Lón Gaeilge| Lunch as Gaeilge?

LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE:

Is deis iontach é seo do chuid Gaeilge a chleachtadh agus aithne a chur ar dhaoine eile a oibríonn i gCaisleán an Bharraigh, i mBéal an Átha agus i gCathair na Mart a bhfuil suim acu sa teanga.  Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta.

  • Castlebar - Thursday, 8 October in Mocca, Spencer St., from 1-2 | Caisleán an Bharraigh - Déardaoin, 8ú Deireadh Fómhair i Mocca, Sráid Spencer ó 1-2
  • Westport - Tuesday 13 Octoner in the Wyatt Hotel, the Octagan, from 1-2 | Cathair na Mart - Dé Máirt, 13ú Deireadh Fómhair in Óstán an Wyatt, An tOchtagán ó 1-2
  • Ballina - Thursday 15 October in Quattro, from 1-2 | Béal an Átha - Déardaoin, 15ú Deireadh Fómhair i Quattro, ó 1-2

This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers working in Castlebar, Ballina & Westport.

Oifig na Gaeilge:        T: 087 697 2922       R: gaeilge@mayococo.ie       I: http://www.mayococo.ie/ga/NaSeirbhisi/OifignaGaeilge/