Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

CEARDLANN AMHRÁNAÍOCHTA | SONG WORKSHOP

Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta gach coicís (Dé Máirt 6ú Deireadh Fómhair) ag tosnú ag 8. Má tá fonn ort amhráin a fhoghlaim nó a chanadh beidh fíor fáilte romhat. Siad amhráin Acla, amhráin Mhaigh Eo agus amhráin na hÉireann a bhéas i gceist.

A Song Workshop for adults will be held in Áras Forbairt Acla every fortnight (Tuesday 6th October) starting at 8. Come along if you are interested in learning or singin a song. The Workshops will focus on songs from Achill, songs from Mayo, and songs from Ireland.

Scoil Acla i gcomhpháirtíocht le C.F.A.A.                  T: 098 43152 (Seán Mac Conmara)                     T: 098 43292 (Máire Aingeal)  
SEILSIÚIN COIS TINE i gCILL MOBHÍ | COIS TINE MUSIC SESSION IN KILMOVEE

Beidh na seisiúin cheoil Cois Tine ar siúl gach mí i dTigh Uí Dhufaigh, nó sa “Fourways” mar si fearr aithne air, i gCill Mobhí. Beidh ceoltóirí Chomaltas i mbun ceoil gach Máirt ag 9:30 (1ú, 8ú, 15ú, 22ú, 29ú Meán Fómhair). Má tá ceol, amhrán nó scéal agat, bígí linn. Míle fáilte roimh gach éinne.

The Cois Tine music sessions will be continuing every Tuesday in Duffy's, or the "Fourways" as it is better known, in Kilmovee. Musicians from Comhaltas will be there, every Tuesday at 9:30 (1st, 8th, 15th, 22nd, 29th September). Everyone welcome!

Seisiúin Cheoil Cois Tine                R: noiringannon@hotmail.com
RANGANNA GIOTÁIR | GUITAR LESSONS:

Tá Ranganna Giotáir do dhaoine óga agus daoine fásta ag tosú go luath ag Turas Siar, Cartúr. Míle fáilte roimh gach éinne - Tá na ranganna seo saor in aisce.

Guitar Lessons for children and adults will be starting in Turas Siar, Cartúr, soon. Everyone is welcome to attend - these classes are free of charge.

Turas Siar                  T: 097 85011                           R: turas.siar@yahoo.ie