GLEO - Do Scoil ar Scáileán | Your School on Screen

GLEO - DO SCOIL AR SCÁILEÁN | YOUR SCHOOL ON SCREEN
(english version below)

Aithníonn Foras na Gaeilge go bhfuil obair den scoth ar siúl i scoileanna Béarla fud fad an oileáin ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge labhartha de. Is deis iontach í an scéim GLEO le hiarrachtaí na múinteoirí, na ndaltaí agus na scoile a cheiliúradh agus leis an aitheantas atá tuillte go mór acu a bhronnadh orthu.

Aicsean…
Tugann Foras na Gaeilge cuireadh do scoileanna físeán gairid a léiriú a thaispeánfaidh
sárchleachtas na scoile i leith na Gaeilge labhartha. Bíodh spraoi agaibh le GLEO
agus tú ag cruthú físeán nuálach trí Ghaeilge.
Tabharfar aitheantas do scoileanna ag trí leibhéal éagsúla.

Cén dóigh le bheith páirteach

Téarmaí agus coinníollacha

 

Foras na Gaeilge recognises that English-medium schools throughout the island of Ireland are doing exceptional work in the promotion of spoken Irish. The GLEO scheme is a marvellous opportunity to celebrate the endeavours of teachers and pupils, and to give the entire school the recognition it deserves.

Action…
Foras na Gaeilge invites your school to produce a short video clip that will show the school’s best practice in relation to spoken Irish. Have fun with GLEO as you create an innovative short video in Irish.
Schools will receive recognition at three different levels.

How to take Part

Terms and Conditions

Foras na Gaeilge      T: 01 639 8400        R: eolas@forasnagaeilge.ie       I: www.gaeilge.ie