You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > 2013 Newsletters > Iúil 2013

Iúil 2013


Féile Iorrais 2013


Anois ins a 18ú mbliain, tosnaíonn Féile Iorrais ar an Aoine 12 Iúil agus ritheann sé tríd chuig an Satharn 20 Iúil...Féile Iorrais 2013 now in its eighteenth year kicks off on Friday 12 July and runs until Saturday 20 July.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Iorrais 2013

Turas Treoraithe Oileáin Inis Gé le Michael Gibbons | Guided Tour of the Inishkea Islands


Tá cúpla oileán álainn amach ón gcósta gur fiú cuairt a thabhairt orthu, ina measc tá Inis Gé Theas & Inis Gé Thuaidh. Tá saibhreas stair agus seandálaíocht ag baint leo...Off the coast to the West lie the beautiful and tranquil islands of Inishkea North & South. The islands are steeped in history and are well worth a visit.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Turas Treoraithe Oileáin Inis Gé le Michael Gibbons | Guided Tour of the Inishkea Islands

Seo sráide i mBéal an Mhuirthead "A Macnas tale of invention & ingenuity"\n


Mar chuid de Féile Iorras 2013, cuireann Féile Iorras seó sráide thar a bheith siamsiúil do teaghlaigh i láthair le Macnas, ‘Cockroach agus na Inventors’....As part of Féile Iorras 2013, Féile Iorras presents to you a highly entertaining family street show by Macnas, ‘Cockroach and the Inventors’..

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seo sráide i mBéal an Mhuirthead "A Macnas tale of invention & ingenuity"

Comórtas grianghrafadóireachta | Photo competition


Tá Údarás na Gaeltachta ag reáchtáil comórtas grianghraif “Is álainn í an Ghaeltacht” mar chuid dá ról leis an nGaeltacht a chur chun cinn mar áit álainn le cónaí, le hoibriú, le dul ar saoire agus le gnó a dhéanamh ann...'Is álainn í an Ghaeltacht'- Údarás na Gaeltachta are running a photo competition to promote the Gaeltacht as an ideal place to live, to work, to do business and as a holiday destination.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas grianghrafadóireachta | Photo competition

Gaeilgeoirí á Lorg ag Claremorris Community Radio


Claremorris Community Radio are looking for Irish speakers who are interested in Radio and Media to join the station...Beidh traenáil tugtha do na hoibrí deonach i scríbhneoireacht scripte, léiriúchán agus clár a cur i láthair.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Gaeilgeoirí á Lorg ag Claremorris Community Radio

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song


Seoda ins an Westport Country Lodge Hotel | Traditional Music Nights in Aughagower...Ceol le Craobh Chlann Lir | Comhaltas Sessions...Damhsa Traidisiúnta agus Ceol | Traditional Dancing and Music Classes

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Campaí Samhraidh | Summer Camps


Campaí Samhraidh i dTuar Mhic Éadaigh, Caisleán an Bharraigh, Béal an Mhuirthead agus fud fad cheantar Iorrais...Summer camps in Tuar Mhic Éadaigh, Castlebar, Claremorris, Béal an Mhuirthead and all over Erris.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh | Summer Camps

Comhairliúchán poiblí faoi léitheoireacht leabhair i nGaeilge | Public Consultation re. book readership in the Irish language


Tá sé fógartha ag Foras na Gaeilge go bhfuil tús á chur acu le comhairliúchán poiblí faoi léitheoireacht leabhar i nGaeilge...Foras na Gaeilge, the North/South body with responsibility for the promotion of Irish, has announced that it is conducting a public consultation on the issue of book readership in the Irish language.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comhairliúchán poiblí faoi léitheoireacht leabhair i nGaeilge | Public Consultation re. book readership in the Irish language

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus i gClár Chlainne Mhuiris...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Claremorris.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Scéim um Leas an Phobail Áitiúil (Béal an Átha) | Ballina Local Community Scheme


Ní mór a léiriú in iarratais céard go baileach a chaithfear an t-airgead air agus cén buntáiste a bheidh ann do Bhéal an Átha agus dá saoránaigh...Applications have to be specific on what the funding is sought for and its benefit to Ballina and its citizens. Applications should be project based and funding will not be permitted forongoing maintenance costs.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéim um Leas an Phobail Áitiúil (Béal an Átha) | Ballina Local Community Scheme

TG4 ag lorg daoine a bhfuil ceird acu | TG4 seek Irish speaking Tradespeople


Tá El Zererro Films ag déanamh chláir do TG4 faoi láthair agus tá siad ag lorg daoine le Gaeilge a bhfuil ceird acu ar nós pláistéirí, pluiméirí, tógálaithe, glascheardaí,{handymen) - daoine a bhíonn ag obair lena gcuid lámha chun páirt a ghlacadh sa chlár....El Zererro Films are producing a programme for TG4 and are looking for Irish speakers with a trade such as plasters, plumbers, developers, handymen – people that work with their hands, to take part in the programme.

Tuilleadh eolais/Read the full story: TG4 ag lorg daoine a bhfuil ceird acu | TG4 seek Irish speaking Tradespeople

Maoiniú | Funding


Straitéis Mhaoinithe Bord Iascaigh Mhara | An Clár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail | Tacaíocht d'Fhiontair | Scéim Féilte 's Imeachtaí 2014...BIM Funding Strategy | Local and Community Development Programme | Support for Starting your own Business | Festivals & Events Scheme 2014

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Coláiste UISCE - Scoláireachtaí do Dhéagóirí na Gaeltachta


Beidh cúrsa ceannaireachta páirt-mhaoinithe ar siúl do dhéagóirí na Gaeltachta i gColáiste UISCE ón 31ú Iúil - 14 Lúnasa...A part funded leadership course especially for teenagers from Gaeltacht areas will be held in Coláiste UISCE from 31 July - 14 August.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Coláiste UISCE - Scoláireachtaí do Dhéagóirí na GaeltachtaOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie
Open: