Beart in aghaidh Bruscair 2012 | Litter Action League

BEART IN AGHAIDH BRUSCAIR | LITTER ACTION LEAGUE
(english version below)

Cuirfear fáilte romhat páirt a ghlacadh i mBeartas in aghaidh Bruscair 2012, cuirfear tús leis an scéim seo i mí Aibreán agus leanfar ar aghaidh leis an scéim go ceann 6 mhí.

Is féidir le Grúpaí Phobail nó Coistí den Chomhórtas na mBailte Slachtmhara in aon bhaile nó sráidbhaile taobh amuigh de Chaisleán an Bharraigh, Béal an Átha agus Cathair na Mart cur isteach ar an scéim. Tuilleadh eolais le fáil ó Rannóg Comhshaoil Chomhairle Contae Mhaigh Eo - 094 904 7448.

'Sé Dé hAoine 13ú Aibreán 2012 an spriocdháta agus tá an fhoirm iarratais le fáil anseo.

You are invited to take part in Mayo County Council's Litter Action League 2012, which will commence in April and run for 6 months.

The competition is open to Tidy Towns Competittees and Community Groups in all towns and villages in the County with the exception of the towns of Castlebar, Ballina and Westport.

Application forms, Judging Guidelines and Competition Rules are available from the Environmnent Section, Mayo County Council, Áras an Chontae, Castlebar, Co. Mayo - 094 904 7448.

The closing date for receipt of completed applications is 4pm on Friday 13th April, 2012.

Rannóg Comhshaoil Chomhailre Contae Mhaigh Eo      T: 094 904 7448        R: environment@mayococo.ie       I: www.mayococo.ie/ga