit a mbeidh teagascóirí ar fáil ar an oíche chun leideanna úsáideacha a thabhairt duit. Téigh i dteagmháil le Scoil Acla ar Teil: 098-20400 nó R-phost: info@scoilacla.com .

Béal an Átha

Beidh Leabharlann Bhéal an Átha (3.30-5pm) ag cuir ócáide seanchais uathúil ar siúl chun blas a thabhairt don lucht féachana don méid a bheas ar siúl i rith na hOíche Chultúir. Tabhair cuairt ar an leabharlann chun scéalta draíochta as i bhfad i gcéin a chloisteáil nó inis do scéal féin. Tá sé seo an-oiriúnach do pháistí agus is bealach iontach é chun tús a chur leis an ócáid i mBéal an Átha. Téigh i dteagmháil le Leabharlann Bhéal an Átha ar Teil: 096-70833 nó R-phost: ballinalib@mayococo.ie .

Beidh a lán imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar siúl in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha (6.30-10.30in.)   ar nós déanamh priontaí, damhsa agus déanamh ceamara mionphoill Matchbox, taispeáint scannáin déanta in Éirinn agus taispeántas Grace Campion. Chomh maith leis sin is féidir leat éisteacht le ceol na mbannaí ceoil áitiúla nó bain sult as an atmaisféar beomhar san ionad nua a osclaíodh le déanaí.  Beidh Danceworld agus Ionad Oiliúna Ridgepool ag oibriú i gcomhar le Croí Glan, ceann de na príomhchuideachta damhsa comhtháite in Éirinn chun píosa damhsa nua nach bhfaca aon duine riamh cheana a thaibhléiriú sa tráthnóna ag 8in. Tá an tionscadal seo tacaithe ag Na hEalaíona & Míchumas Éirinn. Téigh i dteagmháil le Ionad Ealaíon Bhéal an Átha Please ar Teil: 096 73593 nó R-phost: ballinaartscentre@eircom.net .

Tá bród ar Bhailiúchán Jackie Clarke Chomhairle Contae Mhaigh Eo (9.30in – deireanach) ‘Back to Mayo’ a chur i láthair i mbliana. Is éard a bheas i gceist le ‘Back to Mayo’ ná oíche scéalta, amhrán, damhsa agus taispeántais ar chultúr Mhaigh Eo sa tír seo agus thar lear. Cuirfear tús leis an tráthnóna ag 9.30in le sólaistí agus leanfaidh na himeachtaí ar aghaidh go dtí meán oíche. Téigh i dteagmháil le Bailiúchán Jackie Clarke Teil: 096 - 70833 / 087 – 2748670 nó R-phost: smccoole@mayococo.ie

Baile an Chaisil

Tabharfaidh Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna (6-9in.) deis do dhaoine stiúideo an ealaíontóra a fheiceáil nó taispeántas déantóra priontaí le Rachel Puryear, déantóir priontaí a fheiceáil chomh maith. Beidh deis ag an lucht féachana brabhsáil ar thaispeántas oibre ‘Reatha’ le Eddie Kenneady  freisin. Téigh i dteagmháil le Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna ar Teil: 096-43184 nó R-phost: baf@iol.ie .

Béal an Mhuirthead

Beidh Áras Inis Gluaire i mBéal an Mhuirthead freastail ar bhlasanna cultúrtha gach duine agus beidh réimse imeachtaí á reáchtáil ann. Beidh ceardlann cheoil do pháistí & do dhaoine fásta ar siúl ag 4in, ceardlann líníochta agus phéintéireachta do dhéagóirí le Joe Murray ag 5in, ceardlann damhsa ag 6in. agus scannán i dteanga iasachta ag an 6in. freisin agus beidh sólaistí ar fáil. Téigh i dteagmháil le Áras Inis Gluaire ar Teil: 097 81079 nó R-phost: info@arasinisgluaire.ie

Caisleán an Bharraigh

Is féidir leat páirt a thógáil i réimse leathan do cheardlanna iontacha in Ionad Ealaíon Linenhall (3.30-7.30in). Tá na ceardlanna seo oiriúnach don chlann uile lena n-áirítear Light Relief (Amharcealaín), Loopilicious (Fuaim Shonach), Mug Shot (Íomháú Digiteach) & Express yourself (déanamh priontaí agus scríbhneoireacht). Is féidir leat páirt a thógáil i siúlóid agus píosa cainte le Ian Wieczorek agus turas a thógáil ar a sheó san Linenhall. Má tá níos mó inspioráid uait tabhair cuairt ar na sraitheanna zippy talk a chruthaigh creativies i do cheantar ón 6in.ar aghaidh. Téigh i dteagmháil le Ionad Ealaíon Linenhall ar Teil: 094 - 9023733 nó R-phost: linenhall@anu.ie .

Beidh neart spraoi i gceardlann an Artsquad (6-10in.), grúpa a bhfuil aithne orthu mar gheall ar a n-obair fhor-rochtana le scoileanna, pobail agus féilte ar fud an chontae. Ach ar an 23ú Meán Fómhair beidh an Artsquad ag oscailt suas a saotharspás don phobal agus tá siad ag tabhairt cuairte do lucht féachana a bhfuil suim acu blas a fháil ar an obair a mbíonn ar siúl acu. Beidh deis agat do mhuinchillí a tharraingt suas agus a bheith páirteach i bhfíodóireacht agus i gceardlanna marlaí nó is féidir leat suí siar agus do scíth a thógáil le cupán tae agus tú ag baint taitnimh as ceol agus filíocht bheo. Áit iontach don chlann uile. Téigh i dteagmháil leis an Artsquad ar Teil: 094-9038014 nó R-phost: masq@iol.ie .

Baile Chathail

Beidh Ionad Ealaíon Bhaile Chathail (6-10in.) ag tógáil páirte san Oíche Chultúir i mbliana. Beidh siad ag cuir tráthnóna agus oíche cultúrtha ar siúl lena n-áirítear seisiúin tástálaithe gearra ar féidir le daoine taithí teagmhálach a fháil. I measc na seisiúin seo tá foirmeacha ealaíne éagsúla lena n-áirítear amharcealaíona, cnagadh, seisiúin cheoil agus fhilíochta  ‘Open Mike’ measctha le aoi-léachtaí agus aoi-taibhléirithe gearra. Beidh na himeachtaí a bheas ar siúl ar an oíche oiriúnach do ghach aoisghrúpa. Téigh i dteagmháil leis an Ionad Ealaíon Bhaile Chathail ar Teil: 094-9255812 nó 086-8202883 nó R-phost:  charlestownartscentre@gmail.com  

Clár Chlainne Mhuiris

Beidh spásanna Taispeántais Oscailte Chlár Chlainne Mhuiris (5-9in.) oscailte i rith na hOíche Chultúir ag cuir an deis deiridh ar fáil don lucht féachana chun obair ealaín chomhaimseartha a fheiceáil i gClár Chlainne Mhuiris i mbliana. Beidh Ceardlann Teaghlaigh le ealaíontóir cónaithe ann ag 5in. agus beidh turas Treoraithe de COE ’11 ar siúl níos déanaí sa tráthnóna. Beidh sólaistí ar fáil. Téigh i dteagmháil le Taispeántas Oscailte Chlár Chlainne Mhuiris ar 087 6680107or E:  claremorrisopen@gmail.com 

Beidh Comhaltas Ceoltóirí Éireann Chlár Chlainne Mhuiris (9- deireanach) ag eagrú seisiúin cheoil traidisiúnta idirghníomhach sa Western Hotel ina mbeidh gach aoisghrúpa ag déanamh sárthaispeáint ar ghach a bhfuil go maith le ceol, amhrán agus damhsa na hÉireann atá ar fáil sa cheantar. Sa tráthnóna beidh béim ar leith ar idirghníomhú idir daoine óga agus daoine níos sine le ceoltóirí bunaithe ag tabhairt a gcuid tiúineanna agus amhráin don chéad ghlúin eile. Téigh i dteagmháil le Comhaltas Ceoltoirí Éireann Chlár Chlainne Mhuiris ar Teil: 087-9421518 nó R-phost: kate-183@hotmail.com

Ceathrú Thaidhg                          

Beidh Comhar Dún Chaochain (3-6 & 9-deireanach) ag tógáil páirte san oíche chomh maith don chéad uair agus beidh siad ag fáiltiú daoine áitiúla mar aon le cuairteoirí chuig taispeántas grianghrafadóireachta dar theideal ‘Muintir Dhún Chaocháin’ a bheas ar siúl in ionad pobail an tSeanscoile ón 3-6in. Buail isteach agus tóg turas síos bóithre na smaointe. Cuirfear tús le oíche cheoil agus amhráin ag an 9in. le ceoltóirí agus amhránaithe áitiúla ag cuir siamsaíochta den scoth ar fáil ó hoíche go maidin. Téigh i dteagmháil le Comhar Dún Chaochain ar 097-88082 nó 087-1251642 nó R-phost: dunchaochain1@eircom.net

An Leathardán

Nephin Blacksmiths Revival Group (8.30in. go dtí deireanach) ag tógáil páirte i mbliana don chéad uair. Beidh siad ag cuir taispeántais nach cheart a chailliúint ar siúl. Beidh ceardaithe traidisiúnta ó ghaibhne d’fhíodóir cise ag déanamh sárthaispeántais sa tráthnóna agus beidh tú in ann cupán breá tae a bheith agat agus tú ag baint taitnimh as an gceol. Bí réitithe le haghaidh oíche fhada i dteach tábhairne Leonards! Téigh i dteagmháil le Nephin Blacksmiths Revival Group ar Teil: 087-1268390 nó R-phost: annmacmurphy@hotmail.com 

Turlach

Is bealach iontach é cuairt ar Mhúsaem Náisiúnta na hÉireann - Músaem Shaol na Tuaithe chun an Oíche Chultúir a chaitheamh, go háirithe mura thug tú cuairt ar ghailearaithe an mhúsaeim a bhfuil a lán duaiseanna buaite aige a nochtann saolta ár sinsearaigh a tháinig romhainn. Beidh turas treoraithe ann freisin de thaispeántas sealadach ‘The Art of History:  Images of Irish Town Life in the 1820s’ agus seisiúin seanchais le scéalaí agus amhránaí sean nós Gearóidín Bhreathnach a bhfuil a lán duaiseanna buaite aige ag 6in. (Teaghlaigh) & 7.45in. (Daoine Fásta). Téigh i dteagmháil leis an músaem ar Teil: 094 - 903 1755 nó R-phost: tpark@museum.ie

Cathair na Mart

Beidh Stiúideonna Theach an Chustaim (6-10in) ag cuir deis ar fáil chun do shárshaothar féin a chruthú. Tabhair cuairt ar stiúideonna oscailte na healaíontóra agus féach ar thaispeántais na healaíontóra, Irma Van Baalan & Kathlyn O’Brien, agus beidh an bheirt ealaíontóir ag tabhairt léachtaí ar a gcuid oibre sa tráthnóna. Beidh léachtaí filíochta le filí áitiúla ar siúl sa tráthnóna chomh maith. Téigh i dteagmháil le Stiúideo Theach an Chustaim ar Teil: 098-28735 nó R-phost: customhouse@eircom.net .

Is bailiúchán de ghnólachtaí cruthaitheachta i gCathair na Mart é Rian Blink Visual Art (6 – 10in.) agus beidh siad ag fanacht oscailte sa tráthnóna chun daoine a spreagadh chun féachaint ar na taispeántais atá ar seó. Is ionaid BLINK iad na gnólachtaí seo a leanas; The Waterfront Gallery, The Marine Shop Gallery, Clew Bay Hotel, Wyatt Hotel, Sea Sky Shore, Michael Gannon Photography, Absolutely Pottery, i-Store, Kaleidoscope, Andrew Stone Gallery & The Connacht Gallery. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh i dteagmháil le Blink Visual Art ar Teil: 087-4120176 nó R-phost: info@westportartsfestival.com

Is tionscnamh náisiúnta é an Oíche Chultúir atá comhordaithe ag Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill agus tacaithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Mhaigh Eo. Táimid thar a bheith buíoch go bhfuil Mid West Radio mar urraitheoir na meán ar an ócáid seo arís i mbliana. Coinnígí na raidiónna air le bhur dtoil le haghaidh sonraí na n-ócáidí uile a bheas ar siúl sa tráthnóna a fháil. 

Tá a lán tacaíocht agus obair curtha isteach ag gach ionad chun clár ócáidí den scoth a chur ar fáil. Mar sin déanaigí cinnte go mbainfidh sibh tairbhe as an deis seo chun blas a fháil ar an gcultúr saibhir atá againn sa chontae seo. Tabhair leat cara, comharsan, do theaghlach nó ná tabhair leat ach tú féin go dtí ionad i do cheantar féin. Cá fios duit céard a fheicfeadh tú!  

Leabhrán (PDF) Oíche Chultúir i Maigh Eo | Leabhrán (Word) Oíche Chultúir i Maigh Eo

***

 

CULTURE NIGHT 2011 – Mayo to celebrate its cultural wealth on Friday Sept 23rd

 

On the 23rd September 25 venues across county Mayo will offer access to an amazing array of free late night culture for all the family and people can now see the full programme at www.mayococo.ie .  With almost 70 free events taking place throughout the county and catering for all ages, there is definitely something for everyone to enjoy on Culture Night!  This is the biggest Culture Night to date, with 30 different regions through the country getting involved, and it is expected that over half a million people nationwide will explore and engage with culture on September 23rd.

 

Mayo venues have a wonderfully diverse programme, reflecting the wealth of cultural activity our county has to offer.  Opening times range from3.30pmtill the early hours of the morning!  Please contact individual venues about their opening hours on the evening. 

 

Achill

 

Scoil Acla (7.30-9.30pm) is participating in Culture Night for the first time in 2011.  To celebrate the evening, Scoil Ácla is inviting people along to a music workshop with a difference.  Dust off that traditional instrument you’ve been planning to take up and take it along to Naíonra Naomh Sheosaimh in Bunnacurry on Culture Night where tutors will be on hand to give you some pointers.  Please contact Scoil Acla on T: 098-20400 or E: info@scoilacla.com .

 

Ballina

 

Ballina Library (3.30-5pm) will be warming up Culture Night audiences in Ballina with a unique storytelling event.  Drop by the library to hear stories from far distant lands or bring along your own.  Ideal for children and a great way to start the evening in Ballina.  Please contact Ballina Library on T: 096-70833 or E: ballinalib@mayococo.ie .

 

Ballina Arts Centre (6.30-10.30pm) will be a hive of activity with printmaking, dance and Matchbox pinhole camera making, a screening of Irish-made short films, Grace Campion’s exhibition, check out some local band talent or just call in to soak up the creative atmosphere in the newly opened centre, a treat in itself.  Croí Glan, one of Ireland’s leading integrated dance companies, will join forces Ridgepool Training Centre and Danceworld to create a brand new dance piece which will be performed on the evening at 8pm.  This project is supported by Arts & Disabilty Ireland.  Please contact Ballina Arts Centre on T: 096 73593 or E: ballinaartscentre@eircom.net .

 

This year Mayo County Council’s Jackie Clarke Collection (9.30pm-late) will proudly present ‘Back to Mayo’, a night of stories, song, dance and exhibitions on Mayo culture both at home and abroad. The evening will kick off at9.30 pm with refreshments and continue untilmidnight. 

 

Please contact the Jackie Clarke Collection on T: 096 - 70833 / 087 – 2748670 or E: smccoole@mayococo.ie

 

Ballycastle

 

Ballinglen Arts Foundation (6-9pm) offers you a look inside an artist’s studio or the opportunity to observe printmaker Rachel Puryear during her printmaking demonstration.  Audiences will also have the opportunity to browse ‘Current’ exhibition of work by Eddie Kenneady which will be launched on the evening.  Please contact Ballinglen Arts Foundation on T: 096-43184 or E: baf@iol.ie .

 

Belmullet

 

Áras Inis Gluaire in Belmullet will be catering for the cultural appetites of the locality and hosting a variety of events. There will be a music workshop for children & adults at 4 p.m., a painting and drawing workshop for teenagers with Joe Murray at 5 p.m, a set dancing workshop at 6 p.m. and a foreign language film also at 6 p.m.  Refreshments served.  Please contact the Áras Inis Gluaire on T: 097 81079 or E: info@arasinisgluaire.ie

 

Castlebar

 

At the Linenhall Arts Centre (3.30-7.30pm) you can participate in a wide and wonderful range of workshops suitable for all the family  including Light Relief (Visual Art), Loopilicious (Sonic Sound), Mug Shot (Digital imagery) & Express yourself (printmaking and writing).  You can also participate in a walk and talk with Ian Wieczorek and explore his show at the Linenhall.  For those looking for inspiration why not check out the series of zippy talks by creativies in the locality over a cup of coffee from 6pm onwards.  Please contact the Linenhall Arts Centre on T: 094 - 9023733 or E: linenhall@anu.ie .

 

The Artsquad (6-10pm) workshop is a hive of activity year round and people will be familiar with the group from their outreach work with schools, communities and festivals county-wide.  However on the 23rd of September, Artsquad is opening up it’s workspace to the public and inviting curious audiences in to get a flavour of what goes on there.  There will be opportunities to roll up your sleeves and get involved in weaving and clay modelling workshops or to just sit back, relax and have a cup of tea while enjoying live music and poetry.  An ideal stop for families.  Please contact the Artsquad on T: 094-9038014 or E: masq@iol.ie .

 

Charlestown

 

Charlestown Arts Centre (6-10pm) join the Culture Night team this year too and will provide an evening and night of cultural experiences including hands-on participative short tester sessions in various art forms including visual arts, percussion, open mike poetry and music sessions interspersed with short guest performances and readings.  Activities presented on the night will be suitable for all age groups.  Please contact Charlestown Arts Centre on T: 094-9255812 or 086-8202883 or E:  charlestownartscentre@gmail.com  

 

Claremorris

 

All Claremorris Open Exhibition (5-9pm) spaces will be open on Culture Night providing audience with a final opportunity for 2011 to see exciting contemporary art work in Claremorris.  At 5pm there will be a Family Workshop with artist in residence and later in the evening at 7 there will be a Guided tour of COE '11 with refreshments.  Please contact Claremorris Open Exhibition on 087 6680107or E:  claremorrisopen@gmail.com 

 

Comhaltas Ceoltoirí Eireann Claremorris (9-till late) are organizing an interactive traditional music session involving all age groups showcasing all that is best in Irish music, song and dance in the area in the Western Hotel.  On the evening there will be a real emphasis on the interaction between young and old, with established musicians passing on their tunes and songs to the younger generation. Please contact Comhaltas Ceoltoirí Eireann Claremorris T: 087-9421518 or E:  kate-183@hotmail.com

 

Ceathrú Thaidhg

 

Comhar Dún Chaochain (3-6pm & 9-late) are also involved in the night for the first time and they will be welcoming locals and visitors alike to a photographic exhibition entitled ‘Muintir Dhún Chaocháin’ which will be held in the Seanscoil community centre from 3-6p.m. Why not drop in and take a trip down memory lane.  At 9p.m. a night of music and song will kick off, with local musicians and singers providing the entertainment until well after midnight.   Please contact Comhar Dún Chaochain on 097-88082 or 087-1251642 or E: dunchaochain1@eircom.net

 

Lahardane

 

Another newcomer to Culture Night are The Nephin Blacksmiths Revival Group (8.30pm till late) who are organising an unmissable evening of exhibitions and demonstrations by the craft community in Lahardane.  The evening will showcase traditional crafts people, from blacksmiths to basket weavers, all washed down with a strong cup of tea and some great music.  Be prepared for a late one in Leonards Bar!  Please contact Nephin Blacksmiths Revival Group on T: 087-1268390 or E: annmacmurphy@hotmail.com 

 

Turlough

 

A visit to The National Museum of Ireland – Country Life is an ideal way to while away Culture Night, especially if you have not visited the award-winning Museum Galleries revealing the lives of our very recent ancestors.  There will be a guided tour of the temporary exhibition ‘The Art of History:  Images of Irish Town Life in the 1820s’ and story telling sessions with storyteller and award-winning sean nós singer Gearóidín Bhreathnach at 6pm (Families) & 7.45pm (adults). Please contact the museum on T: 094 - 903 1755 or E: tpark@museum.ie

 

Westport

 

The Custom House Studios (6-10pm) are offering an opportunity to create your own masterpiece, visit open artist’s studios and take a look at the exhibitions  by artists Irma Van Baalan & Kathlyn O’Brien, both of whom will also give talks about their work on the evening.  Poetry readings with local poets are also planned for the evening.  Please contact the Custom House Studio on T: 098-28735 or E: customhouse@eircom.net .

 

The Blink Visual Art Trail (6-10pm) is a collective of creative businesses in Westport and they will be keeping their doors open on the evening and encouraging passers by in for a look at the exhibitions on show.   BLINK venues include The Waterfront Gallery, The Marine Shop Gallery, Clew Bay Hotel, Wyatt Hotel, Sea Sky Shore, Michael Gannon Photography, Absolutely Pottery, i-Store, Kaleidoscope, Andrew Stone Gallery & The Connacht Gallery.  For more information please contact Blink Visual Art on T: 087-4120176 or E: info@westportartsfestival.com

 

 

 

Culture Night is a national initiative co-ordinated by Temple Bar Cultural Trust and supported by the Department of Arts, Heritage & the Gaeltacht in partnership with Mayo County Council. This year we are again delighted to acknowledge the support of Mid West Radio who have come on board as a media sponsor of the event.  Please keep your radios tuned to the station for all details of events taking place on the evening. 

 

All venues have been extremely proactive in helping realize this wonderful programme of events, so please make the most of this opportunity to experience the richness of cultural activity our county has to offer.  Bring a friend or a neighbour, bring the family or just bring yourself along to the venue in your locality. You never know what you might discover!

Mayo Culture Night 2011 - Brochure pdf | Mayo Culture Night 2011 - Brochure WORD

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo       T: 094 904 7558          R: mayoarts@mayococo.ie       I: www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/OifigEalaion/