Ceardaíocht | Crafts

RANGANNA CRÓISEÁIL | CROCHET CLASSES

Tosóidh ranganna cróiseáil i dTeach Uí Ghraith i bPoll a’ tSómais oíche Dé Máirt an 4ú Bealtaine ag 8.00 i.n.  Is féidir breis eolais a fháil ó Mháire ar 086 8705465.  

Crochet classes will commence in Teach Uí Ghraith, Poll a’ tSómais on Tuesday 4th May at 8.00 p.m.   For further information please contact Mary on 086 8705465.  

Cróiseáil                T: 086 870 5465


LITEAGRAFAÍOCHT CLOICHE | LITHOGRACPHY

Tá Cló (Ceardlann amharcealaíne) ag reáchtáil cúrsa deireadh seachtaine i Liteagrafaíocht Cloiche. Beidh Gill Tyson as Dún Éideann ag teagasc an cúrsa. Dé Sathairn 15ú agus Dé Domhnaigh 16 Bealtaine 1010 (10 r.n. - 4i.n.) Costas €200, ábhar clúdaithe.

Cló     T: 07491 62800      R: cloceardlann@eircom.net     I: www.clo.ie
SCÉIM MEANTÓIREACHTA & FORBAIRT GHAIRMIÚIL do CHEARDAITHE

Tá dhá scéim fógraithe ag an CCOI. Díríonn an Scéim Meantóireachta ar ghnóanna ceardaíochta. Cuirtear meantóir ar fáil le cabhair agus tacaíocht a thabhairt do ghnóanna ceardaíochta ionas go mbeidh siad ábalta fás agus fhorbairt. Díríonn an ‘Scéim: Forbairt Ghairimiúil’ ar cheardaithe atá ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna ceardaíochta.

Cuirtear ciste de €500 ar fáil do gach ceardaí a éiríonn leo sa scéim áirithe seo. Mar aon leis sin, eagraíonn an CCOI ranganna agus ceardlanna ar bhun rialta chomh maith. Lena chois sin, reachtálann siad cúrsaí oiliúna, léachtaí agus imeachtaí. Tugann an CCOI comhairle agus cabhair d’ealaíontóirí ceardaíochta agus tá roinnt deiseanna eile a chuireann siad ar fáil. Tá gach eolas le fáil ar shuíomh idirlín na heagraíochta.

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann      T: 056 776 1804      R: info@ccoi.ie        I: www.ccoi.ie