You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Nollaig 2012

Nollaig 2012


Shop \'n Spraoi na Nollag | Westport\'s Festive Fair


Shop 'n Spraoi na Nollag i gCathair na Mart Dé hAoine 14ú Nollaig - 16ú Nollaig...Shop 'n Spraoi na Nollag in Westport Friday 14th December - 16th Decemeber

Tuilleadh eolais/Read the full story: Shop 'n Spraoi na Nollag | Westport's Festive Fair

Fuinneog na Nollag | Christmas Window Competition


Fuinneog na Nollag i mBéal an Átha, mBéal Átha hAmhnais, gCaisleán an Bharraigh, gClár Chlainne Mhuiris, mBaile Chathail, gCoillte Mach, gCathair na Mart - duaiseanna iontacha 1 áit (€250) 2 áit (€150) 3 áit (€100)...Christmas Window Competition in Ballina, Ballyhaunis, Castlebar, Charlestown, Claremorris, Kiltimagh & Westport - 1st prize (€250) 2nd prize (€150) and 3rd prize (€100) going to each town

Tuilleadh eolais/Read the full story: Fuinneog na Nollag | Christmas Window Competition

Gradam Gnó le Gaeilge | Mayo Business Award


An bhfuil aithne agat ar aon ghnó i gContae Mhaigh Eo inár féidir seirbhís a fháil trí Ghaeilge? Gnó ina labhraíonn an fhoireann Gaeilge leat? Nó gnó a úsáideann comharthaíocht nó brandáil i nGaeilge? ...Do you know of any business where you can receive a service through the medium of Irish? Any business where the staff speak Irish to you? Do you know of any business that uses Irish in their branding or signage?

Tuilleadh eolais/Read the full story: Gradam Gnó le Gaeilge | Mayo Business Award

"An Béal Bocht " foilsithe ag Cló Mhaigh Eo mar úrscéal grafach


Tá An Béal Bocht, ceann de mhórleabhair na Gaeilge foilsithe ag Cló Mhaigh Eo mar úrscéal grafach, é cóirithe ag Colmán Ó Raghallaigh, in eagar ag Breandan Ó Conaire agus maisithe ag John McLoskey...The new graphic novel version of An Béal Bocht has just been released by Cló Mhaigh Eo Publishers!

Tuilleadh eolais/Read the full story: "An Béal Bocht " foilsithe ag Cló Mhaigh Eo mar úrscéal grafach

Gugalaí Gug i bPartraí | Songs, Rhymes, Games & Fun for all the Family


Cuirfidh Tadhg Mac Dhonnagáin agus a iníon Róise seó bríomhar ceoil i láthair – na hamhráin agus na rannta ar fad ó na dlúthdhioscaí cáiliúla dá chuid....Mayo native Tadhg Mac Dhonnagáin and his daughter Róise present this lively music seo - with songs and rhymes all from their famous CD

Tuilleadh eolais/Read the full story: Gugalaí Gug i bPartraí | Songs, Rhymes, Games & Fun for all the Family

Lá Nollag i dTuras Siar | Christmas Day in Turas Siar


Beidh Oíche Airneáin i dTuras Siar, Cartúir ó 5i.n. Lá Nollag, beidh ceol is craic ann, chomh maith le scéalaíocht, damhsa, beidh sóláistí ar fáil agus cuirfear fáilte roimh gach éinne...We will be open at Turas Siar on Christmas Day for a very special rambling house

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Nollag i dTuras Siar | Christmas Day in Turas Siar

Matt Molloy, Arty McGlynn & John Carty in Áras Inis Gluaire


Matt Molloy, Arty McGlynn & John Carty in Áras Inis Gluaire...the most exciting trad combination of recent times comes to Áras Inis Gluaire, Belmullet on Friday 28th December at 8pm.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Matt Molloy, Arty McGlynn & John Carty in Áras Inis Gluaire

Comóradh ar Mhám Trasna


Beidh ócáid chomórtha ar siúl i nGaillimh Dé Sathairn 15 Nollaig mar ómós do Mhaolra Seoighe, a cuireadh chun báis go héagórach 130 bliain ó shin. Ciontaíodh é as a bheith páirteach i ndúnmharú teaghlaigh i Mám Trasna ar theorainn na Gaillimhe agus Mhaigh Eo sa bhliain 1882: crochadh agus cuireadh é ar láthair phríosún na Gaillimhe san áit a bhfuil Ardeaglais na Gaillimhe anois.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comóradh ar Mhám Trasna

Clubanna Óige | Youth Clubs


Club Óige san Eachléim, i gCeathrú Thaidhg, i mBéal an Mhuirthead...Youth Club in Eachléim, Ceathrú Thaidhg and Béal an Mhuirthead.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Filleadh ar Thír na nÓg | Return to the Land of Youth


Tá taispeántas nua in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe de phictiúir ar shaol na tuaithe le Seán Ó Séadhacháin (1901-1991)...These paintings were acquired by the National Museum of Ireland in 2011 because they give a special insight into many of the farm and country life practices that are on exhibition in the Museum of Country Life.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Filleadh ar Thír na nÓg | Return to the Land of Youth

Portráid de mhuintir Mhic Gearailt | Portrait of Castlebar\'s Fitzgerald Family


Beagnach 250 bliain ó shin, bhí an phortráid seo de Sheoirse Mac Gearailt agus dá Mhic Seoirse agus Séarlas, crochta ag Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, eastát theaghlach Mhic Gearailt...Nearly 250 years ago, a portrait of George Fitzgerald with his sons George and Charles, hung in Turlough Park House, Castlebar, the estate of the Fitzgerald family.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Portráid de mhuintir Mhic Gearailt | Portrait of Castlebar's Fitzgerald Family

Féile Idirnáisúnta Scannán an Daingin | Dingle International Film Festival


Bronnfaidh Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin duais airgid €5,000 ar thogra Gearr-Scannán Gaeilge....Dingle International Film Festival offers €5,000 cash prize & €2,000 worth of film equipment hire for Irish language Short Film Proposal.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Idirnáisúnta Scannán an Daingin | Dingle International Film Festival

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gClár Chlainne Mhuiris, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Claremorris, Ballina, Castlebar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Scéim Sparánachta sna hEalaíon Ciste maoinithe - Sráidealaíne agus Seónna | Údarás ag lorg léirithe spéise ó eagraíochtaí pobail atá sásta ócáidí Gaeltachta a eagrú do Thóstal na hÉireann 2013 | Scéim Gnó Mhaigh Eo | Dámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon | Clár um Eoraip do na Saoránaigh... Fund for Street Art and Spectacle | Applications sought from community organisations interested in organising a Gaeltacht event for The Gathering 2013 | Scéim Gnó Mhaigh Eo | Arts Council Bursary Award | Europe for Citizens Programme 2007-2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Scéalta Eile | Other Stories


Spórt ar an Eachléim | Damhsa Traidisiúnta & Ceol | Cúrsa Ríomhaireachta i gCeathrú Thaidhg | APP Cúla4 ar fáil anois | Cuairteanna agus Turais Oidhreachta | Iorras FM ar an aer | Sparánachtaí UNESCO d'Ealaíontóirí Óga | Tionscadal na dTeangacha i mBaol | Generation Y - Iris Óige an Choimisiúin Eorpaigh | An Dara Teampall ag Poll a' tSómais | Mykidstime.ie...Sports 'as Gaeilge' in Eachléim | Traditional Dancing & Music Classes | Computer Course in Ceathrú Thaidhg | Cúla4 APPs now available | Heritage Visits and Tours | Iorras FM back on the airwaves | UNESCO Bursaries for Young Artists | Google Endangered Languages Project | Generation Y - Online Youth Magazine supported by the European Commission | Survey of Poll a' tSómais Second Graveyard | Mykidstime.ie | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other StoriesOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: