Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir | The National Famine Commemoration

COMÓRADH NÁISIÚNTA AN GHORTA MHÓIR | THE NATIONAL FAMINE COMMEMORATION

Tionólfar Lá Náisiúnta Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir 2010 i Muraisc, sráidbhaile ag bun Chruach Phádraig, Dé Domhnaigh 16ú Bealtaine. Bunaíodh Coiste Áitiúil Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir chun clár léachtaí agus imeachtaí le linn na seachtaine roimh an Lá Cuimhneacháin a chur le chéile. Clúdóidh an clár gnéithe den Ghorta Mór agus an dóigh a ndeachaigh sé i bhfeidhm ar ealaín, sheandálaíocht, litríocht, amhránaíocht, cheol agus mheon na ndaoine, agus an ceangal láidir atá acu le cabhair agus faoiseamh daonnúil dá bharr.

Cuimhneachán Náisiúnta ar an nGorta Mór

Clár Imeachtaí - Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2010

Tá na himeachtaí go léir saor in aisce, ach is féidir suim bheag airgid a bhronnadh ar Charthanachtaí Faoisimh ón nGorta ag an doras. Tá súil againn go mbainfidh tú sult as an gclár, agus go mbeidh tú in ann freastal ar na himeachtaí atá eagraithe.

The National Famine Commemoration, Murrisk Co. Mayo.

The 2010 National Famine Commemoration will be held on Sunday May 16th, in the village of Murrisk, at the foot of Croagh Patrick. A programme of lectures and events has been organised for the week leading up to the event. The programme illustrates the historical aspects of Famine in Ireland, through Art, Archaeology, History, Literature, Song and Music, and highlights the stark realities of famine prevalent today in many parts of the world.

Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir           T: 098 50400