You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Feabhra 2012

Feabhra 2012


Ceol \'s Comhrá - Castlebar based Youth Club


With 40% of the overall grade in Junior and Leaving Certificate Irish now going towards the oral exam it’s a great opportunity to practise speaking Irish in a relaxed, informal setting outside of the school gates, and have a bit of craic at the same time. Everyone is welcome regardless of what level of Irish they think they may have…Cuirfear fáilte roimh gach éinne!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol 's Comhrá - Castlebar based Youth Club

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gCathair na Mart, i mBaile an Róba, i gCoillte Mach, i mBéal an Átha, i gCaisleán an Bharraigh agus i gClár Chlainne Mhuiris. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Westport, Ballinrobe, Kiltimagh, Ballina, Castlebar and Claremorris.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo | Mayo School Drama Festival


Beidh Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo ar siúl ar an 29ú Feabhra i Scoil Raifteirí i gCaisleán an Bharraigh ó 10.00-2.00 Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo will be held on the 29th February in Scoil Raifteirí in Castlebar from 10.00-2.00

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo | Mayo School Drama Festival

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


Tá Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge ag reáchtáil Ranganna Gaeilge TEG do dhaoine fásta, scolairí bunscoile, scoláirí meánscoile, ar fud Mhaigh Eo | Cúrsa Cásca i gColáiste Acla Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge will be running Irish Classes for adults, primary and secondary school students across the County | Easter Course with Coláiste Acla

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Leabhair & Léitheoireacht | Books & Reading


An Hobad - The Hobbit as Gaeilge | Dánta á lorg le hagahidh Guth 7 | Leabhar an Míosa - Filíocht Ghrá na Gaeilge | Tairiscintí á Lorg don Poetry Ireland Review... The Hobbit as Gaeilge | Poems sought for forthcoming publication | Book of the month - Filíocht Ghrá na Gaeilge

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Léitheoireacht | Books & Reading

Comórtas Logainmneacha | Placenames Competition


Fáilteoidh foireann logainm.ie roimh thionscadail taighde ar théama na logainmneacha. Roghnófar iarrachtaí áirithe le cur ar ár suíomh agus tá trí dhuais le baint...The logainm.ie team welcomes submission of research projects on the theme of placenames. Some projects will be selected and displayed on our site. There are three prizes to be won.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Logainmneacha | Placenames Competition

Beathaisnéisí ó Mhaigh Eo | Biographies from Mayo


Rinne gach aon duine den 1,693 beatha, 47 dóibh as Maigh Eo atá faoi chaibidil anseo a chion féin don Ghaeilge le 500 bliain anuas. Each of the featured 1,693 lives, 47 of them from Mayo has made a unique contribution to the Irish language over the last five centuries.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Beathaisnéisí ó Mhaigh Eo | Biographies from Mayo

Taispeántais | Exhibitions


Fiabheatha i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich | Nósanna Creidimh agus Féilire i Músaem Shaol na Tuaithe | Taispeántas Mhíchíl Mhic Dhaibhéid... Wildlife in Ballycroy National Park | Religion and Calendar Customs in the Museum of Country Life | Michael Davitt Exhibtion

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

2012 - Bliain Eorpach don Aosú Gníomhach & Dlúthpháirtíocht i measc na nGlún | European Year of Active Ageing & Solidarity between Generations


Comórtas Grianghraif na Bliana Eorpaí 2012 don Aosú Gníomhach...2012 Year of Active Aging Photo Contest

Tuilleadh eolais/Read the full story: 2012 - Bliain Eorpach don Aosú Gníomhach & Dlúthpháirtíocht i measc na nGlún | European Year of Active Ageing & Solidarity between Generations

Deiseanna Maoinithe | Funding Opportunities


Deis | Scéim na bhFéilte | An Ghaeilge sa Phobal | Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal | Scéim na nImeachtaí Óige | Scéim na gCampaí Samhraidh | Scéim um Chomharthaíocht Dhátheangach | Scéim um Ábhair Dhátheangacha Deis | Festivals Scheme | Irish in the Community | Artist in the Community Scheme | Youth Activities Scheme | Summer Camp Scheme | Bilingual Signage Scheme | Bilingual Materials Scheme

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna Maoinithe | Funding Opportunities

Deiseanna | Opportunities


Físín - Comórtas Gearrscannán, Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin | Deiseanna do Theagascóirí Gaeilge i gCeanada | Bainisteoir Tionscadail á lorg ag Arts Audiences... Físín - Dingle International Film Festival Short Film Competition | Opportunities for Irish Language Instructors in Canada | Submission sought for open Visual Arts Exhibition | Arts Audiences seek a Project Manager

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scéalta Eile | Other Stories


Daoine á lorg ag RTÉ le haghaidh Sraith Nua | Ceardlann Aon Lá don Earnáil Ealaíne sa Ghaeltacht | Seachtain na Gaeilge 2011 - Cláraigh d'imeacht anois | Arts Audiences - Turasóireacht Cultúrtha: Treoir maidir le Cur Chuige | Mayo Mykidstime.ie | Scéalta le haghaidh 'Siar an Bóthar' | Daltai.com - Suíomh Nua | An Ealaíontóir thú? Cláraigh le Pobal... RTÉ seeks participants for new Series | Arts Grants Workshop for the Gaeltachta Arts Sector | Seachtain na Gaeilge - Register your event now | Arts Audiences - Cultural Tourism 'How to' Guide | Mayo Mykidstime.ie | Stories for 'Siar an Bóthar' | Daltai.com - new Website

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: