You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2012 Newsletters > Samhain 2012

Samhain 2012


Caint ar Logainmneacha i gClár Chlainne Mhuiris | Talk on Placenames in Claremorris


Caint ar Logainmneacha le Fiachra MacGabhann i Leabharlann Chlár Chlainne Mhuiris - Dé Máirt 20ú Samhain ag 8.30in...Talk on Placenames with Fiachra MacGabhann in Claremorris Library - Tuesday 20 November at 8.30pm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Caint ar Logainmneacha i gClár Chlainne Mhuiris | Talk on Placenames in Claremorris

Bliain na Gaeilge 2013 - Comórtas Fógraíochta | TV ad Competition


Seoladh Bliain na Gaeilge i mBéal an Mhuirthead...Launch of Bliain na Gaeilge i mBéal an Mhuirthead...Tá TG4 agus Foinse ag cabhrú le Bliain na Gaeilge le fógra teilifíse a chur le chéile don bhliain - TG4 and Foinse are helping Bliain na Gaeilge to put a television advert together for the year - agus ba mhaith linn bhur moltaí don fhógra sin! This is a great opportunity for students in second and in third level to take part in a national competition, develop communication skills and win fantastic prizes from TG4 and Foinse.ie

Tuilleadh eolais/Read the full story: Bliain na Gaeilge 2013 - Comórtas Fógraíochta | TV ad Competition

Oíche Speisialta le Nuala Ní Dhomhnail i gCaisleán an Bharraigh


Beidh Oíche Mhór Cheiliúrtha in onóir Nuala Ní Dhomhnaill, an file clúiteach, ar an Déardaoin an 22ú lá de mhí na Samhna 2012 ag 8.00p.m. sa Welcome Inn....Conradh na Gaeilge invites you to join them in a night of celebration of Nuala Ní Dhomhnaill, in the Welcome Inn Thursday 22nd November at 8.00p.m.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Oíche Speisialta le Nuala Ní Dhomhnail i gCaisleán an Bharraigh

APP Cúla4 ar fáil | FREE Irish Language Apps for Children


Tá 4 App spraíúil Gaeilge do pháistí ar fáil anois le íoslódáil. Is féidir iad a íoslódáil ó iTunes, ach cuardach a dhéanamh faoi 'Cúla4' nó 'TG4'...There are 4 fun Irish language Apps now available to download. All are suitable for iPhone and iPad and can be downloaded by searching for Cúla4 or TG4 in the App Store on iTunes.

Tuilleadh eolais/Read the full story: APP Cúla4 ar fáil | FREE Irish Language Apps for Children

excel - Clár Ealaíon Óige | excel - Mayo Co Co\'s Youth Arts Programme


Clár forbartha na n-ealaíon do dhéagóirí agus d'aosaigh óga ar fud an chontae is ea EXCEL, a chuireann béim ar thacaíocht a thabhairt d’fhorbairt scileanna i ndaoine óga a bhfuil suim acu i ngné ar leith de na healaíona...excel Mayo County Council Youth Arts Programme is a developmental programme of arts events for teenagers and young adults across the county. With a focus on supporting and developing skills of young people with specific arts interests.

Tuilleadh eolais/Read the full story: excel - Clár Ealaíon Óige | excel - Mayo Co Co's Youth Arts Programme

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song


Sharon Shannon in Áras Inis Gluaire | Ceol na Cláirsí i gClár Chlainne Mhuiris...Sharon Shannon in Áras Inis Gluaire | An evening of poetry and music in Claremorris Library

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Dámhachtainí Gaeilge Fulbright | Fulbright Irish Language Scholar Award


An raibh a fhios agat go múintear Gaeilge i mbeagnach 60 Ollscoil sna Stáit Aontaithe? Ar mhaith leat Gaeilge a mhúineadh i gceann acu?...The Fulbright Commission is accepting applications from Irish Language academics and professionals for a Fulbright Irish Language Scholar Award to teach and research at a recognised US higher education or cultural institution.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Dámhachtainí Gaeilge Fulbright | Fulbright Irish Language Scholar Award

Portráid de mhuintir Mhic Gearailt | Portrait of Castlebar\'s Fitzgerald Family


Beagnach 250 bliain ó shin, bhí an phortráid seo de Sheoirse Mac Gearailt agus dá Mhic Seoirse agus Séarlas, crochta ag Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, eastát theaghlach Mhic Gearailt...Nearly 250 years ago, a portrait of George Fitzgerald with his sons George and Charles, hung in Turlough Park House, Castlebar, the estate of the Fitzgerald family.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Portráid de mhuintir Mhic Gearailt | Portrait of Castlebar's Fitzgerald Family

Spórt ar an Eachléim | Sports as Gaeilge ar an Eachléim


Tá Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile tar éis Oifigeach Sport a cheapadh don cheantar. Beidh imeachtaí agus sraithchomórtas ar siúl saor in aisce gach seachtain...The New Sports Officer in the area will run a series of sporting and social events as Gaeilge.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Spórt ar an Eachléim | Sports as Gaeilge ar an Eachléim

Pearsa na Bliana | Mayo People of the Year Awards


I measc na gradaim a bhronntar mar chomóradh ar Phearsa na Bliana Mhaigh Eo (REHAB) tá Gradam na Gaeilge... Gradam na Gaeilge recognises the positive contribution that is being made by an individual in the promotion and furtherance of the Irish language and culture in Co. Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Pearsa na Bliana | Mayo People of the Year Awards

Leabhair & Litríocht | Readings & Books


Léamha le Darach Ó Scolaí & Liam Mac Cóil i mBéal an Átha | 'Tubaiste ar an Titanic' & 'Éalú san Oíche' Leabhair nua ó Chló Mhaigh Eo...Peregrine Readings in Ballina | 'Tubaiste ar an Titanic' &'Éalú san Oíche' New book from Cló Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Litríocht | Readings & Books

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gClár Chlainne Mhuiris, Cathair na Mart, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Westport, Claremorris, Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Tóstal Éireann - Scéim Maoinithe | Gradam Drámaíochta Amaitéirí | Gradam Cúnamh le haghaidh Taifeadadh Ceoil | Scéim Sparánachta sna hEalaíon | Ciste maoinithe - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas | Ciste maoinithe - Sráidealaíne agus Seónna | Údarás ag lorg léirithe spéise ó eagraíochtaí pobail atá sásta ócáidí Gaeltachta a eagrú do Thóstal na hÉireann 2013 | Scéim Gnó Mhaigh Eo | Dámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon | Clár um Eoraip do na Saoránaigh... The Gathering - Funding Scheme | Amateur Drama Awards | Music Recording Assistance Award | The Arts Bursary Scheme | Arts Council Fund - Young People, Children and Education | Fund for Street Art and Spectacle | Applications sought from community organisations interested in organising a Gaeltacht event for The Gathering 2013 | Scéim Gnó Mhaigh Eo | Arts Council Bursary Award | Europe for Citizens Programme 2007-2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Scéalta Eile | Other Stories


Cuairteanna agus Turais Oidhreachta | Iorras FM ar an aer | Sparánachtaí UNESCO d'Ealaíontóirí Óga | Glaoch ar iarratais: Jan van Eyck Academie | Tionscadal na dTeangacha i mBaol | Generation Y - Iris Óige an Choimisiúin Eorpaigh | An Dara Teampall ag Poll a' tSómais | Mykidstime.ie...Heritage Visits and Tours | Iorras FM back on the airwaves | UNESCO Bursaries for Young Artists | Call for Applications: Jan van Eyck Acadeamie | Google Endangered Languages Project | Generation Y - Online Youth Magazine supported by the European Commission | Survey of Poll a' tSómais Second Graveyard | Mykidstime.ie | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other StoriesOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: