Ceol 's Comhrá | Castlebar basesd Club Óige

CEOL 'S COMHRÁ - CLUB ÓIGE i gCAISLEÁN AN BHARRAIGH | CASTELBAR BASED YOUTH CLUB 

Bileog  

Ceol ‘s Comhrá is a group aimed at Secondary School Students offering them an opportunity to use whatever Irish they may have while trying out different activities. Last year members of the group tried their hand at everything from pottery to outdoor pursuits.

This year Ceol ‘s Comhrá will be behind the camera, getting involved in every stage of film making, from script writing to costume making to composing a sound track. The group will meet up every Monday from 6.00-7.30 in the NYP in Castlebar.

With 40% of the overall grade in Junior and Leaving Certificate Irish now going towards the oral exam it’s a great opportunity to practise speaking Irish in a relaxed, informal setting outside of the school gates, and have a bit of craic at the same time. Everyone is welcome regardless of what level of Irish they think they may have…Cuirfear fáilte roimh gach éinne!

There are a limited number of places available in the group. If you are interested in getting involved come along to Castlebar NYP every Monday at 6pm.

There is a €5 registration fee, and a €2 attendance fee per week. This project is funded by Foras na Gaeilge.

Am | Time: 6-7.30 Dé Luain
Áit | Venue: NYP, Chapel St., Castlebar
Costas | Cost: €2


Grúpa óige dírithe ar scoláirí meánscoile is ea Ceol ‘s Comhrá, a thugann deis dóibh leas a bhaint as cibé méid Gaeilge atá acu le linn dóibh a bheith gníomhach le himeachtaí éagsúla. Bhain baill den chlub anuraidh triail as réimse leathan imeachtaí ó chriadóireacht go himeachtaí amuigh faoin spéir.

I mbliana, beidh Ceol ‘s Comhrá ag dul i muinín an cheamara agus ag tabhairt faoin scannánaíocht, agus beifear páirteach i ngach gné den phróiseas sin idir scríobh scripte, dhéanamh cultacha agus chumadh fuaimrianta. Tionólfar an grúpa gach Luan ó 6.00-7.30pm san NYP (Tionscadal Comharsanachta don Óige) i gCaisleán an Bharraigh.

Faoi láthair, tá 40% den ghrád iomlán Gaeilge sa Teastas Sóisearach agus san Ardteist ag brath ar an scrúdú cainte. Dá bhrí sin, is deis iontach é seo do scoláirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh go neamfhoirmiúil gan strus agus brú an tseomra ranga, agus píosa spraoi a bheith acu ag an am céanna. Cuirfear fáilte roimh chuile dhuine, gan baint lena líofacht sa teanga, ná leis an muinín atá acu ina líofacht féin!

Níl ach líon teoranta spásanna ar fáil sa ghrúpa. Más mian leat a bheith páirteach ann, tar chuig NYP Chaisleán an Bharraigh gach Luan ag 6pm.

Cosnaíonn sé €5 chun clárú sa ghrúpa, agus táille €2 in aghaidh na seachtaine le freastal air. Tá an togra seo maoinithe ag Foras na Gaeilge

Ceol 's Comhrá              T: 087 697 2922              R: gaeilge@mayococo.ie