You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha | Newsletters > Aibreán 2010

Aibreán 2010


Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA GAEILGE I MAIGH EO & AR-LÍNE | IRISH LANGUAGE CLASSES IN MAYO & ON-LINE: Ranganna Gaeilge i gCeathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris Irish Language Classes in Ceathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Castlebar, Ballina, Claremorris

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Maoiniú | Funding


SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME Foras na Gaeilge is offering match-funding to all Small & Medium Business (SMEs) through the scheme outlined below. Includes Corporate Identity materials (logos, general branding, letterheads, e-mail scripts, business cards, memos, receipts, invoices, HR adverts, publications, cover pages i.e. fax and e-mail, etc); Websites, Packaging (product naming, labelling, design, etc); Internal Signage (safety & security signs, automated in-store displays, cash register displays, etc); Advertising Materials (exhibition stands, brochures, posters, flyers, leaflets, etc).

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Scéalta Eile | Other Stories


SEISIÚIN EOLAIS FAOIN OÍCHE CHULTÚRTHA | INFORMATION EVENING ABOUT CULTURE NIGHT Beidh deis ag pobal na Gaeltachta eolas a fháil ar na himeachtaí atá á bheartú ar fuaid na tíre, don Oíche Chultúrtha atá á eagrú faoi choimirce Taisce Chultúrtha Teampaill an Bharra, 24ú Meán Fómhair 2010. SEISIÚIN EOLAIS - CLÁR CULTÚRTHA na hEORPA | INFORMATION EVENING - EUROPEAN CULTURE PROGRAMME SUÍOMH IDIRLÍN NUA www.errisevents.com NEW WEBSITE Is forbairt spreagúil nua é an suíomh www.errisevents.com a chuirfidh sonraí de na h-imeachtaí uile in Iorrais ar fáil.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie