Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

CAMPAÍ SAMHRAIDH GAEILGE:

Tá Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge Chaisleán an Bharraigh ag reáchtáil Campaí Samhraidh Gaeilge ar fud Mhaigh Eo an Samhradh seo, is de pháistí idir 7-13 bliain d'aois na Campaí Gaeilge seo, is trí mheán na Gaeilge a bhíonn na Campaí seo ar siúl. Bíonn ranganna Gaeilge, cócaireachta, drámaíochta, ealaíne, ceoil, rince, potadóireachta, spóirt srl., ar siúl ag na páistí ag na Campaí seo.

Ritheann na campaí seo ar feadh seachtain amháin i gceanntaír éagsúla ar fud Mhaigh Eo ag brath ar an éileamh, má tá suim ag aon duine a gcuid páistí a chur ag na Campaí seo, nó más mian leo na Campaí a bheadh ar siúl ina gceanntar fhéin, is féidir leo glaoch a chur ar Bhrídín ag Oifig Chonradh na Gaeilge, Caisleán an Bharraigh chun tuilleadh eolais a fháil.

Togra Mhaigh Eo are organising Irish Language Summer Camps all over Mayo during the Summer. These camps are aimed at children aged between 7 and 13, the camps are run through Irish. Activities include cooking classes, drama, art, music, dance, pottery, sport etc.

The Camps are held for one week, in different areas all over Mayo, depending on demand. If you would like your children to attend one of the Camps, or if you would like a Camp to be organised in your area, contact Brídín in the Conradh na Gaeilge Office, Castlebar.

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge                T: 094 9022 444/ 087 978 1166                   R: eolas@conradhmhaigheo.ie
SCOLÁIREACHTAÍ IDIRBHLIANA

Tá scoláireachtaí á dtairiscint i dtrí Oileán Árann do dhaoine óga as an mórthír ar mhaithe leo Clár na hIdirbhliana a leanacht in iar-bhunscoil lán-Ghaelach sa Ghaeltacht.

  • Gairmscoil Éinne, Inis Mór 099 61184
  • Coláiste Gobnait, Inis Oírr 099 75015
  • Colásite Naomh Eoin, Inis Meáin 099 73991

Is féidir a thuilleadh eolais a fháil tré ghlaoch ar na Príomhoidí.