Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

RANGANNA GAEILGE i gCEATHRÚ THAIDHG | IRISH CLASSES IN CEATHRÚ THAIDHG
(english version below)

Tá Comhar Dún Chaocháin Teo, i gcomhar le hIonad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus Údarás na Gaeltachta, ag eagrú cúrsaí gaeilge in Ionad Seirbhísí Teanga na Seanscoile i gCeathrú Thaidhg d'fhoghlaimeoirí fásta.  Bunaithe ar na ranganna agus ar na himeachtaí teanga eile a chuirfear ar fáil i rith an chúrsa, beidh deis ag daoine scrúdú a dhéanamh chun Teastas Eorpach na Gaeilge a bhaint amach. 

Ranganna neamhfhoirmiúla atá i gceist leis an bhéim ar an nGaeilge labhartha agus na focail choitianta a úsáidtear sa ghnáthchaint.  De réir a chéile cuirfidh an cúrsa le do mhuinín i dtuiscint agus i labhairt na teanga. 

Faoi láthair tá Leibhéil B1agus B2 (meán leibhéal) ar bun chuile oíche Dé Máirt ag tosnú ag 7.00 i.n agus tá Leibhéal A1 (le haghaidh tosaitheoirí) agus Leibhéal A2 chuile oíche Deardaoin ag 7.00 i.n.  

Comhar Dún Chaocháin Teo, in conjunction with The Languages Centre, National University of Ireland Maynooth and Údarás na Gaeltachta, is organising Irish language courses in Ionad Seirbhísí Teanga na Seanscoile (Language Centre), Ceathrú Thaidhg to cater for adult learners.  Based on the classes and on other language activities which are organised during the course, participants will have an opportunity to undertake an exam to obtain the European Certificate in Irish. 

Classes are informal with an emphasis on spoken Irish and common phrases used in everyday conversation.  The course will add to your confidence in understanding and speaking the language. 

At present Levels B1 and B2 (intermediate) are held on Tuesday nights starting at 7.00 p.m. and Level A1 (Beginners) and A2 take place on Thursday nights at 7.00 p.m.  Tá breis eolais le fáil ó Vincent ag 087 7557244 nó ó Threasa ag 097 88082 / 087 1251642.

Comhar Dhún Chaocháin        T: 097 88082 | 087 125 1642

(english version below)
RANGANNA COMHRÁ i dTUAR MHIC ÉADAIGH | CONVERSATION CLASSES IN TUAR MHIC ÉADAIGH

Bíonn ranganna comhrá ar siúl i Halla Thuar Mhic Éadaigh chuile Mháirt ó 7 go dtí 8.30, cosnaíonn na ranganna €50. Tá na ranganna feiliúnach d'fhoghlaimeoirí agus dóibh siúd atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Irish conversation classes are held in Halla Thuar Mhic Éadaigh every Tuesday from 7 'till 8.30. The classes cost €50 and ar aimed at people who wish to learn or improve their Irish and for those who wish to converse in Irish. Supported by Údarás na Gaeltachta.

Halla Thuar Mhic Éadaigh      T: 094 9544 295          R: eolas@tourmakeady.com

Ranganna sa Ghaeilge ghairmiúil

Tá Ranganna sa Ghaeilge Ghairmiúil ag tosnú arís in Ionad Teanga, Eachléim i Mí na Nollag. Is deis iontach í seo chun snas a chur ar do chuid Gaeilge. 

Comhar Deirbhile               T: 097 85727           R: eolas@ionaddeirbhilie.ie

 
Irish Language Classes in Castlebar - Beginners & IntermediateIrish for beginners - every Wednesday 7- 8.30
Intermediate Irish - every Monday 7- 8.30

 

The 10 week course costs €100, classes are held in the Conradh na Gaeilge office on Ellison St. (next door to the Ulster Bank).
 

Gaeilge do Thosaitheoirí - chuile Chéadaoin 7-8.30
Meanleibhéal Gaeilge - chuile Luain 7-8.30

Cúrsa 10 seachtaine ar chostas €100 atá i gceist, beidh na ranganna ar siúl in Oifig Chonradh na Gaeilge ar Shráid Ellison (béal dorais le Banc Uladh).

Tuilleadh eolais | Further information:
eolas@conradhmhaigheo.ie nó 094 9022 444