You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Márta 2012

Márta 2012


Seachtain na Gaeilge 2012


Tá Seachtain na Gaeilge chugainn arís agus tá súil agam go mbeidh spraoi agus craic ag cách. Tugann Seachtain na Gaeilge deis do dhaoine pé Ghaeilge atá acu a úsáid. Tá an t-uafás ag tarlú i gCo. Mhaigh Eo i mbliana agsu iarrtar ar dhaoine bheith páirteach sna h-imeachtaí sin. There's lots happening in Mayo this year for Seachtain na Gaeilge, so there's no excuse not to use your 'cúpla focal' in the forthcoming weeks!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seachtain na Gaeilge 2012

Comórtas Peile na Gaeltachta Mhaigh Eo


Tá na cumainn Ghaeltachta anseo i Maigh Eo an-láidir faoi láthair. Tá Acaill, Tuar Mhic Éadaigh, Béal a’ Mhuirthead, Cill tSéadna, Cill Chomáin agus Baile an Chaisil ag déanamh go maith agus is iontach an rud é go bhfuil an comórtas seo ann. Tá CLG Mhaigh Eo go mór taobh thiar den Chomórtas seo agus tá súil againn go mbeidh an-deireadh seachtaine againn i dTuaisceart Mhaigh Eo... Former Mayo manager John O’ Mahony officially launched the 2012 Mayo GAA Comórtas Peile na Gaeltachta tournament, which takes place in CLG Bhaile an Chaisil GAA grounds in North Mayo on the weekend of March 10th and 11th this year.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Peile na Gaeltachta Mhaigh Eo

Comórtas Clár Sheoladh Idir-Ollscoile in U.I.S.C.E. | Irish Windsurfing Intervarsities in Coláiste U.I.S.C.E.


Comórtas Clár Sheoladh Idir-Ollscoile i gColáiste U.I.S.C.E. beidh ranganna clár sheoladh le fáil trí mheán na Gaeilge agus beidh Kíla ag seint oíche Dé Sathairn...Irish Windsurfing Intervarsities in Coláiste U.I.S.C.E. with windsurfing lessons through Irish and a concert with Kíla Saturday night.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Clár Sheoladh Idir-Ollscoile in U.I.S.C.E. | Irish Windsurfing Intervarsities in Coláiste U.I.S.C.E.

Peregrine Readings in Ionad Deirbhile, An Eachléim


Beidh Catherine Foley, Brian Ó Dochartaí agus Ré Ó Laighléis ag léamh a gcuid saothar in Ionad Deirbhile, 14 Márta ag 6.30in...Seachtain na Gaeilge sees the peregrination in the Mayo Gaeltacht of Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Peregrine Readings in Ionad Deirbhile, An Eachléim

Scannáin | Films


Mise Raiftearaí - An Fíodóir Focal i dTeach Thurlaigh | Mise Éire in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha...Raiftearaí film in the Museum of Country Life | Mise Éire in Ballina Arts Centre

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scannáin | Films

Turais & Siúlóidí | Walks & Tours


Siúlóid Treoraithe i gCoill Bhéal Leice | 'An Áit ar Thosaigh Céide' Turas Seandálaíochta le Seamus Caulfield | Siúlóid Cois Locha...Guided Walk in Belleek Woods | Lough Lannagh Walk | Archaeology Tour with Seamus Caulfield

Tuilleadh eolais/Read the full story: Turais & Siúlóidí | Walks & Tours

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


Seisiún na nÓg in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe | Oíche Ghaelach sa Valkenburg, Baile an Róba | Oíche Ghaelach ar Oileán Acla | Scéilp Mhór in Áras Inis Gluaire | Seisiún Ceoil i mBéal an Átha | Ceolchoirm Scoil Acla | Beartla Tom Ó Dómhnaill agus Ceann Golaim i dTeach Mháire Luke | Ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig i dTuar Mhic Éadaigh | Cór Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh | Seisiún Ceoil sa Rendez Vous | Ceol & Filíocht i dTuar Mhic Éadaigh | Damhsa Seit & Céilí in Ionad Deirbhile...Seisiún na nÓg in the Museum of Country Life | Irish Night in Ballinrobe | Open Session in Lynott's, Acaill | Big Shindig in Áras Inis Gluaire | Music Session in Ballina | Scoil Acla Concert | St. Patrick's Day Celebrations in Tuar Mhic Éadaigh | Castlebar Choir | Music Session in Balla | An Evening of Music & Poetry in Tuar Mhic Éadaigh | Céilí & Set Dancing in Ionad Deirbhile

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


Taisteal níos cliste le Comhairle na nÓg | Cleachtadh Cainte do Scoláirí Meánscoile | Seisiún na nÓg i dTeach Thurlaigh | Labhairt Phoiblí & Tráth na gCeist | 'Ceol 's Comhrá' - Club Óige i gCaisleán an Bharraigh...Smarter Travel with Comhairle na nÓg | Practice for the Oral Irish Exam | Seisiún na nÓg in the Museum of Country Life | Public Speaking & Quiz Time | 'Ceol 's Comhrá' Castlebar based Club Óige

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Cainteanna, Léamha & Leabhair | Talks, Readings & Books\n


'Dea-chaint agus Deisbhéalaíocht' i mBéal Átha na Muice le Máirtín Mac Donnchadha | Ceol & Filíocht i dTuar Mhic Éadaigh | An Hobad - The Hobbit as Gaeilge | Glaoch ar Iarratais: Gearrscéalta as Gaeilge | 'Codladh Céad Bliain' - Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg | Dánta á lorg le haghaidh Guth 7 | Leabhar an Míosa | Tairiscintí á Lorg don Poetry Ireland Review | Fuint Focal - Féile Litríochta do Dhéagóirí...Talk with Máirtín Mac Donnchadha | An Evening of Music & Poetry in Tuar Mhic Éadaigh | Readings in Ionad Deirbhile - Catherine Foley, Gabriel Rosenstock, Ré Ó Laighléis | The Hobbit as Gaeilge | Call for Submissions: Short Stories in Irish | Poems sought for forthcoming publication | Book of the month

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cainteanna, Léamha & Leabhair | Talks, Readings & Books

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach, Béal an Mhuirthead agus ar an Eachléim. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar,Kiltimagh, Béal an Mhuirthead and Eachléim.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i mBéal Átha na Muice, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart...Converstaion groups in Swineford, Ballina, Castlebar, Westport

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Taispeántais | Exhibitions


Leabhair Mhaigh Eo | Fiabheatha i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich | Nósanna Creidimh agus Féilire i Músaem Shaol na Tuaithe | Taispeántas Mhíchíl Mhic Dhaibhéid...Mayo Books | Wildlife in Ballycroy National Park | Religion and Calendar Customs in the Museum of Country Life | Michael Davitt Exhibtion

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Áras Inis Gluaire: Glaoch ar Aighneachtaí | Call for Submissions


Cuireann Áras Inis Gluaire, ionad ealaíona dhá theangach, fáilte roimh aighneachtaí fá choinne clár taispeantais 2013...Áras Inis Gluaire, the bilingual arts centre in Belmullet Co. Mayo is now accepting submissions for exhibitions to be held in 2013.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Áras Inis Gluaire: Glaoch ar Aighneachtaí | Call for Submissions

Scéalta Eile | Other Stories


Oíche in Onóir an Athar Micheál Mac Gréil | Cuir do Ghnó on Show ar Lá Fhéile Phádraig | Halla na hEachléime ar Oscailt arís | Arts Audiences: Turasóireacht Chultúrtha, Treoir maidir le cur chuige | Mykidstime.ie | An tSamhail Nua Mhaoinithe - Cruinnithe Poiblí le Foras na Gaeilge | Comórtas Logainm.ie | 2012 - Bliain Eorpach don Aosú Gníomhach & Dlúthpháirtíocht i measc na nGlún | Scéalta le haghaidh 'Siar an Bóthar' | Daltaí.com - Suíomh Idirlín nua | An Ealaíontóir tú? Cláraigh le Pobal | Beathaisnéisí Mhaigh Eo...An Evening in Honour of an tAthair Micheál Mac Gréil | Best Bilingual Float Competition | Eachléim Hall reopens | Cultural Tourism 'how to' Guide | Mykidstime.ie | Public Meetings - Foras na Gaeilge's New Funding Model | Logainm.ie Competition | 2012 - European Year of Active Ageing & Solidarity between Generations | Stories for 'Siar an Bóthar | Daltaí.com - new Website | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Deiseanna Maoinithe | Funding Opportunities


An Ghaeilge sa Phobal | Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal | Scéim na nImeachtaí Óige | Scéim na gCampaí Samhraidh | Scéim um Chomharthaíocht Dhátheangach | Scéim um Ábhair Dhátheangacha...Irish in the Community | Artist in the Community Scheme | Youth Activities Scheme | Summer Camp Scheme | Bilingual Signage Scheme | Bilingual Materials Scheme

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna Maoinithe | Funding OpportunitiesOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: