You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Meitheamh 2012

Meitheamh 2012


Snas ar do Bhlas...Weekend on Clare Island\n\n


Ceol, Cluichí Peile, Tóraíocht Taisce, Céilí...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Snas ar do Bhlas...Weekend on Clare Island

Campaí Samhraidh | Summer Camps\n\n


Campaí Samhraidh i mBéal an Mhuirthead, i nGleann an Chaisil, i gCeathrú Thaidhg, i mBarr na Trá, ar an Eachléim, i mBéala Átha na Muice, i gCaisleán an Bharraigh, i gClár Chlainne Mhuiris agus i mBéal an Átha...Summer Camps in Ballina, Claremorris, Castlebar, Swinford, Eachléim, Barr na Trá, Ceathrú Thaidhg, Gleann an Chaisil and Béal an Mhuirthead.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh | Summer Camps

Gradam Leabhair Pháistí Éireann bronnta ar Cholmán Ó Raghallaigh\n\n


CBI is delighted to announce that the winner of the CBI Award 2012 is Colmán Ó Raghallaigh. Each year the CBI award is presented to an individual or organisation in recognition of an outstanding contribution to the world of children’s books in Ireland...Gradam CBI mar Aitheantas don Sáréacht atá déanta ag Colmán Ó Raghallaigh ar son Leabhair do Pháistí in Éirinn.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Gradam Leabhair Pháistí Éireann bronnta ar Cholmán Ó Raghallaigh

Leabhair & Litríocht | Readings & Books\n\n


Comórtas Litríochta Chló Iar-Chonnacht 2012 | Comhar - Eagrán mhí an Mheithimh | Club Leabhar 'Ólann mo Mhiúil as an nGainséis' le Gabriel Rosenstock | 'Deora Draíochta' leabhar nua ó Chló Mhaigh Eo...Cló Iar-Chonnacht's Literary Competition | Book of the Month 'Ólann mo Mhiúil as an nGainséis' by Gabriel Rosenstock | 'Deora Draíochta' new book from Cló Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Litríocht | Readings & Books

Teastas sna Taibh-Ealaíona i mBéal an Mhuirthead | Certificate in Performing Arts (FETAC 5)\n\n


Beidh cúrsa sna Taibh-Ealaíon (FETAC Leibhéal 5) ar siúl in Áras Inis Gluaire i gcomhpháirtíocht le FÁS. Tá 8 modúiI FETAC i gceist leis an gcúrsa oiliúna seo:§ Theatre Performance § Event Production § Communications § Work Experience § Sound Engineering and Production § Stage Management and Administration § Radio Programme Production. § Film & TV production

Tuilleadh eolais/Read the full story: Teastas sna Taibh-Ealaíona i mBéal an Mhuirthead | Certificate in Performing Arts (FETAC 5)

Comórtas Grianghrafadóireachta | www.mayo.ie Photography Competition


Beidh Comórtas Grianghrafadóireachta á reáchtáil ag www.mayo.ie chuile mhí ar feadh 6 mhí...Do you think you have an eye for a photo? Would you like to be in with a chance to win a monthly prize and also have a chance of inclusion in the 2013 Mayo.ie calendar?

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Grianghrafadóireachta | www.mayo.ie Photography Competition

Taispeántais | Exhibitions\n\n


Bailiúchán Ealaín Chomhairle Contae Mhaigh Eo Fiabheatha i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich | Nósanna Creidimh agus Féilire i Músaem Shaol na Tuaithe | Taispeántas Mhíchíl Mhic Dhaibhéid...Mayo County Council Art Collection | Wildlife in Ballycroy National Park | Religion and Calendar Customs in the Museum of Country Life | Michael Davitt Exhibtion

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Folúntas: Riarthóir Oifige | Vacancy: Office Administrator\n\n


Tá Riarthóir Oifige á lorg ag Gnó Mhaigh Eo ar Scéim Fostaíochta Pobail de chuid FÁS. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge agus lonnaithe i gCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo...Gnó Mhaigh Eo is seeking an Office Administrator on the CE Scheme with FÁS. The successful applicant will be fluent in Irish and based in Westport, Co. Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntas: Riarthóir Oifige | Vacancy: Office Administrator

Folúntais | Vacancies: Stiúrthóir & Príomh Stiúrthóir i Naíonra na hEachléime \n\n


Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo., ag lorg iarratas do phost mar Stiúrthóir agus mar Phríomh-Stiúrthóir i Naíonra na hEachléime, Eachléim, Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntais | Vacancies: Stiúrthóir & Príomh Stiúrthóir i Naíonra na hEachléime

Lá Ceoil | love:live Music\n\n


Ceolchoirm SAOR IN AISCE i gCaisleán an Bharraigh...FREE Concert in Castlebar

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Ceoil | love:live Music

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gCathair na Mart, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Westport, Ballinrobe, Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes


Ranganna sa Ghaeilge Ghairmiúil | Gaeilge do Thuismitheoirí...Irish for Parents

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i mBéal Átha na Muice, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Cluichí Cártaí ar an Eachléim...Converstaion groups in Swineford, Ballina, Castlebar, Westport, 25 Card Drive in Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Scéalta Eile | Other Stories


Naíonra Nua ar an Eachléim | Cash for Clobber!| An Teastas i gCleachtas an Ionad Oibre & Pobal | An Dara Teampall ag Poll a' tSómais | Athbhreithniú ar Chaighdeán Oifigiúil na hÉireann | Comórtas Liteartha an Oireachtais | Arts Audiences: Turasóireacht Chultúrtha, Treoir maidir le cur chuige | Mykidstime.ie | Beathaisnéisí Mhaigh Eo...New Naíonra in Eachléim | Summer Camps throughout the County | Higher Certificate in Workplace & Community Practice | Survey of Poll a' tSómais Second Graveyard | Review of Caighdeán Oifigiúil na hÉireann | Cultural Tourism 'how to' Guide | Mykidstime.ie | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Scéim Gnó Mhaigh Eo | Funding Scheme\n\n


Scéim Gnó Mhaigh Eo | Scéim um Chomharthaíocht Dhátheangach | Scéim um Ábhair Dhátheangacha | Clár um Eoraip do na Saoránaigh...Scéim Gnó Mhaigh Eo | Bilingual Signage Scheme | Bilingual Materials Scheme | Europe for Citizens Programme 2007-2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéim Gnó Mhaigh Eo | Funding SchemeOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: