Tóstal Éireann 2013 | The Gathering

tóstál éireann lógó  
(english version below)

Is tionscadal turasóireachta é Tóstal Éireann 2013 atá ag súil leis na céadta míle turasóir, go háirithe diaspóra na hÉireann, a mhealladh go hÉirinn in 2013 trí go leor imeachtaí cultúir & pobail a bheith ar siúl fud fad na tíre.

Deis iontach atá ann chun bhur n-imeachtaí, féilte agus ócáidí speisialta a chlárú freisin mar “thóstail” nó “gatherings” ar www.thegatheringireland.com, rud a chuirfidh le láithreacht na Gaeilge sa Tóstal. Má tá suim agaibh sin a dhéanamh, b’fhiú tosú ag smaoineamh anois ar imeacht mór amháin a eagrú mar chuid den fhéile a bheadh mealltach freisin d’Éireannaigh thar lear.

Déan cinnte go bhfuil d'imeacht mar chuid de 'Liosta na bhFéilte agus na nImeachtaí: Discover Ireland 2013' - seans bolscaireacht a fháil saor in aisce mar chuid den mórfhéile - Tóstal Éireann 2013. Cláraigh anseo anois!

Spriocdháta: 9in Dé Domhnaigh, 28 Deireadh Fómhair 2012.

Next year will be a special year in Ireland. It will be the year of THE GATHERING IRELAND 2013 – 12 months packed full of exciting events that will be extensively promoted in Ireland and overseas. 

If you would like your Festival/Event to be considered for FREE inclusion in the Discover Ireland Festival and Events Database 2013, please complete the Online Participation Form URGENTLY. The returns deadline is Sunday, October 28, 2012. The Database will be used to inform all promotional activity carried out by Fáilte Ireland, THE GATHERING IRELAND 2013 and our promotional partners.

Important: Please don’t assume we already have your event details, even if you have submitted information previously through other channels. This is a NEW Festival and Events database for Fáilte Ireland and THE GATHERING IRELAND 2013. It’s important you feature within it, or you may miss out on some great promotional opportunities.

The festivals and events in the database will feed into the Discover Ireland.ie and THE GATHERING IRELAND 2013 websites. A smaller selection of events will be chosen, from time to time, for even wider profiling and promotion by Fáilte Ireland and THE GATHERING IRELAND 2013, through various online, print and other communication channels e.g. media bulletins, online listings, press releases, printed calendar and iphone/android Apps. Fáilte Ireland and THE GATHERING IRELAND 2013 will also share the information provided, for promotional purposes, with relevant parties including Tourism Ireland, domestic and international media and domestic and international travel trade.

Tóstal Éireann 2013            R: john@discoverirelandevents.com         T: 065 689 3843

Údarás ag lorg léirithe spéise ó eagraíochtaí pobail atá sásta ócáidí Gaeltachta a eagrú do Thóstal na hÉireann 2013

Tá Údarás na Gaeltachta ag lorg léirithe spéise ó choistí/ghrúpaí pobail a mbeadh suim acu mór-fhéile nó ócáid tarraingteach d’ardchaighdeán a reáchtáil sa Ghaeltacht a bheadh mar chuid de Thóstal na hÉireann 2013.

Tá sé mar aidhm ag Tóstal na hÉireann daoine a bhfuil ceangal acu le hÉirinn a mhealladh ar ais le tréimhse saoire a chaitheamh sa tír.

Tá scéim tacaíochta á soláthar ag an Údarás do choistí a eagraíonn réimse leathan imeachtaí dírithe ar dhaoine a mhealladh ar ais le saoire a chaitheamh sa Ghaeltacht in 2013. Roghnófar nach mó ná ceithre ócáid éagsúil ar fud na Gaeltachta.

Tuilleadh eolais le fáil trí r-phost a chur chuig feilte@udaras.ie

Foláireamh: Is scéim iomaíoch í seo a bheas ag braith ar mhaoiniú a bheith ar fáil 2012-13

Applications sought from community organisations interested in organising a Gaeltacht event for The Gathering 2013

Údarás na Gaeltachta welcomes expressions of interest from community groups interested in organising a festival or an event in the Gaeltacht as part of The Gathering 2013.

The Gathering aims to attract people with an Irish connection home for a holiday and at the same time enjoy the best of Irish culture.

An tÚdarás is offering a support scheme for community groups who organise a wide range of activities aimed at enticing people to return to Ireland for a Gaeltacht holiday in 2013. A maximum of 4 events will be chosen throughout the Gaeltacht under this scheme.

For more information email: feilte@udaras.ie

Please note: This competitive scheme is subject to funding available in 2012-13.


 Bliain na Gaeilge 2013  

(english version below)

Beidh mórchomóradh ar Bhliain na Gaeilge agus ar 120 bliain ó bunaíodh Conradh na Gaeilge ar siúl i mí Iúil na bliana seo chugainn, ó chuir chéad Uachtarán na hÉireann Dubhghlas de hÍde agus comhghleacaithe leis tús le Connradh na Gaedhilge ar 31 Iúil 1893. Beidh fáilte roimh Bhéarlóirí agus Ghaeilgeoirí chuig an gcomóradh ar bhunú cheann na heagraíochtaí is tábhachtaí in athbheochan na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh.

Chomh maith leis sin, táimid ag cur amlíne staire le chéile leis an 50 buaicphointe atá tar éis a bheith ag an nGaeilge le 120 bliain anuas. Beidh an amlíne le feiceáil ar an suíomh gréasáin agus beidh úsáid bainte as ar youtube, na stáisiúin raidió, srl.. leis an amlíne a chur chun cinn. Ba bhreá linn aon mholadh atá ag do ghrúpa a fháil ar na buaicphointí sin. SPRIOCDHÁTA: Céadaoin, 17 Deireadh Fómhair

Táimid ag cur an chéad phóstaeir le chéile do Bhliain na Gaeilge faoi láthair. Ba mhaith linn a léiriú ar an bpóstaer na heagraíochtaí atá ag tacú leis an mbliain tríd a lógónna a chur ar bun an phóstaeir. Chomh maith leis sin beidh  lógónna na ngrúpaí páirteach in úsáid ar an suíomh gréasáin. Má tá spéis ag d'eagraíocht a bheith luaite leis  an mBliain is gá do lógó le dath amháin a chur ar aghaidh chugam  go luath mar jpg le do thoil (nó níos fearr fós mar chomhad Adobe illustrator .ai nó Photoshop .psd). Chabhródh sé dá bhféadfá aon líne amháin do théacs faoi ról d'eagraíocht a chur chugam chomh maith don suíomh gréasáin. SPRIOCDHÁTA: Céadaoin, 17 Deireadh Fómhair.

Conradh na Gaeilge are celebrating 120 years since its foundation in July 2012. As part of the celebrations a story line with the 50 most significant cultural events in the last 120 years, if you have any reccommendations or suggestions get in touch by Wednesday 17 October.

If your organisation or festival is interested in getting involved with Bliain na Gaeilge send your logo and a one line description of your organisation to Bliain na Gaeilge by Wendesday 17 October.

Bliain na Gaeilge            T: 01 475 7401            R: julian@cnag.ie