Litríocht | Literature

SEOLADH ÚRSCÉAL GRAFACH NUA:

Is é an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta, Éamon Ó Cuív TD, a sheolfaidh Deirdre agus Mic Uisnigh an t-úrscéal grafach nua le Colmán Ó Raghallaigh ar an Aoine 24 Aibreán i Leabharlann Chlár Chlainne Mhuiris ag a 8i.n. An tragóid a leanann Deirdre ó lá a breithe, is téama don mhórscéal Gaeigle seo, é inste go cumasach anseo dúinn ag Colmán Ó Raghallaigh agus maisithe ag Barry Reynolds agus Audrey O'Brien.

The Minister for Rural, Community and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív TD, will formally launch Deirdre agus Mic Uisnigh the new graphic novel by Colmán Ó Raghallaigh on Friday 24 April in Claremorris Library at 8pm. The tragic tale of Deirdre and the sons of Uisneach, one of the classics of Irish literature, skilfully retold in graphic novel format by Colmán Ó Raghallaigh and superbly illustrated by Barry Reynolds and Audrey O'Brien. This companion volume to the award-winning, An Táin, captures all the richness of language and relentless excitement of the original Irish tale.

Cló Mhaigh Eo:                    I: www.leabhar.com
CIORCAL LÉITHEOIREAHCTA:

Beidh an chéad teacht le chéile eile ag an gCiorcal Léitheoireachta Gaeilge in Oifig Chonradh na Gaeilge, Sráid Ellison, Caisleán an Bharraigh ar an Déardaoin 9ú Aibreán ag 8. Má tá suim agat sa gCiorcal Léitheoireachta Gaeilge seo, is feidir leat bualadh isteach ar an oíche, beidh míle fáilte roimh chách.

The next get together of the Irish Book CLub will be in the Conradh na Gaeilge offices, Ellison St., Castlebar on Thursday 9th April at 8. If you are interested in partcipating in this Book Club please come along, everyone welcome.

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge:                    T: 094 9022 444/ 087 978 1166                          R: eolas@conradhmhaigheo.ie