Scéalta Eile | Other Stories

SIÚLÓID COILLE THUAR MHIC ÉADAIGH |  TOURMAKEADY WOODS WALK

Eagrófar Siúlóid Coille i gcomhar leis an Tochar Valley Rural Community Network Dé Sathairn beag seo (24 Aibreán) ag 10.30 r.n. ag tosú i dTigh Uí Thuathail, Tuar Mhic Éadaigh. Siúlóid álainn coille, lán le radharcanna iontacha a bheidh ann, cuid den tsiúlóid ar an mbóthar, cuid den tsiúlóid ar chosáin choille.

Feilliúnach do thosaitheoirí. Bíodh éadach agus bróga feiliúnach agat, chomh maith le buidéal uisce. Tógfaidh sé thart ar 2 uair an tsiúlóid a chríochnú. Bheadh an tsiúlóid seo feilliúnach do theaghlaigh.

Táthar ag súil go mbunófar Club Siúlóide sa cheantar níos deireanaí sa bhliain.

***

The second in a series of walks - in conjunction with The Tóchar Valley Rural Community Network, will be held on Saturday April 24th at 10.30a.m meeting at O Toole’s Pub, Tourmakeady.

Don't forget to mark event below into your diary and please circulate to friends. Depending on success of these walks it is hoped that similar walks will be held in the Tóchar Valley areas over the next few months.

Beautiful woodland walk and including Tourmakeady waterfall, marvellous scenery- partially on road and partly on forest track. Suitable for beginners. Level of fitness required moderate.

Please bring suitable footwear, rain gear and bottle water. Walk will last for 2 hours at a moderate pace. Ideal family walk. Please bring suitable footwear, rain gear and bottle water. Walk will last for 2 hours at a moderate pace. Ideal family walk.

These walks are been organised with the aim of establishing a Walking Club in the region later in the year

Siúlóid Coille Thuar Mhic Éadaigh         T: 087 9234 504             R: brianhoban78@eircom.net 
SEISIÚIN EOLAIS FAOIN OÍCHE CHULTÚRTHA | INFORMATION EVENING ABOUT CULTURE NIGHT
Dé Máirt 27 Aibreán 2010 Indreabhán, 10.00 r.n

Beidh deis ag pobal na Gaeltachta eolas a fháil ar na himeachtaí atá á bheartú ar fuaid na tíre, don Oíche Chultúrtha atá á eagrú faoi choimirce Taisce Chultúrtha Teampaill an Bharra, 24ú Meán Fómhair 2010.  Tionólfar cruinnithe leis na deiseanna a bhaineann leis an Oíche Chultúrtha a reachtáil sa Ghaeltacht, in Indreabhán agus sa Daingean ar an Luan 26ú agus Máirt 27ú Aibreán seo chugainn.

Is ócáid ollmhór í an oíche Cultúrtha a thugann árdán tábhachtach do shaol cultúrtha na tíre seo. Eagraítear na céadta imeachtaí cultúrtha in aon oíche amhaín, agus bíonn siad uilig oscailte don phobal agus saor in aisce. Bíonn na himeachtaí ar siúl I ngach cineál ionad agus láthair: iarsmalanna, gailearaithe, amharclanna, stiuideóanna, amuigh faoin aer. Cuirfear fáílte croíiúl roimh an bpobal a bheith páirteach. Cruthaíonn an oíche cultúrtha íomha dearfach agus cumhachtach don chultúr agus léirítear an dea-thionchar a bhíonn aige ar gach réímse den shocaí. Tugann an fhéile deis don phobal caidreamh a chothú leis an timpeallacht chultúrtha atá thart orthu ar bhealach samhlaíoch agus nuálach.  Cruthaítear gaol láidir idir an pobal, (idir óg agus aosta), agus an saol cultúrtha, agus cothaítear rainnpháirtíocht i gcúrsaí cultúrtha. Is iad Taisce Chultúrtha Bhaile an Teampaill a eagraíonn an fhéile. Beidh an oíche cultúrtha ar siúl ar an Aoine 24 Meán Fómhair i mbliaina.

Tá comhráití ar siúl le tamall idir Taisce Chultúrtha Bhaile an Teampaill agus  Ealain na Gaeltachta faoin Gaeltacht a bheith mar pháirt den Oíche Chulturtha, 2010. Ba mhaith le Taisce Chultúrtha Bhaile an Teampaill cuireadh agus spreagadh a thabhairt don Ghaeltacht a bheith páirteach leo san imeacht agus comhoibiriú le hEalaín na Gaeltachta Teo agus le heagrais chultúrtha agus turasóireachta eile chun go dtarlóidh sé seo.  

Tuesday 27 April, Indreabhán, Co.  Galway 10:00 am

Gaeltacht communities will have the opportunity to learn about events that are being organised throughout the country, under the auspices of Temple Bar Properties, for Culture Night which is due to take place on  24th September 2010.  Meetings to investigate the possibility of hosting Culture night in Gaeltacht locations will take place in Indreabhán and in An Daingean on Monday 26th and Tuesday 27th April next.

Culture Night is the largest platform to showcase the country’s cultural offering and represents an extremely powerful and positive image of the immense contribution culture can make to our society. It provides a new and imaginative route for people of all ages to connect with the arts and the cultural life of a city or area. Hundreds and hundreds of cultural events are organised in different locations around the country, with museums, cathedrals, galleries, theatres, artist studios and other cultural venues opening late, many until midnight, welcoming visitors of all ages in for a taste of free culture for one night.

Culture Night will be held on the 24th September, 2010, this year. The Temple Bar Cultural Trust are investigating the possibilities of extending Culture Night into new locations and are very interested to have Gaeltactht participation in this year’s event.

Ealaín na Gaeltachta              T:  (091) 503220              R:  m.nidhroighneain@udaras.ie         I: http://www.culturenight.ie/  
AN SEÓ - CLÁR NUA DÁTHEANGACH AR RAIDIÓ POBAIL CHAISLEÁN AN BHARRAIGH | AN SEÓ - NEW BILINGUAL PROGRAMME ON CASTLEBAR COMMUNITY RADIO

Tá Seó nua dátheangach dár teideal AN SEÓ á chraoladh ar Raidió Pobail Chaisleán an Bharraigh gach Déardaoin óna 4 i.n. go dtí a 5 i.n., le athchraoladh ar an Mháirt ina dhiaidh sin ó 12.30 i.n. go 1.30 i.n.

crcfm.ie

Ar an Seó Déardaoin seo caite (Aibreán 14) bhí Fionnuala O'Kelly, bean chéile Enda Kenny, Ceannaire Pháirtí Fhine Gael. Déanfar an clár sin a athchraoladh ar an Mháirt seo chugainn idir 12.30 i.n. agus 1.30 i.n. ar 102.9 fm agus, freisin ar www.crcfm.ie. Is é Seán Ó Héalaí, iar-chraoltóir le RTÉ/Raidió na Gaeltachta láithreoir an chláir agus is í Oonagh Kelleher, Oifigeach Forbartha Gaeilge Chomhairle Contae Mhaigh Eo atá i mbun léirithe.

AN SEÓ           T: 087 697 2922        R: gaeilge@mayococo.ie             I: www.crcfm.ie
SUÍOMH IDIRLÍN NUA www.errisevents.com NEW WEBSITE

Is forbairt spreagúil nua é an suíomh www.errisevents.com a chuirfidh sonraí de na h-imeachtaí uile in Iorrais ar fáil. Ní gnáth suíomh é seo in aon chur mar beidh bunachar sonraí d’imeachtaí Iorrais atá faoi stiúir Áras Inis Gluaire in ann eolas a chur uaidh féin chuig suíomh idirlíne agus pointí teagmhála eile. Más mian leat imeacht a chur ar an suíomh, déan teagmháil linn ag tellus@errisevents.com anois!

The new website - www.errisevents.com – is an exciting new development which details everything that’s happening around the Barony of Erris. This is no ordinary website, because the Erris Events database, which is managed by Áras Inis Gluaire, will automatically feed all the event information to other websites and information points. If you wish to add your own event to the site, please tell us about it – email tellus@errisevents.com now!

Erris events         R: tellus@errisevents.com       I: www.errisevents.com
LUCHT FÉACHÁNA Á LORG...

Tá Big Mountain Productions, comhlacht teilifíse atá lonnaithe in Iúr Cinn Trá. Táimid ag taifeadadh an dara sraith de 'Imeall Geal', clár ceol agus cainte a bheas a chraoladh ar BBC i mbliana.

Is cuireadh é seo d'fhoglaimeoirí agus cainteoirí Gaeilge teacht chuig an studió san Iúr agus fosta do dhaoine ar mhaith leofa tráthnóna chraic agus cainte a chaitheamh linn agus a bheith mar chuid den lucht féachana. Beidh an taifead ar siúl idir an 8ú-11ú Aibreán ag toiseacht thart ar a 5.00.i.n.

Is deis iontach é seo a bheith páirteach i gclár beo. Oíche sultmhar a bheas ann i gcomhthéacs Gaeilge. Beidh soláistí bia ar fáil.

Má tá spéis agat féin nó grúpa a thabhairt chun an studió san Iúr tar i dteagmháil le Big Mountain Productions agus pléfimid socraithe taistil.

8ú Aibreán ( An Déardaoin ) agus 9ú Aibreán ( Dé hAoine)

Lucht féachana sa stuidió ag a 18.00 bus agus bheadh an bus ag pilleamh ag a 21.00.

10ú Aibreán (Dé Sathairn)

Lucht féachana sa stuidió ag a 15.30 bus agus bheadh an bus ag pilleamh ag a 18.45.

Nó lucht féachana sa stuidió ag a 18.30 ag pilleamh ar a 20.30.

11ú Aibreán (An Domhnach)

Lucht féachana sa stuidió ag a 16.30 bus agus bheadh an bus ag pilleamh ag a 19.45.

Beidh aoíanna ceoil den chéad scoth le chloisteáil agus aoí cainteoirí cáiliúla i saol na Gaeilge linn sa stuidió. I measc na haoíanna ceoil a bheas i láthair i rith na sraithe beidh Líadan, The Cartoon Thieves, Fiachna Ó Braonáin, Jim Lockhart. I measc na haoíonna cainte beidh Nollaig Mac Conghail, Diarmaid Mac an Adhastair, Nollaig Brolly, Eoghan Ó Riada, Mc Muipéad, agus léir eile!

Big Mountain Productions          T: 048 3083 4048         R: meabh@bigmountainproductions.com
SEISIÚIN EOLAIS - CLÁR CULTÚRTHA na hEORPA | INFORMATION EVENING - EUROPEAN CULTURE PROGRAMME

Tá cuireadh tugtha ag Ealaín na Gaeltachta d’fhoireann teagmhála Clár Cultúrtha na hEorpa sa gComhairle Ealaíon, seisiúin eolais a reachtáil maidir le cúlra agus deiseanna an chláir. agus cur i láthair a dhéanamh ar thionscnaimh samplach a fuair tacaíocht go dtí seo.  Beidh an foireann ar fáil le ceisteanna a fhreagairt agus moltaí a phléigh tar éis an cur i láthair.

Beidh an seisiúin eolais seo ag tarlú i Seanscoil Sailearna, Dé Máirt 20 Aibreán, 2 i.n

Iniata tá nasc chuig an gClár ag http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/about_culture_en.php

Ealaín na Gaeltachta              R: m.nidhroighneain@udaras.ie              T: 091 503 100
CLÓ CEARDLANN na gCNOC

Cúrsaí deireadh seachtaine í ndéantús leabhair d'ealaíontóirí (handmade artists books). Tá Cló ceardlann i Mín a Leá, Co. Dhún na nGall ag reáchtáil cúrsaí deireadh seachtaine i ndéantús leabhair d'ealaíontóirí (handmade artists books) 24ú -25ú Aibreán 2010.

Costas €200 ábhar clúdaithe.

Beidh Gaelle Pelachaud as an Fhrainc ag teagasc an cúrsa. Tá Gaelle ina ealaíontóir cónaithe ag Cló i mí Aibreán 2010.

Cló         T: 074 916 2800       R: cloceardlann@eircom.net       I: www.clo.ie