You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Bealtaine 2012

Bealtaine 2012


Féile Bealtaine 2012 | Bealtaine Festival


The Green Bough...Blossoms in May | Ceardlanna Cruthaitheacha ...Tionscadal Fuála | Communal Weaving Project...Ceol san Ionad Cúraim | Music in Care Settings...On Sight | Collaborative Artworks

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Bealtaine 2012 | Bealtaine Festival

Féile Chois Cuain i gCluain Cearbán | Louisburgh


4 Bealtaine - 7 Bealtaine 2012 | 4th May - 7th May 2012 18ú Féile Bhliantúil A celebration of traditional Irish music and song | Deireadh Seachtaine Amhránaíochta, Ceoil, agus Damhsa

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Chois Cuain i gCluain Cearbán | Louisburgh

Cainteanna, Léamha & Leabhair | Talks, Readings & Books


Caint ar Shloinnte na hÉireann & Mhaigh Eo | Ceardlann ar Mhearfhicsean & Léamh le Eoghan Mac Giolla Bhríde | 'Deora Draíochta' leabhar nua ó Chló Mhaigh Eo | Comórtas Litríochta Chló Iar-Chonnacht 2012 | Comhar - Eagrán mhí na Bealtaine | Club Leabhar 'Beirt Bhan Mhisniúla le Pádraig Ó Siadhail...Talk on the Surnames of Ireland and Mayo | Flash Fiction Workshop & Reading with Eoghan Mac Giolla Bhríde | 'Deora Draíochta' new book from Cló Mhaigh Eo | Cló Iar-Chonnacht's Literary Competition | Book of the Month 'Beirt Bhan Mhisniúla by Pádraig Ó Siadhail

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cainteanna, Léamha & Leabhair | Talks, Readings & Books

Sárscoil Drámaíochta le Fíbín | Fíbín\'s Drama School of Excellence


Tá Fíbín ag iarraidh deis a thabhairt do Ghaeilgeoirí óga sárchúrsa drámaíochta trí mheán na Gaeilge a dhéanamh an samhradh seo...Fíbín are looking for fresh young acting talent from all across the country to take part in this year’s Drama School of Excellence in Irish this summer.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Sárscoil Drámaíochta le Fíbín | Fíbín's Drama School of Excellence

Comórtas Grianghrafadóireachta | www.mayo.ie Photography Competition


Beidh Comórtas Grianghrafadóireachta á reáchtáil ag www.mayo.ie chuile mhí ar feadh 6 mhí...Do you think you have an eye for a photo? Would you like to be in with a chance to win a monthly prize and also have a chance of inclusion in the 2013 Mayo.ie calendar?

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Grianghrafadóireachta | www.mayo.ie Photography Competition

Folúntais | Vacancies


Oifigeach Forbartha le Gnó Mhaigh Eo | Rúnaí Oifige le Comharchumann Deirbhile...Development Officer with Gnó Mhaigh Eo | Office Administrator with Comharchumann Deirbhile

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntais | Vacancies

Féile John McGrath 2012


Féile John McGrath - 25 & 26 Bealtaine i Knockranny House Hotel | Friday 25 & Saturday 26 May in Knockranny House Hotel

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile John McGrath 2012

Cór Gaeilge | Irish Language Choir


The next get together of the Irish Language Choir will be at 7.00 in the Welcome Inn, Monday 28 May...Cuirfear fáilte roimh gach éinne go háirithe má tá guth binn agus Gaeilge acu!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cór Gaeilge | Irish Language Choir

Siúlóidí mar chuid de Mayo Healthy Living Month


Mar chuid de "Mayo Healthy Living Month" tionólfar suilóid le Brían Ó hÓbáin, Treoiraí Áitiúil ag Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh agus ag Muc-chluain | Déan Maitheas do do Chroí i gCeathrú Thaidhg...As part "Mayo Mayo Healthy Living Month" guided walks led by Brian Hoban, Local Guide will be held at Lough Lannagh, Castlebar and Moorehall | Walk in Ceathrú Thaidhg for Happy Heart Weekend

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí mar chuid de Mayo Healthy Living Month

Ceol \'s Comhrá | Castlebar based Club Óige


'Ceol 's Comhrá' - Club Óige i gCaisleán an Bharraigh:- ceardlanna drámaíohta, grafítí, ceoil, scannánaíochta...'Ceol 's Comhrá' Castlebar based Club Óige:- drama, grafiti, music and film workshops

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol 's Comhrá | Castlebar based Club Óige

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gCathair na Mart, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Westport, Ballinrobe, Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes


Ranganna sa Ghaeilge Ghairmiúil | Gaeilge do Thuismitheoirí...Irish for Parents

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i mBéal Átha na Muice, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Cluichí Cártaí ar an Eachléim...Converstaion groups in Swineford, Ballina, Castlebar, Westport, 25 Card Drive in Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Scéalta Eile | Other Stories


Cláraigh le Naíonra Dhún Chaocháin & Naíonra Ghleann na Muaidhe | Naíonra Nua ar an Eachléim | Halla na hEachléime ar Oscailt arís | Campaí Samhraidh fud fad Mhaigh Eo | Cash for Clobber!| An Teastas i gCleachtas an Ionad Oibre & Pobal | An Dara Teampall ag Poll a' tSómais | Suirbhé ar Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta | GLEO - Do Scoil ar Scáileán | Athbhreithniú ar Chaighdeán Oifigiúil na hÉireann | Comórtas Liteartha an Oireachtais | Ceardlann san Meáin Shóisialta (Ealaíon na Gaeltachta i gcomhar le Voluntary Arts Ireland) | Arts Audiences: Turasóireacht Chultúrtha, Treoir maidir le cur chuige | Mykidstime.ie | Scéalta le haghaidh 'Siar an Bóthar' | Daltaí.com - Suíomh Idirlín nua | An Ealaíontóir tú? Cláraigh le Pobal | Beathaisnéisí Mhaigh Eo...New Naíonra in Eachléim | Open day in the Seanscoil Community Centre | Eachléim Hall reopens | Summer Camps throughout the County | Higher Certificate in Workplace & Community Practice | Survey of Poll a' tSómais Second Graveyard | GLEO - Your School on Screen | Review of Caighdeán Oifigiúil na hÉireann | National Spring Clean | An Introduction to Social Media for Gaeltachta Arts & Cultural Groups | Cultural Tourism 'how to' Guide | Mykidstime.ie | Stories for 'Siar an Bóthar | Daltaí.com - new Website | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Deiseanna Maoinithe | Funding Opportunities


DEIS - na hEalaíona Traidisiúnta | Scéim Deontas Cholmcille | Scéim na nImeachtaí Óige | Deontas Frithbhruscair & Frith-Ghraifítí | Sparánachtaí ar son Cúrsaí i nGaeilge na hAlban 2012 | Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht | Scéim um Chomharthaíocht Dhátheangach | Scéim um Ábhair Dhátheangacha | Clár um Eoraip do na Saoránaigh...Funding for Traditional Arts | Colmcille Grant Scheme | Youth Activities Scheme | Anti-Litter & Grafiti Awareness Grants | Bursaries for Scottish Gaelic Courses 2012 | Engaging with Architecture Scheme | Bilingual Signage Scheme | Bilingual Materials Scheme | Europe for Citizens Programme 2007-2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna Maoinithe | Funding OpportunitiesOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: