You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Lúnasa 2012

Lúnasa 2012


Ainmniúcháin á lorg do bhord Údaráis na Gaeltachta | Nominations sought for new Údarás Board


D’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D. go bhfuil a Roinn ag lorg léirithe spéise ó dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ceaptha ar bhord Údarás na Gaeltachta....Each person appointed to the board of Údarás na Gaeltachta must have experience, or must have shown capacity, in matters relevant to its functions

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ainmniúcháin á lorg do bhord Údaráis na Gaeltachta | Nominations sought for new Údarás Board

Féile na hEachléime 2012


Tá an clár le haghaidh Féile na hEachléime fógraithe! Rásaí na gCurrach | Turas go hInis Gé | Ceardlann Caoladóireachta | Siúlóid Treoraithe | Ceol | Turas go hInis Gluaire | Ceardlann Grianghrafadóireachta...Currach Races | Trip to Inis Gé | Basket-making Workshop | Guided walk | Music | Trip to Inis Gluaire | Photography Workshop

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile na hEachléime 2012

Scoil Acla 2012


Dé hAoine 29 Iúil 2012 - Déardaoin 5 Lúnasa 2012 | Friday 29 July - Thursday 5 August

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scoil Acla 2012

Athaontú Thuar Mhic Éadaigh | Tuar Mhic Éadaigh Reunion


Dé Sathairn 21 Iúil - Dé Domhnaigh 5 Lúnasa - Comórtas Gailf | Lá Cnocadóireachta | Oíche Drámaíochta | Tuar Mhic Éadaigh 10k | Céilí | Féile Peile...Saturday 21 July - Sunday 5 August - Golf Competition | Hill Walking Day | Evening of Drama | Tuar Mhic Éadaigh 10k | Céilí | Féile Football

Tuilleadh eolais/Read the full story: Athaontú Thuar Mhic Éadaigh | Tuar Mhic Éadaigh Reunion

Seachtain Oidhreachta Náisiúnta | National Heritage Week


Taispeántas Grianghraif & Léiriú Sleamhnáin | Cur i láthair ar ghnéithe de sheandálaíocht Chill Chomáin | Siúlóid Dúlra | Teasbántas Churaigh Thuaisceart Mhaigh Eo | Ealaín & Ceardaíocht Iorrais...Exhibition of Photographs & Slideshow | Presentation on the Archaeology of Cill Chomáin | Guided Nature Walk | Display of the Curachs of North Mayo | Erris Arts & Crafts

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seachtain Oidhreachta Náisiúnta | National Heritage Week

Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh


Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh Dé Luain 13ú - Dé hAoine 17ú Lúnasa | Monday 13 - Friday 17 August

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh

Caint ar Logainmneacha i mBéal Átha na Muice | Talk on Swinford Placenames


Caint ar Logainmneacha le Fiachra MacGabhann i dTeach Uí Mheálóid - Dé Luain 13ú Lúnasa ag 8.30in...Talk on Placenames with Fiachra MacGabhann in Mellett's Pub - Monday 13 August at 8.30pm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Caint ar Logainmneacha i mBéal Átha na Muice | Talk on Swinford Placenames

Íomhánna Iorrais - Taispeántas Oscailte | Images of Erris - Open Exhibition


Is deis í seo d'ealaíontóirí atá bunaithe in iar-thuaisceart Mhaigh Eo, a gcuid saothar a thaispeáint in Áras Inis Gluaire...Íomhanna Iorrais is specially designed to promote and show the work of emerging visual artists. Work will be accepted in all media – paint, photography, sculpture (subject to size), digital media, etc.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Íomhánna Iorrais - Taispeántas Oscailte | Images of Erris - Open Exhibition

Teastas sna Taibh-Ealaíona i mBéal an Mhuirthead | Certificate in Performing Arts (FETAC 5)


Beidh cúrsa sna Taibh-Ealaíon (FETAC Leibhéal 5) ar siúl in Áras Inis Gluaire i gcomhpháirtíocht le FÁS. Tá 8 modúiI FETAC i gceist leis an gcúrsa oiliúna seo:§ Theatre Performance § Event Production § Communications § Work Experience § Sound Engineering and Production § Stage Management and Administration § Radio Programme Production. § Film & TV production

Tuilleadh eolais/Read the full story: Teastas sna Taibh-Ealaíona i mBéal an Mhuirthead | Certificate in Performing Arts (FETAC 5)

Campaí Samhraidh | Summer Camps


An 'Glee Club' i mBéal an Mhuirthead | Campaí Samhraidh i dTuar Mhic Éadaigh, i mBarr na Trá, ar an Eachléim, i mBéal an Átha... The Glee Club in Béal an Mhuirthead | Summer Camps in Tuar Mhic Éadaigh, Ballina, Eachléim, Barr na Trá.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh | Summer Camps

Comórtas Grianghrafadóireachta | www.mayo.ie Photography Competition


Beidh Comórtas Grianghrafadóireachta á reáchtáil ag www.mayo.ie chuile mhí ar feadh 6 mhí...Do you think you have an eye for a photo? Would you like to be in with a chance to win a monthly prize and also have a chance of inclusion in the 2013 Mayo.ie calendar?

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Grianghrafadóireachta | www.mayo.ie Photography Competition

Leabhair & Litríocht | Readings & Books


Léamh filícohta ag am lóin | Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil, Meán Fómhair 2012 | 'An tOllamh Gorm' Leabhar nua ó Chló Mhaigh Eo | Seoladh 'The Inishkea Journals' | Comórtas Litríochta Chló Iar-Chonnacht 2012...Lunch Time Poetry Reading | An tOllamh Gorm' New book from Cló Mhaigh Eo | Launch of the 'Inishkea Journals' | Cló Iar-Chonnacht's Literary Competition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Litríocht | Readings & Books

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gCathair na Mart, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Westport, Ballinrobe, Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Scéim na nDeontas Beag | DEIS - Ealaín Traidisiúnta | Scéim Féilte & Imeachtaí na Comhairle Ealaíon | Scéim Gnó Mhaigh Eo | Scéim um Chomharthaíocht Dhátheangach | Scéim um Ábhair Dhátheangacha | Clár um Eoraip do na Saoránaigh...Small Grants Scheme | DEIS - Traditional Arts | Arts Council Festival & Events Scheme | Scéim Gnó Mhaigh Eo | Local Agenda 21 Environmnetal Partnership Fund | Bilingual Signage Scheme | Bilingual Materials Scheme | Europe for Citizens Programme 2007-2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Scéalta Eile | Other Stories


Blaiseadh Gaeltachta | Ranganna Gaeilge | Tionscadal na dTeangacha i mBaol | Generation Y - Iris Óige an Choimisiúin Eorpaigh | Naíonra Nua ar an Eachléim | An Teastas i gCleachtas an Ionad Oibre & Pobal | Ranganna Gaeilge ar an Eachléim | An Dara Teampall ag Poll a' tSómais | Comórtas Liteartha an Oireachtais | Arts Audiences: Turasóireacht Chultúrtha, Treoir maidir le cur chuige | Mykidstime.ie | Beathaisnéisí Mhaigh Eo...A Taste of the Gaeltacht | Irish Language Classes | Google Endangered Languages Project | Generation Y - Online Youth Magazine supported by the European Commission | New Naíonra in Eachléim | Summer Camps throughout the County | Higher Certificate in Workplace & Community Practice | Survey of Poll a' tSómais Second Graveyard | Review of Caighdeán Oifigiúil na hÉireann | Cultural Tourism 'how to' Guide | Mykidstime.ie | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: