Scéalta Eile | Other Stories

CRUINNIÚ CHINN BHLIANA de CHOISTE DÚICHE MHAIGH EO | AGM of COISTE DÚICHE MHAIGH EO - CONRADH na GAEILGE

Tá cruinniú cinn Bhliana de Choiste Dúiche Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge ar siúl ar an 7ú Nollaig 2011 @ 8.30i.n in Óstán an Welcome Inn i gCaisleán an Bharraigh.

Tá míle fáilte roimh óg agus aosta.

The AGM of Coiste Dúiche Mhaigh Eo, Chonradh na Gaeilge will take place in the Welcome Inn, Castlebar on Wednesday 7th December 2011 @ 8.30pm.

All are welcome.

Conradh na Gaeilge       T: 094-90-22444/087-9781166        R: eolas@conradhmhaigheo.ie        I: www.conradhmhaigheo.ie

TEAMPALL CHILL CHOMÁIN | CILL CHOMÁIN GRAVEYARD BOOK
(english version below)

Tá baile fearainn Poll a' tSómais suite i bparóiste Chill Chomáin, i mBarúntacht Iorrais in iarthuaisceart Contae Mhaigh Eo. Ón bhfocal 'sómas' a chiallaíonn suaimhneas a thagann an t-ainm, a oireann go maith dó mar luíonn an baile go foscúil suaimhneach i mbléin Chnoc a' Chaibín os cionn Sruth Fada Conn.

Tá Seanteampall Chill Chomáin, ceann de chúig theampall sa pharóiste, suite sa chuid thiar den bhaile fearainn agus tá daoine ag baint úsáid as leis na céadta bliain.

Is é cuspóir an thionscadail seo ná:

  • Oidhreacht an teampaill, a shíneann ó luath sa Tréimhse Críostaí síos go dtí an lá atá inniu ann, a chaomhnú don ghlúin reatha agus do na glúine atá le teacht
  • Plean cruinn den teampall a chur ar fáil sa gcaoi is gur féidir le daoine uaigheanna a muintir a aimsiú go réidh
  • An t-ábhar a dhéanamh níos inaimsithe don phobal
  • Eolas a chur ar fáil, chomh fada agus is féidir, ar na daoine atá curtha sna huaigheanna atá gan mharc

Tá an leabhar ‘Teampall Chill Chomáin’ le fáil anois ag Barr na Trá, san oifig an phoist i Ros Dumhach agus ó na daoine seo a leanas:- Treasa 00353 97 88082 / 00353 87 1251642, Bina 00353 87 6925092, Eithne 00353 86 8704386, Paddy 00353 97 84629 agus Nancy 00353 97 84659.  Rachaidh cuid den airgead ó dhíolachán an leabhar i dtreo oibre chothabhála sa teampall.

 ***

The townland of Poll a' tSomáis is situated in the parish of Kilcommon, in the Barony of Erris in north-west County Mayo. Located in a beautiful setting on the slope of Cnoc a' Chaibín overlooking the tidal inlet of Sruth Mhada Conn, it derives its name from the Irish 'sómas' meaning comfort or sanctuary. Teampall Chill Chomáín, one of five graveyards in the parish, lies in the western part of the townland and has been used as a burial ground for centuries.

The aim of this project is:

  • To preserve the heritage of the graveyard, which stretches from the Early Christian period down to the present day, for the current and future generations
  • To provide a detailed plan of the graveyard so that people can locate their relatives' graves easily
  • To make the information more readily available and accessible to the community and
  • To provide information, in so far as possible, on those who are buried in unmarked graves

The newly-published Cill Chomáin (Poll a’ tSómais) graveyard book is now available in Barr na Trá and at Rossport Post Office or contact any of the following for copies:- Treasa 00353 97 88082 / 00353 87 1251642, Bina 00353 87 6925092, Eithne 00353 86 8704386, Paddy 00353 97 84629 or Nancy 00353 97 84659.  Part of the proceeds from the sale of the book will go towards the upkeep of the graveyard. 

Comhar Dhún Chaocháin       T: 097 88082             R: dunchaochain1@eircom.net 

2 LEABHAR NUA Ó CHLÓ MHAIGH EO | 2 NEW BOOKS FROM CLÓ MHAIGH EO

Sa Tóir ar an Yeití le Gabriel Rosenstock

(english version below)

Is geal leis an Ollamh Sneachtapus gach aon rud a bhaineann le sneachta! Lean an tOllamh agus é sa tóir ar an yeití. Castar carachtair air atá chomh hait leis féin. Leabhar álainn lándaite do pháistí (agus ainmhithe) den uile aois!!!

Scríbhneoir, file, eagarthóir...is iomaí hata a chaitheann Gabriel Rosenstock ach sa leabhar álainn seo filleann sé ar cheann de na nithe is gaire dá chroí le scéal bríomhar greannmhar do pháistí.

Sa Tóir ar an Yeití le Gabriel Rosenstock  

In the distant Himalyas the doughty Professor Sneachtapus searches for the elusive yeti, but could such a creature REALLY exist? Find out in this beautifully illustrated and zany children's picture book...

In this delightful tale, any similarity to living people or animals is entirely intentional as Gabriel Rosenstock returns to one of his favourite activities, bringing smiles to children's faces! Featuring super artwork by Carol Betera this is a book for every child's collection.

Údar/Author: Gabriel Rosenstock
Léaráidí/Illustrations: Carol Betera
ISBN: 978-1-899922-78-9
Bog/Paperback - 32 lch/pp - Praghas: €9.00

Hiúdaí Beag le Eithne Ní Ghallchobhair

Bhí Hiúdaí Beag ag tarraingt ar naoi mbliana déag d'aois ach lá oibre ní dhearna sé riamh ina shaol. D'fhan sé sa bhaile lá i ndiaidh lae go dtí gur tugadh báta agus bóthar dó. Tosaíonn an scéal seo agus Hiúdaí Beag ar tí aghaidh a thabhairt ar an domhan mórthimpeall air, áit a bhfuil an greann agus an ghruaim i ndán dó. Casann sé ar dhaoine aisteacha in áiteanna iontacha ach bíonn an ghrian lena dhroim i gcónaí...go dtí go gcastar Rí na gCat air! Saibhreas Gaeilge agus léaráidí den scoth.

Hiúdaí Beag le hEithne Ní Ghallachóir  

The strange and mysterious tale of Hiúdaí Beag who is forced to seek his fortune after being thrown out by his father. Superbly written and beautifully illustrated by Olivia Golden, this is a rich and entertaining read for teenage and adult readers.

Údar/Author: Eithne Ní Ghallchobhair
Léaráidí/Illustrations: Olivia Golden
ISBN:  978-1-899922-77-2
Bog/Paperback - 64 lch/pp - Praghas: €9.00
Cló Mhaigh Eo        T: 094 937 1744         R: eolas@leabhar.com         I: www.leabhar.com

AONACH CEARDAÍOCHTA | CRAFT FAIR
(english version below)

Tá sé beartaithe ag Comhar Dún Chaocháin Teo aonach ceardaíochta a eagrú i bparóiste Chill Chomáin i mí na Nollag chun deis a thabhairt do mhuintir na háite a gcuid ceardaíocht a thaispeáint agus a dhíol.  Más maith leat clárú déan teagmháil le Treasa ag 097 88082 nó 087 1251642 led’ thoil.

***

Comhar Dún Chaocháin Teo intends to organise a craft fair in the parish of Cill Chomáin in December to give local craftspeople an opportunity to display (and sell) their goods.  Please contact Treasa on 097 88082 or 087 1251642 to register.  Seo seans duit do chuid cheardaíocht a thaispeáint i lár an aonaigh.

Comhar Dhún Chaocháin       T: 097 88082             R: dunchaochain1@eircom.net 

BUNGHAEILGE DO THUISMITHEOIRÍ & FEIGHLITHE LEANAÍ | BASIC IRISH PHRASEBOOK FOR PARENTS & CHILDMINDERS
(english version below)

Is athchló agus uasdátú ar an leabhar frásaí BunGhaeilge do Thuismitheoirí atá san fhoilseachán seo. Tá an leabhrán roinnte i gcaibidlí le téamaí éagsúla, mar shampla ‘Ar maidin’, ‘An Naíonra’, ‘Sa siopa’, ‘Sa ghairdín’. Mar is léir ón teideal, bun-Ghaeilge atá sa leabhrán agus é dírithe ar theaghlaigh gur mian leo cúpla focal a úsáid agus gnásanna agus gníomhaíochtaí an lae ar siúl acu.

Tá CD leis an leabhrán, mar chabhair le foghraíocht, agus cloistear gach frása atá sa leabhrán ar an CD. Tá ceithre leagan den CD ar fáil, ceann do gach canúint (Connacht, Mumhan, Uladh agus canúint chaighdeánach). Beidh BunGhaeilge do Thuismitheoirí agus Feighlithe Leanaí ar díol ar €10 ó Fhorbairt Naíonraí Teoranta agus ó shiopaí leabhar ar fud na tíre.

***

This publication is a reprinted and updated version of the book BunGhaeilge do Thuismitheoirí. The book is divided into chapters under various themes, such as ‘Ar maidin/In the morning’, ‘An Naíonra/The Naíonra’, ‘Sa siopa/In the shop’, ‘Sa ghairdín/In the garden’. As the title states, the book covers basic Irish phrases and is aimed at families who wish to incorporate the use of the cúpla focal into daily activities and practices.

The book is also accompanied by a CD to aid with pronunciation, and it goes through each phrase contained in the book. There are 4 different versions of the CD available, one for each dialect (Connaught, Munster, Ulsterand a standardized dialect). BunGhaeilge do Thuismitheoirí agus Feighlithe Leanaí will be available for purchase at a cost of €10 directly from Fobairt Naíonraí Teoranta, and from selected bookshops nationwide.

Forbairt Naiónraí Teoranta       T: 01 853 5101        R: eolas@naionrai.ie         I: www.naionrai.ie

(english version below)

Tugann Culturefox.ie deis thábhachtach do gach duine atá i mbun imeachtaí agus gníomhaíochtaí ealaíon a chlársceidealú chun aird an phobail a tharraingt ar shaibhreas na n-imeachtaí cultúrtha a bhíonn ar siúl ar fud na hÉireann ó lá go lá agus chun rannpháirtíocht iontu a spreagadh.

Is é Culturefox.ie an treoir dheifnídeach ar líne maidir le himeachtaí cultúrtha na hÉireann, lena dtugtar faisnéis iomlán duit faoi ghníomhaíochtaí cultúrtha Éireannacha anseo agus thar lear araon.

Le fáil amach céard atá ar siúl gar duit, tabhair cuairt ar www.culturefox.ie ar do ríomhaire nó ar d'fhón póca. Íoslódail an feidhmchlár SAOR IN AISCE anois ar do iPhone, Android nó Blackberry.

CultureFox.ie 

Culturefox.ie represents a new opportunity for anyone programming arts events and activities to create greater public awareness of, and encourage engagement with, the wealth of cultural events that take place throughout Ireland.

Culturefox.ie is the definitive online guide to Irish cultural events, giving you complete information about cultural activities both here and abroad. To find out what's on near you right now, visit www.culturefox.ie on your computer or mobile phone. Download the FREE App now on your iPhone, Android or Blackberry.

Culturefox.ie           R: admin@culturefox.ie             I: www.culturefox.ie

OIDEACHAS CEOIL na hÉIREANN | IRISH MUSIC EDUCATION
(english version below)

Is acmhainn nua nuálaíoch é Oideachas Ceoil na hÉireann (www.irishmusiceducation.ie) don phobal oideachais cheoil in Éirinn.  Bunaíodh an suíomh chun snáitheanna éagsúla an oideachais ceoil in Éirinn a nascadh, malartú smaointe, eolais, acmhainní agus saineolais a chothú agus a bheith mar acmhainn sholúbtha atá in ann freagairt do riachtanais thacaíochta taighde agus cleachtais atá ag teacht chun cinn in oideachas ceoil.

Trí réimse leathan gníomhaíochtaí cosúil leis an suíomh Gréasáin idirghníomhach, na príomh-ailt mhíosúla, an grúpa cleachtais, an grúpa léitheoireachta, an chomhdháil toncheartaithe agus an tionscadal mapála ceoil, tá sé mar aidhm ag an tionscnamh seo na gnéithe éagsúla a bhaineann le hoideachas ceoil a nascadh.

***

Irish Music Education (www.irishmusiceducation.ie) is an innovative new resource for the music education community in Ireland that has been set up to connect the diverse strands of music education in Ireland, foster the exchange of ideas, knowledge, resources and expertise and be a flexible resource that can respond to the emerging support needs of research and practice in music education.

Through wide ranging activities such as the interactive website, monthly lead articles, practice group,  reading group, voicing conference and mapping music project, this initiative aims to connect the diverse aspects of music education.

Oideachas Ceoil na hÉireann         R: irishmusiceducation@gmail.com           I: www.irishmusiceducation.ie