You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Aibreán 2012

Aibreán 2012


Féile na bPáistí i mBéal an Mhuirthead | Children\'s Arts Festival 2012


Féile na bPáistí i mBéal an Mhuirthead, 10-13 Aibreán 2012: Mad Music agus Damhsa | An Turnipe Mór le Dreoilíní Ard Mhacha | 'Clann Lír'- Gliondar | Ealaín le Cyril Ó Flaithearta | Aonach Leabhar...Children's Arts Festival, 10-13 April: Mad Music agus Damhsa | The Giant Turnip with the Armagh Rhymers | 'Clann Lír' - Gliondar | Art Workshop with Cyril Ó Flaithearta | Book Fair

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile na bPáistí i mBéal an Mhuirthead | Children's Arts Festival 2012

LANDMARK i Loch an Eanaigh | LANDMARK in Lough Lannagh


Tá an-áthas ar Chomhairle Chontae Mhaigh Eo seoladh chlár ealaíne poiblí spreagúil LANDMARK a fhógairt chomh maith le deireadh seachtaine d’ócáidí ag Loch Lannagh, Caisleán an Bharraigh ó Aibreán 20ú -22ú. Beidh réimse leathan d’imeachtaí ar bun le linn an deireadh seachtaine, lena n-áirítear seoltaí, taibhléirithe ceoil, taispeántais soilse, ceardlanna, turais, turais ar bháid agus cainteanna ag an suíomh locha gleoite i gCaisleán an Bharraigh. Mayo County Council is delighted to announce the launch of an exciting new public art programme LANDMARK and a weekend of arts events at Lough Lannagh, Castlebar from April 20th -22nd.

Tuilleadh eolais/Read the full story: LANDMARK i Loch an Eanaigh | LANDMARK in Lough Lannagh

The Green Bough - Scríbhneoireacht, Pictiúir srl. á lorg


Tá Oifig Ealaíon agus Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg saothar ó dhaoine ar mhian leo a gcuid oibre a chur san áireamh le haghaidh foilseachán a bhfuiltear ag súil le foilsiú mar chuid d’Fhéile na Bealtaine dár teideal ‘The Green Bough’...The publication will reflect work of artistic quality, created by older people living in Mayo. Submissions can include: poems, photographs, short stories, prints, or drawings. This may be an on-line publication.

Tuilleadh eolais/Read the full story: The Green Bough - Scríbhneoireacht, Pictiúir srl. á lorg

Beart in aghaidh Bruscair 2012 | Litter Action League


Tá an comórtas seo oscailte do Choistí Bailte Slachtmhara agus Grúpaí Pobail sna bailte agus sráidbhailte ar fad i gContae Mhaigh Eo, ach amháin na bailte móra a leanas: Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart...The competition is open to Tidy Towns Committees and Community Groups in all towns and villages in County Mayo, with the exception of the towns of Ballina, Castlebar and Westport.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Beart in aghaidh Bruscair 2012 | Litter Action League

Folúntais | Vacancies


Oifigeach Forbartha le Gnó Mhaigh Eo | Chomhordnóir ar Chúrsa sna dTaibhealaíon | Teagascóir de Teastais sna hEalaíona Taibhliúcháín | Cúntóir Teanga le Comharchumann Deirbhile | Oifigeach Pobail, Post Páirtaimseartha in Áras Inis Gluaire | Rúnaí Oifige le Comharchumann Deirbhile | Oifigeach Foilsitheoireachta le Cois Life...Development Officer with Gnó Mhaigh Eo | Coordinator of Certificate in Performing Arts | Language Assistant with Comharchumann Deirbhile | Office Administrator with Comharchumann Deirbhile

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntais | Vacancies

A Rá | Help for Leaving Cert Oral Irish Exam


A Rá - sraith raidió a thabharfaidh cúnamh do dhaltaí Ardteiste ullmhú do bhéaltriail na Gaeilge...A Rá is a radio series for students preparing for their Leaving Cert Oral Irish exam.

Tuilleadh eolais/Read the full story: A Rá | Help for Leaving Cert Oral Irish Exam

GLEO - Do Scoil ar Scáileán | Your School on Screen


Tugann Foras na Gaeilge cuireadh do scoileanna físeán gairid a léiriú a thaispeánfaidh sárchleachtas na scoile i leith na Gaeilge labhartha...Foras na Gaeilge invites your school to produce a short video clip that will show the school’s best practice in relation to spoken Irish.

Tuilleadh eolais/Read the full story: GLEO - Do Scoil ar Scáileán | Your School on Screen

An Dara Teampall ag Poll a\' tSómais | Survey of Poll a\' tSómais Second Graveyard


Tá Comhar Dún Chaocháin Teo, i mbun suirbhé ar an dara teampall i bPoll a’ tSomáis chun na huaigheanna uilig a mharcáil ar phlean agus stair an teampaill a bhreacadh síos...Comhar Dún Chaocháin Teo is undertaking a survey of the second graveyard at Poll a’ tSómais to mark the graves on a plan and record its history.

Tuilleadh eolais/Read the full story: An Dara Teampall ag Poll a' tSómais | Survey of Poll a' tSómais Second Graveyard

The Startup Awards - An Gnó Nua is Fearr


The Startup Awards - An Gnó nua is fearr le hearra nó seirbhís i nGaeilge...Is your business making waves as Gaeilge

Tuilleadh eolais/Read the full story: The Startup Awards - An Gnó Nua is Fearr

Ceol \'s Comhrá | Castlebar basesd Club Óige


'Ceol 's Comhrá' - Club Óige i gCaisleán an Bharraigh...'Ceol 's Comhrá' Castlebar based Club Óige

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol 's Comhrá | Castlebar basesd Club Óige

Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes


Ranganna sa Ghaeilge Ghairmiúil | Gaeilge do Thuismitheoirí...Irish for Parents

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gCathair na Mart, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Westport, Ballinrobe, Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i mBéal Átha na Muice, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Cluichí Cártaí ar an Eachléim...Converstaion groups in Swineford, Ballina, Castlebar, Westport, 25 Card Drive in Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Scéalta Eile | Other Stories


Naíonra Nua ar an Eachléim | Lá Oscailte i gCeathrú Thaidhg | Conradh na Gaeilge Mhaigh Eo - Cruinniú den Choiste Dúiche | Halla na hEachléime ar Oscailt arís | Campaí Samhraidh fud fad Mhaigh Eo | An Teastas i gCleachtas an Ionad Oibre & Pobal | Athbhreithniú ar Chaighdeán Oifigiúil na hÉireann | Comórtas Liteartha an Oireachtais | Glantachán Náisiunta an Earraigh | Arts Audiences: Turasóireacht Chultúrtha, Treoir maidir le cur chuige | Mykidstime.ie | Scéalta le haghaidh 'Siar an Bóthar' | Daltaí.com - Suíomh Idirlín nua | An Ealaíontóir tú? Cláraigh le Pobal | Beathaisnéisí Mhaigh Eo...New Naíonra in Eachléim | Open day in the Seanscoil Community Centre | Eachléim Hall reopens | Summer Camps throughout the County | Higher Certificate in Workplace & Community Practice | Review of Caighdeán Oifigiúil na hÉireann | National Spring Clean | Cultural Tourism 'how to' Guide | Mykidstime.ie | Stories for 'Siar an Bóthar | Daltaí.com - new Website | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Deiseanna Maoinithe | Funding Opportunities


Scéim na nImeachtaí Óige | Scéim Réigiúnach Spáránachta Tyrone Guthrie | Scéim um Chomharthaíocht Dhátheangach | Scéim um Ábhair Dhátheangacha...Youth Activities Scheme | Tyrone Guthrie Regional Bursary Scheme | Bilingual Signage Scheme | Bilingual Materials Scheme

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna Maoinithe | Funding Opportunities

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: