Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

FÉILE JOHN McGRATH 2010
Dé hAoine 21 Beatlaine - Dé Sathairn 22 Bealtaine 

Tionólfar seimineár ar shaol agus shaothar John McGrath, ceoltóir, múinteoir agus cumadóir ceoil a rugadh i nGaeltacht Iorrais in Iarthuaisceart Mhaigh Eo, 21-22 Bealtaine i gCathair na Mart. Ceann de laochra móra cheol traidisiúnta na hÉireann ab ea McGrath, a bhfuil dearmad déanta anois air ag formhór ceoltóirí na linne seo.

Cuirfear tús leis an bhféile i Knockranny House Hotel, Cathair na Mart, ar an Aoine 21ú Beatlaine, nuair a dhéanfaidh an veidhleadóir clúiteach, Ben Lennon an seoladh oifigiúil ag 7.30in. Beidh dreas ceoil i ndiaidh an tseolta, agus labhróidh Jimmy Deenihan TD ar Scoileanna Chois Claí agus a dtionchar ar chúrsaí oideachais an lae inniu. Beidh Harry Bradshaw ó RTÉ ag plé agus ag seinm ceoil ó Mhaigh Eo a thaifeadadh sna Stáit Aontaithe.

Beidh Ceol na nÓgánach le cloisteáil Dé Sathairn ag 11rn, nuair a sheinnfidh ceoltóirí áitiúla ceol de chuid McGrath: The Providence Reel, The Humours of Lissadell, The Maid of Mont Cisco agus sr. Pléifidh Úna Uí Chuinn an tábhacht a bhaineann le bailiúchán amhráin Phádraig Uí Loinsigh agus ina dhiaidh sin, déanfaidh Máirtín MacDonnchadha dianscrúdú ar amhráin sean-nóis Mhaigh Eo. Níos deireanaí sa tráthnóna, cloisfimid scéalta pearsanta faoi McGrath ó bhéal a nia, Vincent McGrath. Beidh an craoltóir aithnidiúil, Fintan Vallely ag tabhairt léargais faoi stair agus thionchar na feadóige móire ar cheol traidisiúnta na tíre. Críochnóidh an oíche le Ceolchoirm na Féile ag a 9in le togha agus rogha de cheoltóirí Chontae Mhaigh Eo agus scoth na gceoltóirí a bheidh ar chuairt don ócáid.

John McGrath

The programme for the weekend encompasses key aspects of traditional Mayo culture, topics to be explored include hedge schools and sean-nós singing, John McGrath, field recordings and Mayo music and songs.

Cheese and wine reception at 7.30 on Friday, May 21 in Knockranny House Hotel, Westport followed by the Official Launch by Ben Lennon. The night's programme continues with Ceol na nÓgánach, followed by Jimmy Deenihan TD who will speak on Hedge Schools and their influences on modern day education. The formal talks will conclude with well-known braodcaster and RTÉ archivist, Harry Bradshaw who will discuss field recordings made in America of Mayo music.

Ceolchoirm na Féile at 9pm Saturday, will feature some of Ireland's best known musicians, who together with local Mayo entertainers will bring to a conclusion what promises to be an enlightening and entertaining weekend.

  Clár - Féile John McGrath - the festival programme is available here 

Comhaltas Ceoltóirí Éireann - Cathair na Mart         T: (087) 691 3083        R:    fotolinn@gmail.com  
CEOL & SEANCHAS in ÁRAS INIS GLUAIRE

Beidh oíche mhór cheol agus sheanchas in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead, Dé Céadaoin 5 Bealtaine @ 8. Comhaltas Ceoltóirí Éireann, an Scéalaí Susie Minto agus Ceoltóirí Óga Áitiúil.

Comhaltas Ceoltóirí Éireann, storyteller Susie Minto and local young musicians in Áras Inis Gluaire, Wednesday 5 May @ 8.

Áras Inis Gluaire           T: 097 81079        R: info@arasinisgluaire.ie
CEARDLANN AMHRÁNAÍOCHTA | SONG WORKSHOP

Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta uair sa choicís gach ré Mháirt ag tosú ag 8. Má tá fonn ort amhráin a fhoghlaim nó a chanadh beidh fíor fáilte romhat. Siad amhráin Acla, amhráin Mhaigh Eo agus amhráin na hÉireann a bhéas i gceist.

A Song Workshop for adults will be held in Áras Forbairt Acla every fortnight second Tuesday starting at 8. Come along if you are interested in learning or singin a song. The Workshops will focus on songs from Achill, songs from Mayo, and songs from Ireland.

Scoil Acla i gcomhpháirtíocht le C.F.A.A.                  T: 098 43152 (Seán Mac Conmara)                     T: 098 43292 (Máire Aingeal)  
CLEACHTADH CEOIL i dTURAS SIAR

Cleachtadh ceoil gach Luan óna 8, tá sé seo oscailte do gach éinne is cuma cén sórt ceol nó gléas, tosnaitheoir nó go maith, óg nó aosta.

Music practice every Monday from 8, this is open to everyone regardless of what kind of music or instrument they play, whether they are beginners or not, old or young.

Béidh treóir dhá chuir ar fáil dóibh, is cuma cé'n sórt gléas a chasann siad. 

Turas Siar                  T: 097 85011                           R: turas.siar@yahoo.ie 
OÍCHE CHEOIL i gCILL CHEALLAIGH

Oíche cheoil gach Aoine i Shazzy Mac's, Cill Cheallaigh le ceoltóirí as Achadh Mór agus Cill Mobhí. Bígí linn le haghaidh oíche mhór craic agus ceoil.

Music night in Shazzy Mac's Kilkelly with musicians from Aghamore and Kilmovee every Friday evening. Join us for a great night's music and craic!

Oíche Cheoil Chill Cheallaigh                R: noiringannon@hotmail.com
RANGANNA GIOTÁIR | GUITAR LESSONS:

Tá Ranganna Giotáir do dhaoine óga agus daoine fásta gach Céadaoin  ó 6-8 i dTuras Siar, Cartúr. Míle fáilte roimh gach éinne - Tá na ranganna seo saor in aisce.

Guitar Lessons for children and adults will be starting in Turas Siar, Cartúr every Wednesday from 6 'till 8. Everyone is welcome to attend - these classes are free of charge.

Turas Siar                  T: 097 85011                           R: turas.siar@yahoo.ie