You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Iúil 2012

Iúil 2012


Scoil Samhraidh Sheosaimh Mhic Gabhainn | Seosamh Mac Gabhann Summer School\n\n\n


Seosamh Mac Gabhann Summer School i gCill Mobhí: Dé Domhnaigh 1ú Iúil - Dé Sathairn 7ú Iúil | Sunday 1 July - Saturday 7 July

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scoil Samhraidh Sheosaimh Mhic Gabhainn | Seosamh Mac Gabhann Summer School

Féile Iorrais 2012\n


Dé hAoine 13 Iúil - Dé Sathairn 21 Iúil | Friday 13 July - Saturday 21 July

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Iorrais 2012

Scoil Acla 2012\n


Dé hAoine 29 Iúil 2012 - Déardaoin 5 Lúnasa 2012 | Friday 29 July - Thursday 5 August

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scoil Acla 2012

Campaí Samhraidh | Summer Camps\n\n


Campaí Samhraidh i mBéal an Mhuirthead, i nGleann an Chaisil, i gCeathrú Thaidhg, i mBarr na Trá, ar an Eachléim, i mBéala Átha na Muice, i gCaisleán an Bharraigh, i gClár Chlainne Mhuiris agus i mBéal an Átha...Summer Camps in Ballina, Claremorris, Castlebar, Swinford, Eachléim, Barr na Trá, Ceathrú Thaidhg, Gleann an Chaisil and Béal an Mhuirthead.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh | Summer Camps

Snas ar do Bhlas...Weekend on Clare Island\n\n


Tá Tionscadal na dTeangacha i mBaol seolta ag Google le deireanaí agus 'sí an Ghaeilge ceann de na teangacha atá luaite acu mar theanga i mbaol...Google has recently launched the Endangered Languages Project, a website for people to find and share the most up-to-date and comprehensive information about endangered languages.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Snas ar do Bhlas...Weekend on Clare Island

Comórtas Grianghrafadóireachta | www.mayo.ie Photography Competition


Beidh Comórtas Grianghrafadóireachta á reáchtáil ag www.mayo.ie chuile mhí ar feadh 6 mhí...Do you think you have an eye for a photo? Would you like to be in with a chance to win a monthly prize and also have a chance of inclusion in the 2013 Mayo.ie calendar?

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Grianghrafadóireachta | www.mayo.ie Photography Competition

Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes\n\n


Scéim Gnó Mhaigh Eo | Clár Oibre Áitiúil 21: Ciste Compháirtíochta Comhshaoil 2012 | Scéim um Chomharthaíocht Dhátheangach | Scéim um Ábhair Dhátheangacha | Clár um Eoraip do na Saoránaigh...Scéim Gnó Mhaigh Eo | Local Agenda 21 Environmnetal Partnership Fund | Bilingual Signage Scheme | Bilingual Materials Scheme | Europe for Citizens Programme 2007-2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Athaontú Thuar Mhic Éadaigh | Tuar Mhic Éadaigh Reunion\n\n\n


Dé Sathairn 21 Iúil - Dé Domhnaigh 5 Lúnasa | Saturday 21 July - Sunday 5 August

Tuilleadh eolais/Read the full story: Athaontú Thuar Mhic Éadaigh | Tuar Mhic Éadaigh Reunion

Leabhair & Litríocht | Readings & Books\n\n


'An tOllamh Gorm' Leabhar nua ó Chló Mhaigh Eo | Comórtas Litríochta Chló Iar-Chonnacht 2012...An tOllamh Gorm' New book from Cló Mhaigh Eo | Cló Iar-Chonnacht's Literary Competition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Litríocht | Readings & Books

Folúntas: Riarthóir Oifige | Vacancy: Office Administrator\n\n


Tá Riarthóir Oifige á lorg ag Gnó Mhaigh Eo ar Scéim Fostaíochta Pobail de chuid FÁS. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge agus lonnaithe i gCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo...Gnó Mhaigh Eo is seeking an Office Administrator on the CE Scheme with FÁS. The successful applicant will be fluent in Irish and based in Westport, Co. Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntas: Riarthóir Oifige | Vacancy: Office Administrator

Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh\n\n


Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh Dé Luain 13ú - Dé hAoine 17ú Lúnasa | Monday 13 - Friday 17 August

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gCathair na Mart, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Westport, Ballinrobe, Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Íomhánna Iorrais - Taispeántas Oscailte | Images of Erris - Open Exhibition


Is deis í seo d'ealaíontóirí atá bunaithe in iar-thuaisceart Mhaigh Eo, a gcuid saothar a thaispeáint in Áras Inis Gluaire...Íomhanna Iorrais is specially designed to promote and show the work of emerging visual artists. Work will be accepted in all media – paint, photography, sculpture (subject to size), digital media, etc.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Íomhánna Iorrais - Taispeántas Oscailte | Images of Erris - Open Exhibition

Croí Chaisleán an Bharraigh | Heart of Castlebar Festival


Féile Sráide i gCaisleán an Bharraigh Dé Sathairn 21ú Iúil - Tóraíocht Taisce, Comórtas Amhrán Gaeilge, Caint ar Logainmneacha i gCaisleán an Bharraigh, Turais Stairiúla Saor in Aisce...Castlebar Street Festival, Saturday 21 July - Treasure Hunt, Irish Singing Competition, Talk on Casltbar Placenames, Free Historical Tours

Tuilleadh eolais/Read the full story: Croí Chaisleán an Bharraigh | Heart of Castlebar Festival

Scéalta Eile | Other Stories


Blaiseadh Gaeltachta | Ealaíon agus Ceardaíocht Iorrais | Generation Y - Iris Óige an Choimisiúin Eorpaigh | Naíonra Nua ar an Eachléim | An Teastas i gCleachtas an Ionad Oibre & Pobal | Ranganna Gaeilge ar an Eachléim | An Dara Teampall ag Poll a' tSómais | Athbhreithniú ar Chaighdeán Oifigiúil na hÉireann | Comórtas Liteartha an Oireachtais | Arts Audiences: Turasóireacht Chultúrtha, Treoir maidir le cur chuige | Mykidstime.ie | Beathaisnéisí Mhaigh Eo...A Taste of the Gaeltacht | Erris Arts & Crafts | Generation Y - Online Youth Magazine supported by the European Commission | New Naíonra in Eachléim | Summer Camps throughout the County | Higher Certificate in Workplace & Community Practice | Survey of Poll a' tSómais Second Graveyard | Review of Caighdeán Oifigiúil na hÉireann | Cultural Tourism 'how to' Guide | Mykidstime.ie | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other StoriesOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: