You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha | Newsletters > Deireadh Fómhair 2009

Deireadh Fómhair 2009


Lá Náisiúnta Filíochta | National Poetry Day


Lá Filíochta Náisiúnta 2009 i Maigh Eo. Tá lúcháir mhór ar Oifig Ealaíon, Oifig Gaeilge agus Seirbhís Leabharlainne Mhaigh Eo tráthnóna filíochta le Nuala Ní Dhomhnaill agus Geraldine Mitchell a chur i láthair i gCaisleán an Bharraigh, Déardaoin 1ú Deireadh Fómhair ag 8i.n., mar chuid de Lá Filíochta Náisiúnta 2009. Mayo County Council Arts Office, Library Service and Oifig na Gaeilge are delighted to present an evening of poetry with Geraldine Mitchell & Nuala Ní Dhomhnaill in Castlebar at 8pm as part of All Ireland Poetry Day 2009.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Náisiúnta Filíochta | National Poetry Day

Lón Gaeilge| Lunch as Gaeilge?


LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE?: This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers working in Castlebar, Ballina & Westport. Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge| Lunch as Gaeilge?

Féile Leabhar na bPáistí | Children's Book Festival


FÉILE LEABHAR NA bPÁISTÍ '09 | CHILDREN'S BOOK FESTIVAL '09: Tá Cumann Bádóirí Acla ag iarraidh cultúir agus traidisiúin seoltóireachta an yawl a chosaint agus a leanú amach. Beidh béim dhá chur ar labhairt na Gaeilge insna himeachtaí seo. Le cúpla bliain anuas tá uimhir na mbád árdaí ó 3 go nios mó na 20. 'Sé an cuspóir atá againn ná cur leis an bhfás iontach seo. Cumann Bádóirí Acla are engaged in an ongoing campaign to foster and promote traditional yawl sailing through the medium of our native tongue. We have seen the population of yawls rise from 3 just a few years ago to over 20 yawls this year. We intend to build on this great yawl revival.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Leabhar na bPáistí | Children's Book Festival

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA GAEILGE I MAIGH EO | IRISH LANGUAGE CLASSES IN MAYO : Ranganna Gaeilge i mBéal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris, Ceathrú Thaidhg, Acaill, Caisleán an Bharraigh, Eachléim Irish Language Classes in Ballina, Claremorris, Ceathrú Thaidhg, Acaill, Castlebar, Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


COMHRÁ DO DHALTAÍ MEÁNSCOILE i gCROIS MHAOILÍONA, i gCAISLEÁN AN BHARRAIGH, i gCLÁR CHLAINNE MHUIRIS An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile i gCrois Mhaoilíona, i gClár Chlainne Mhuiris, i gCaisleán an Bharraigh CONVERSATIONAL IRISH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN CROSSMOLINA, CLAREMORRIS, CASTLEBAR Terrified by the thoughts of the Béal Triail? Do you want a chance to use your cúpla focal outside of the classroom? Conradh na Gaeilge are organising Conversation Groups in Crossmolina, Claremorris, Castlebar

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Bíonn an ciorcal comhrá seo ar siúl ar an gcéad Déardaoin de chuile mhí ó 8.00 - 9.00 sa Courthouse Hotel i mBéal an Átha Club Cúpla Focal meet on the first Thursday of every month from 8.00 -9.00 in the Courthouse Hotel in Ballina

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


CEARDLANN AMHRÁNAÍOCHTA | SONG WORKSHOP Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta gach coicís (Dé Máirt 6ú Deireadh Fómhair) ag tosnú ag 8. Má tá fonn ort amhráin a fhoghlaim nó a chanadh beidh fíor fáilte romhat. Siad amhráin Acla, amhráin Mhaigh Eo agus amhráin na hÉireann a bhéas i gceist. A Song Workshop for adults will be held in Áras Forbairt Acla every fortnight (Tuesday 6th October) starting at 8. Come along if you are interested in learning or singin a song. The Workshops will focus on songs from Achill, songs from Mayo, and songs from Ireland.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Todhchaí na nEalaíon sa Ghaeltacht | The Future of Arts in the Gaeltacht


CRUNNIÚ POIBLÍ | PUBLIC MEETING: An mbíonn tú ag damhsa, ag scríobh, ag léamh, ag casadh ceoil, ag aisteoireacht, ag péintéireacht, ag amhránaíocht, ag dul chuig ceolchoirmeacha, chuig drámaí...más ea, cuirfear fáilte romhat Do you dance, write, read, play music, act, paint, sing, go to concerts, to plays...if so, you are invited

Tuilleadh eolais/Read the full story: Todhchaí na nEalaíon sa Ghaeltacht | The Future of Arts in the Gaeltacht

Deireadh Seachtaine Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Weekends for Adults


TÁ GO GAEILGE! AR AIS LE DEIREADH SEACHTAINE SPRAOI EILE: Tá GO Gaeilge! ar ais le deireadh seachtaine spraoi eile i Delphi Mountain Resort. Bhí an-deireadh seachtaine i mí Iúil agus tar éis iarratas ó go leor daoine tá deireadh seachtaine eile eagraithe againn ag tús mí Dheireadh Fómhair. Ar €169 gheobhaidh tú 2 oíche B&B, lá iomlán imeachtaí, lón, dinnéar, neart craic, spraoi & comhrá. Bí linn arís!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deireadh Seachtaine Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Weekends for Adults

Litríocht & Scríbhneoireacht | Literature & Writing


GRÚPA SCRÍBHNEOIREACHTA CRUTHAITHEACHA | CREATIVE WRITING GROUP Ar mhaith leat léargas a fáil ar scileanna ceapadóireachta, carachtar agus forbairt plota, nó do shaothar féin a phléigh nó a léamh os gcomhair grúpa? Beidh Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheacha ag tosú i dTuras Siar, bí i dteagmháil leo le haghaidh tuilleadh eolais. Would you like to get an insight to the skills of composition, character and plot development, or discuss your own work, or share it with a group of aspiring writers? A Creative Writing Group will be starting shortly in Turas Siar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Litríocht & Scríbhneoireacht | Literature & Writing

Taispeántais | Exhibitions


TAISPEÁNTAS EALAÍNE "RADHARCANNA IORRAIS" Beidh an taispeántas ealaíne "Radharcanna Iorrais" le Barbara Ní Éineacháin á sheoladh in Oifig Ghnó Mhaigh Eo, Dé Máirt 6ú Deireadh Fómhair ag 6.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards


COMÓRTAS SCRIPTE | SCRIPT COMPETITION COMÓRTAS LEABHAR NA bPÁISTÍ | CHILDREN'S BOOK COMPETITION Céard é an leabhar Gaeilge is fearr leat? Inis dúinn faoin leabhar Gaeilge is fearr leat, b'fhéidir gur léigh tú leabhar ar scoil nó sa mbaile agus go gceapann tú gurbh é an leabhar is fearr riamh é, inis dúinn cén fáth ar thaitin an leabhar chomh mór sin leat! Tell us about your favourite Irish book, in 100-200 words and be in with a chance to win some amazing prizes. Competition open to 4th, 5th, 6th class students. Closing date is the 23rd October.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards

Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories


GRADAM GNÓ LE GAEILGE Má bhaineann tú úsáid as an nGaeilge i do ghnólacht, ar stáiseanóireacht, comharthaíocht, poiblíocht, cumarsáid nó más seirbhís nó earraí Gaeilge/dhátheangach a chuireann tú ar fáil, is fiú go mór duit iarratas a chur isteach faoin rannóg 'Gradam Gnó le Gaeilge'. Tá an rannóg 'Gradam Gnó le Gaeilge' oscailte do ghnólachtaí ar fud Mhaigh Eo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories

Maoiniú | Funding


CISTE FHIONTAR CHOMHRAIC TEO. Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have Your Say


ACHAINÍ AR-LÍNE AG TACÚ LE CAOMHNÚ SCÉIM na bhFOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE | PETITION SUPPORTING SCÉIM na bhFOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE: This scheme funds the bean an tí and is an essential part of the success of the Irish summer colleges. This scheme represents a governmnent investment of €5m per annum in an industry which in turn generrates an estimated €50m per annum for the local economy in Gaeltacht areas and create over 2,000 temporary jobs each summer as well as providing at least 60 people with full-time employment during the year. SEIRBHÍSÍ GAEILGE - SUIRBHÉ CUSTAIMÉARA | IRISH LANGUAGE SERVICES - CUSTOMER SURVEY

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie