You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Newsletters > Bealtaine 2011

Bealtaine 2011


Féile Chois Cuain


Féile Chois Cuain ó 29 Aibreán -2 Bealtaine 2011 i gCluain Cearbán. Deireadh Seachtaine amhránaíochta, ceoil agus damhsa. Féile Chois Cuain from 29 April - 2 May 2011 in Louisburgh. A celebration of traditional, music, song and dance.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Chois Cuain

Féile Siúlóidí Acla | Achill Walks Festival


Bunaíodh Féile Siúlóidí Acla i 2002 agus, tá sé anois mar imeacht socraithe i bhféilire siúlóídí na hÉireann. Established in 2002, Achill's Walks Festival has quickly become a fixture in the Irish walks calendar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Siúlóidí Acla | Achill Walks Festival

Féile Bealtaine | Bealtaine Festival


Féile míosa is ea Féile na Bealtaine a dhéanann ceiliúradh ar an gcruthaíocht i measc daoine breacaosta, agus cuimsíonn sé gach cineál ealaíne – litríocht, téatar, damhsa, scannánaíocht, ceol, péinteáil agus dealbhóireacht ina measc...The Festival of Bealtaine is the month-long celebration of creativity in older age and embraces all art forms including literature, theatre, dance, film, storytelling, music, painting and sculpture.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Bealtaine | Bealtaine Festival

Scríbhneoir Cónaithe Mhaigh Eo | Mayo Writer in Residence


Tá áthas mór ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo Biddy Jenkinson a fhógairt mar Scríbhneoir Cónaithe Mhaigh Eo 2011. Beidh Biddy ag obair le go leor Grúpaí Scríbhneoirí agus scoileanna ar fud an chontae le linn na Bealtaine...Mayo County Council Arts Office is delighted to announce Biddy Jenkinson as Mayo County Council Writer in Residence 2011. Biddy will be working with a number of Writers Groups and schools throughout the county during May.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scríbhneoir Cónaithe Mhaigh Eo | Mayo Writer in Residence

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá fud fad an Chontae - i gCaisleán an Bharraigh, Béal Átha hÉin, Cathair na Mart, Coillte Mach. Conversation Groups all over the County - Castlebar, Westport, Ballyheane, Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Clubanna Óige | Youth Clubs


Clubanna Óige i gCaisleán an Bharraigh, mBéal an Átha, Acaill agus an Eachléim ...Youth Clubs in Castlebar, Ballina, Acaill, and an Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh Bia Blasta agus Ceol 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Taispeántais | Exhibitions


Mayo in May - taispeántas grianhgrafadóireachta i Leabharlann Bhéal an Átha | Maigh Eo á léiriú le seanghrianghraif | Ag Lorg Humbert - Ba as tuairimí réabhlóideacha Chumann na nÉireannach Aontaithe a d'eascair Éirí Amach 1798 | Taispeánfaidh Tuí, Féar & Luachra, chomh seiftiúil is a bhí daoine agus iad ag déanamh nithe le húsáid sa teach agus ar an bhfeirm as ábhair a bhí coitanta mórthimpeall orthu...Mayo in May - photographic exhibition in Ballina Library | Old Mayo in Photographs | In Humbert's Footsteps - The Rebellion of 1798 originated from the revolutionary ideas of the Society of United Irishmen | Straw, Hay & Rushes, shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Scéalta Eile | Other Stories


Gradaim do Phobail níos Glaine 2011 | Tá Bord Scannán na hÉireann ag lorg iarratais dá scéim 'Short, Shorts' | Séala Cáilíochta do Chóipeagarthóirí Gaeilge | Sparánacht FilmOffaly & Filmbase | Oideachas Ceoil na hÉireann 2011 | Pointe teagmhála cultúrtha | Tá Fíbín ag cuartú aisteoirí óga ó cheann ceann na tíre chun páirt a ghlacadh sa SárScoil Dhrámaíochta Fíbín.... Cleaner Community Campaign 2011 | Irish Film Board looking for applications for its 'Short Shorts' scheme | FilmOffaly & Filmbase bursary | Irish Music Education | Cultural Contact Point 2011 | Fíbín have announced that they are looking for fresh young acting talent from all across the country to take part in their newly formed Drama School of Excellence in Irish this summer.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Maoiniú | Funding


Short Shorts - Bord Scannán na hÉireann | Foras na Gaeilge Scéimeanna Maoinithe | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis Short Shorts - Irish Film Board | Foras na Gaeilge Funding Schemes | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say


The Green Bough - Aighneachtaí á lorg | Gael-Réalta Gala 2011 | MAMA Awards - Gradam Foras na Gaeilge | Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí le haghaidh “Samhail Nua Mhaoinithe” a fhógairt | Suirbhé ar Nuacht TG4 & RTÉ | Moltaí á lorg ag an mBord Soláthar Leictreachais ó thaobh sholáthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge...The Green Bough - call for submissions | MAMA/Foras na Gaeilge Award | Survey on Nuacht TG4 & RTÉ | Recommendations sought by ESB regarding the provision of services through Irish

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Deiseanna | Opportunities


Scéim Réigiúnach Sparánacht Tyrone Guthrie Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2011 | Maoirseoirí le hEarcú ag Údarás na Gaeltachta | Spáránachtaí Taighde á cur ar fáil ag COGG | Scéim na Príomhréimsí | Teagascóir Gaeilge agus Béarla i Beijing Foreign Studies University | Deiseanna le Claremorris Community Radio | Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireachtaí Printíseachta gur fiú níos mó ná €2,000 | Céim chun Tosaigh: Tionscadal Rince - tionscnamh nua do chéimithe damhsa | Fáiltíonn Ionad na dTeangacha Má Nuad roimh iarratais ar an gcúrsa Teastas i Múineadh na Gaeilge d'Aosaigh.... Tyrone Guthrie Bursary Scheme | Údarás na Gaeltachta recruit Supervisors for Tús scheme | COGG offer Research Bursaries | Ealaín na Gaeltachta Scheme | Opportunities with Claremorris Community Radio | Údarás na Gaeltachta offer Apprenticeship Scholarships | Call for applications: Step Up: Dance Project - a new initiative for dance graduates

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie