Drámaíocht | Drama

Branar - Croí á Mhúscailt | Awakening a Heart

Branar lógó  

(english version below)

Dé Domhnaigh 28 Deireadh Fómhair @2.00 & 4.00

Níl Daideo ina chathaoir níos mó. Tá Mamó ag cur a saol agus a gcuid cuimhní i málaí ach baineann an cailín óg gach rud amach, chun spraoi leo. Pléann an scéal seo an gaol idir sean agus óg go paiteanta.

Sunday 28 October @2.00 & 4.00

Grandad is not in his chair anymore. Grannny packs away the memories of their life in suitcases. The girl unpacks them and breathes new life into them. In this magical story, we explore the relationship between young and old.


Exquisitely told with puppetry, music and a wonderful chair. Branar, once again, take us on a beautiful heartwarming journey into the world of a girl and her Grannny.

“This is magic of a high order.” - Derek West, Irish Theatre Magazine (of Branar’s An Seanfhear Beag)
“...Branar’s capacity to instruct, stimulate and inspire young audiences.” - Siobhán O’Gorman, Irish Theatre Magazine

Adm: €8 / €25 Family Ticket (4 persons)

NB: For age 7years+ and adults of all ages

Branar | Linenhall Arts Centre             T: 094 902 3733           R: linnenhall@anu.ie

SALOMÉ le OSCAR WILDE aistrithe ag CATHAL Ó SEARCAIGH | SALOMÉ by OSCAR WILDE translated by CATHAL Ó SEARCAIGH
(english version below)
Dé Sathairn 27 Deireadh Fómhair ag 8 in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead

Sa dráma ilmheánach seo tá an Meath is an t-Ionraiceas, an Ghraostacht  is an Ghlaineacht, an Chríostaíocht agus an Héadónachas in iomaíocht lena chéile. Cuireann an scríbhneoir na coimhlintí seo os ár gcomhair go héifeachtach agus go healaíonta i bhfriotal fíleata, fíor-álainn.

Ticéid: €10/€12

Salomé (Splódar)  

Saturday 27 October at 8 in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead

This is the biblical story of the princess Salomé and her intense attraction for John the Baptist. John’s rejection of her results in her famous dance and his execution. To this multimedia drama of seduction, intrigue and corruption the writer brings an exquisite lyric touch which transcends the horror of the actual events.

Tickets: €10/€12

Áras Inis Gluaire  | Splódar           T: 097 81079           R: maire@arasinisgluaire.ie